Udgivet i

Cafemøde med Anita Søholm 24.sep.22

Kære Socialdemokrater i Syddjurs

Så er det igen tid til et af vores spændende og hyggelige Café møder. 

Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte på os.
Kort fortalt, så er det her vi for alvor skaber politik. 

Det sker på kulturhotellet i Rønde på Lørdag den 24. September klokken 10-12, 
hvor det er Byrådsmedlem Anita Søholm der denne gang er oplægsholder.

Anita vil tale om:

  1. Klimaarbejdet i Syddjurs.
  2. Tilstrækkeligt fokus på: Klimasikring, affaldssortering, energitiltag, bæredygtig transport og Biodiversitet.

Vi håber at se mange af jer medlemmer til dette arrangement.

Udgivet i

Hjorddrengensmarked i Kolind 2022

Som altid den første onsdag i september var Byhallen og området omkring fyldt med handlende og udstillere med forskellige rariteter.
Imellem disse på den ene langside i Byhallen kan de mange besøgende også møde politikere fra forskellige partier, nogle indforskrevet fra Nordsjælland og København, andre fra Nordjylland og nogle fra Djursland.
Den eneste lokalboende folketingspolitiker Leif Lahn var på den socialdemokratiske infostand hele dagen, her var interessen stor for vores politiske udspil.

Udgivet i

Socialdemokraten for Syddjurs – Medlemsblad

Læs medlemsbladet for
Socialdemokraterne i Syddjurs kommune

Læs medlemsbladet fra
Socialdemokratiet

Nr3 2022
Læs i PDF bladre formatNr2 2022
Læs i PDF bladre formatNr1 2022
Læs i PDF bladre format

Nr4 2021
Læs i PDF bladre format

Nr3 2021
Læs i PDF bladre format Nr2 2021
Læs i PDF bladre format

Nr.1 2021
Læs i PDF bladre format

Nr.4 2020

Nr.3 2020

Nr.2 2020

Nr.1 2020

Nr.4 2019

Nr.3 2019

Nr.2 2019

Nr.1 2019

 Nr.4 2018

 Nr.3 2018

   Nr.2 2018

Nr.1 2018

 Nr.4 2017

Nr.3 2017

Udgivet i

Ungdomsuddannelse til Ebeltoft.

De unge mennesker i Ebeltoft tvinges ud af byen og til at bruge timevis på landevejen, når de skal videre efter folkeskolen!

Verdensmål

Men Ebeltoft har en størrelse, så den kan rumme en ungdomsuddannelse, hedder det i regeringens udspil fra efteråret 2021!

Det bør Syddjurs Kommune arbejde nærmere ind i. Vi mener, det er på tide at få sat gang i planerne og få udviklet Ebeltoft på dette område også.

Derfor sætter Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn emnet på plakaten på et politisk Cafemøde mandag d 12. september kl. 19-21.

Meget nærliggende holdes mødet på Ebeltoft Skole, som er ny-moderniseret og har fået ny kantine. 
Byrådsmedlem Michael Aakjær samt folketingsmedlem Leif Lahn vil lytte og drøfte mulighederne, ligesom aktuelle politiske emner, bl.a. de igangværende budgetforhandlinger vil blive vendt.

Lokalfomand for socialdemokratiet Peter Ravn vil spille bolden op til en god debat.

Peter Ravn Formand Ebeltoft og Omegn
Michael Aakjær Gruppeformand
Leif Lahn MF for Djursland
Udgivet i

Hvad er ærindet for Venstre

af Michael Aakjær – gruppeformand og Ole S. Hansen – politisk ordfører

I afslutningen af et læserbrev skrevet af Jørgen Ivar Brus Mikkelsen i Adresseavisen, bliver
Borgmester Michael Stegger Jensen og Socialdemokratiet bedt om at komme
med svar på et par spørgsmål. Det ene omkring valgløfter – Det andet omkring faglighed.
Valgløfter er svære at give til en sag, der ikke omhandler kommunalvalget og
som ikke besluttes i Syddjurs byråd, selvom Venstre, i valgkampen, gjorde en
stor indsats for at få det til at se sådan ud.
Vi gik, med Michael Stegger Jensen i spidsen, ind for saglig dialog med
henblik på at få maksimal indflydelse på udformningen af en mulig
kommende naturnationalpark.
Vi fremhævede flere forhold, der var vigtige for os.
At vi er for ideen om en Naturnationalpark og på den måde skabe mere vild
natur og øget biodiversitet.
At vi ikke ønsker mere hegn, så adgangen til nationalparken ville forringes.
At der skulle sikres maksimal og reel borgerinddragelse.
Der bliver ikke flere hegn. Der bliver et stort sammenhængende. Samtidig er
det besluttet, at det kommende hegn ikke bliver højt, hvilket hele Byrådet var
enige om. Det er ikke nyt. Det vidste vi allerede ved udpegningen i marts,
hvorfor det undrer os, det skal bringes i spil nu i læserbrevet.
Angående reel borgerinddragelse. Vi anerkender at borgerinddragelsen ikke
var god fra starten af processen.
Men som noget af det første inviterede borgmesteren dig, Jørgen Ivar, til et
møde med ministeren, hvor også Jesper Yde Knudsen og Kim Lykke Jensen
deltog. Sammen med dem havde du mulighed for at fremføre dine
argumenter og bekymringer omkring en Naturnationalpark.
Det samme kan du nu i den lokale gruppe, der er med til at udforme
Naturnationalparken.
Samtidig er både lokale naboer, ryttere og flere andre med i udformningen.
Det synes vi er et stærkt signal omkring den brede inddragelse, og vi har ikke
hørt negative tilbagemeldinger herfra, udover din.
Derfor undrer vi os over, at Venstre, inden der er et oplæg til et egentligt
forslag, kaster grus i maskineriet på den proces. Det håber vi ikke påvirker
det fremadrettede samarbejde i den lokale projektgruppe.


Hvad er ærindet?
Beslutningen om placeringen af Naturnationalparken er
ikke et lokalt kommunalt anliggende. Men det er vores ansvar som byråd, at
sikre maksimal indflydelse på, hvordan den indpasses i vores kommune.
Dette uanfægtet af, om man ikke bifalder beslutningen om, at den skal
placeres i Syddjurs kommune.
Hvilke dyr der konkret udsættes, er ikke endelig besluttet, arealet de kommer
til at leve på er væsentligt større og der kan tilskudsfodres i særlige tilfælde.
Vi anerkender faglighed.
Både fagligheden blandt landmænd og biologer. Også når det strider mod
vores holdninger og ønsker.
Det er meget vigtigt for os, at de instanser, både private og offentlige, som
har ansvaret for dyrehold, fremadrettet vil sikre, at de græssende dyr ikke
lider overlast.
Vi insisterer på at dyrevelfærden er høj, uanset om dyrene går i stalde, i en
zoo eller færdes mere frit. Det skal der ikke sås tvivl om.
Lad os samarbejde om at få maksimal indflydelse på udformningen på den
kommende Naturnationalpark.
Vi står i en enorm biodiversitetskrise og vi skal skabe meget mere urørt natur
i Danmark. Det er en opgave der påhviler vores generation og
Naturnationalparker er for os et bidrag hertil.

Udgivet i

Grill arrangement med Niels Fuglsang

Bestyrelsen for Socialdemokratiet Syddjurs-Vest vil gerne invitere dig til et hyggeligt grill arrangement lørdag den 13. August kl. 15 – kl. 19 på det gamle posthus i Ryomgård (Nordre Ringvej 7B, 8550 Ryomgård).

Vi starter med lidt Kaffe og hygger os sammen. Ca. kl. 17.00 kigger Niels Fuglsang forbi på cykel med hans følgeskab fra Tour de Fuglsang.

Sammen spiser vi lidt lækkert fra grillen og høre hvilket nyt Niels har at berette.

Skulle der være nogen der gerne vil følge med Niels på cykel fra Nimtofte til

Ryomgård, så giv besked til Anni Mogensen (tlf. 28354017), så får du info om tid og mødested.

I forhold til indkøb af maden giv gerne besked på om du ønsker at deltage på mail til:

Anni Mogensen (annimog@gmail.com) seneste søndag den 7. august.

Håber at se dig og at vi får nogle hyggelige timer sammen.

Hilsen Bestyrelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs-Vest

Udgivet i

Cykel med Niels Fuglsang og spis grill med venner


Bestyrelsen for Socialdemokratiet Syddjurs-Vest vil gerne invitere dig og din samlever til et hyggeligt
grillarrangement lørdag den 13. August kl. 15 – kl. 19 på det gamle posthus i
Ryomgård (Nordre Ringvej 7B, 8550 Ryomgård).
Vi starter med lidt Kaffe og hygger os sammen. Ca. kl. 17.00 kigger Niels Fuglsang
forbi på cykel med hans følgeskab fra Tour de Fuglsang.
Sammen spiser vi lidt lækkert fra grillen og høre hvilket nyt Niels har at berette.
Skulle der være nogen der gerne vil følge med Niels på cykel fra Nimtofte til
Ryomgård, så giv besked til Anni Mogensen (tlf. 28354017), så får du info om tid og
mødested.

I forhold til indkøb af maden giv gerne besked på om du ønsker at deltage på mail til
Anni Mogensen (annimog@gmail.com) seneste søndag den 7. august.
Håber at se dig og at vi får nogle hyggelige timer sammen.
Hilsen Bestyrelsen Socialdemokratiet Syddjurs-Vest

Tidsplan for cykeltur 13.aug. med Niels Fuglsang

Morgensamling Allingåbro kl. 10.00 med kaffe og rundstykker som Socialdemokratiet i Norddjurs Vest sørger for.
(Tilmeld til Bente Hedegaard Tlf. 2444 1739 Mail: bh@norddjurs.dk)

Afgang Allingåbro kl. 11.00 (på cykler)

Ankomst Fjellerup kl. 12.30 hvor der er sandwich som Djurskredsen sørger for
(Tilmeld til Bente Nordbek Tlf. 5134 5989 Mail: bente.nordbek@gmail.com)

Afgang Fjellerup kl. 13.15 (på cykler)

Ankomst Bønnerup kl. 14.15

Afgang Bønnerup kl. 15.30 (alle i biler)

Ankomst Nimtofte kl. 16.15 (opsamlingssted)

Afgang Nimtofte kl. 16.30 (på cykler)

Ankomst Ryomgård kl. 17.00
(Tilmeld til Anni Mogensen Tlf. 2835 4017 Mail: annimog@gmail.com)