Kandidaterne ved urafstemningen 2021
Michael Stegger folder
Anita Søholm folder
Christian Haubuf folder
Linda Brask folder
Casper Grud Nielsen folder
Erling Mikkelsen folder
Jan Bruno Jensen folder
Jan Fischer forlder
Lars Breum folder
Lene Straarup folder
Michael Aakjaer folder
Ole S Hansen folder
Sidse G Vangsted folder
Verner Møller folder

Fra januar 2022 bliver det forhåbentligt disse 2 personer der kommer til at repræsenterer Socialdemokratiet for Syddjurs i Regionsrådet og som Borgmester


Socialdemokratierne i Syddjurs arbejder for at give medlemmer og vælger størst mulig indflydelse på den førte politik i Syddjurs kommune gennem påvirkning af politikerene valgt til Byråd, Regionssråd, Folketing og Europaparlement

Indflydelse

Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemøder, der holdes før udvalgsmøder og byrådsmøder. Alle er velkomne.

Møderne holdes som hovedregel kl. 19.00 mandage før et byrådsmøde.

Der er også gruppemøde mandage før udvalgsmøder.
Til gruppemøder forud for udvalgsmøder skal man tilmelde sig, da møderne holdes hos byrådsmedlemmerne på skift.

Tilmelding og oplysning om dato for gruppemøde før udvalgsmøder, mødested, tidspunkt og dagsorden sker ved at kontakte gruppeformand Michael Stegger på mail: micsj@syddjurs.dk eller tlf.nr.: 23728678

Møder i byrådet 2021