Whistleblowerordning i Syddjurs Kommune

af Linda Brask Ebeltoft Kandidat til kommunalvalget for A For nylig har man i Ebeltoft Folketidende og Adresseavisen kunne læse at Enhedslistens ene medlem og Dansk Folkeparti, ligeledes repræsenteret med et medlem i byrådet ønsker indførelse af en whistleblower-ordning.  De to medlemmer udtaler at denne ordning skal være med til at sikre at retssikkerheden overholdes, […]

Læs mere

Vi vil udvikling i balance

Ole S. Hansen Byrådsmedlem Jeg gjorde i sidste uges udgave af Adresseavisen rede for Socialdemokratiets holdninger til lokalplansforslaget for Egsmarkslund og bad afslutningsvis om holdninger fra de konservative og Venstre samt begrundelser for, hvorfor man undlod at stemme for lokalplansforslaget. Dem har vi så fået redegjort for – tak for det. Indledningsvis vil jeg gerne […]

Læs mere

Generalforsamling i Ebeltoft og Omegn 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, Mandag den 8. juni 2021. Sted: Kernehuset, Østeralle 33, 8400 Ebeltoft          Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 Foreningen er vært med en ”kulinarisk oplevelse” fra kl. 18.00 Tilmelding til spisning skal ske til Christian Haubuf 21133415 Dagsorden:  Velkomst v/ formand  Valg af dirigent  Valg af stemmetællere  Beretning, organisatorisk v/ formand  Beretning […]

Læs mere

Generalforsamling Syddjurs-vest 2021

Socialdemokraterne i Syddjurs-Vest  Der indkaldes hermed til generalforsamling i Syddjurs-Vest onsdag den 2. juni 2021. Mødet afholdes i 3F i Rønde kl. 19-22. Dagsorden Velkomst ved formand. Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Beretning organisatorisk ved formanden. Beretning fra Byrådet. Årshjul for 2021/2022. Regnskab ved kasserer Søren Holmgaard. Forslag til kontingent. Indkomne forslag, skal være […]

Læs mere

Wistoft taler usandt i sit historieløse angreb på Socialdemokratiet

NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN (S), SYDDJURS BYRÅD: »30. april 2021 havde Claus Wistoft og Christoffer Pedersen (begge V) et indlæg i Adresseavisen.dk, hvor de klandrede den nuværende borgmester og Socialdemokratiet for at trække kommunen gennem en »økonomisk rutsjetur«, som de kalder det. »Særligt Budget 2019, som Venstre, Konservative og Radikale ikke var en del af, var […]

Læs mere

Er Venstre og Konservative ligeglade med hensynet til naturen for at tækkes investorerne?

OLS S. HANSEN (S), BYRÅDSMEDLEM – PÅ VEGNE AF DEN SOCIALDEMOKRATISKE GRUPPE: ”Sidste onsdag vedtog Syddjurs byråd en lokalplan for området ved Egsmarklund. Området er yderst kompliceret at bebygge, hvis man vel at mærke vil respektere fredede arter, naturfredninger, beskyttelse af drikkevand og landskabsfredninger. At området overhovedet blev inddraget i kommuneplanen i 16 kan umiddelbart […]

Læs mere

1.maj 2021 i Syddjurs

1. maj i Rønde 11.00 til 13.00 v/Kulturhotellet, Rønde Hovedgade, 8410 Rønde. Talere:Kirstine Bille, byrådsmedlem, SF.Repræsentant for FH DjurslandJesper Yde Knudsen, byrådsmedlem, EL.Michael Stegger Jensen, byrådsmedlem, Soc. Tak til Christoffer Håkansson for en flot reportage fra 1.maj 2021 på torvet ved Kulturhotellet i Røndehttps://www.youtube.com/watch?v=xLERIBmP3tA

Læs mere

Niels Fuglsang i den grønne føretrøje

www.nielsfuglsang.dk/bliv-frivillig/2.august – Grenå- 9.30 – 10.30(morgenmad, sted følger), (via Kystvej, Fuglsangvej, landevej mod Aarhus, til venstre ad Høbjergvej) Høbjerg(stopud), via Hulvej og Pighøjvej, Ålsrode, via Ålsrodevej og Glatvedvej, Glatved, via Ruggaadvej, Ruggaard, via Kolbjergvej, Hyllested, Ree safaripark, via Stubbe Søvej, Hovdigevej, Dråby(opsamling 12.45) Ebeltoft(sted følger) 13.00-14.00) Femmøller(stopud), via landevej mod Aarhus Grønfelt, via Kølbakken og […]

Læs mere