Category Archives: Organisation

Første bestyrelse i den nye forening for Socialdemokratiet i Syddjurs

Mandag den 24. april 2023 er der afholdt generalforsamling i Fællesledelsen.Formand Jan Bruno Jensen og Borgmester Michael Stegger Jensen fremlagde meget fyldestgørende beretninger som blev flittigt kommenteret af de fremmødte medlemmer, inden de blev godkendt med stor akklamation.Kasseren fremlagde det reviderede regnskab der viste et lille underskud svarende til det tilskud der var givet til det meget velbesøgte bankospil der… Read more »

Afholdt generalforsamling Ebeltoft og Omegn

af Svend Erik Kjær Laursen, kasserer i Ebeltoft og Omegn Mandag den 20.februar var 19 stemmeberettigede medlemmer og 6 gæster samlet i klublokalerne på Galgebakken til den årlige generalforsamling.Aftenen startede kl.18 med dejlig smørebrød fra den lokale bager på Strandvejen og en sild med en øl så er den gode stemning på plads. Generalforsamlingen blev myndigt ledet af tidligere Fællesledelsesformand… Read more »

Generalforsamling Ebeltoft og Omegn 20/2-23

Dagsorden Generalforsamling i Socialdemokratiet for Ebeltoft og Omegn Foreningen er vært for en kolonarisk overraskelse kl.18 tilmelding soc.ebeltoft@gmail.com eller tlf./sms 50996171 senest 15.feb. Mandag d 20/2 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling jf. vedtægterne. I EFFIs klublokaler Galgebakken 4 EbeltoftDa der på sidste generalforsamling enstemmigt blev foreslået at arbejde henimod en sammenlægning med partiforeningen Syddjurs Vest, kan rækkefølgen i punkterne ændres…. Read more »

Beretning 2022 for Fællesledelsen

Socialdemokratiet i Syddjurs Fællesledelsen Organisatorisk beretning til generalforsamlingen d. 4. april 2022. Foreningsåret 2021 har naturligvis på grund af kommunal- og regionsrådsvalget i november været et år med et usædvanligt højt aktivitetsniveau. Hele processen endte som bekendt med en mindre tilbagegang rent vælgermæssigt og tab af et mandat, således at vi endte på 7 mandater mod tidligere 8. Men det… Read more »

Formandskandidater til Fællesledelsesformand

Daniel Buttenschøn Fremtiden for Ebeltoft og omegns partiforening bliver spændende, men måske ikke så meget længere. Der er enighed om at kigge forhold og visioner efter, for en evt. fremtidig sammenlægning til en samlet Socialdemokratisk partiforening i Syddjurs. Der ligger et stort arbejde i at sikre, at en sammenlægning ikke kun sikrer en forsat fokus på Ebeltoft og omegn, men… Read more »

Bestyrelsens beretning for året 2021.

Generalforsamlingen for Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn 28. februar 2022 Foreningen har desværre også i år mistet medlemmer ved dødsfald æret være deres minde! Allerførst må det være på sin plads her på vores generalforsamling, at sige tillykke til Molly og Benny Thomsen fra Ryomgård, til deres jernbryllup for en lille månedstid siden.Det er i mine øjne en helt fantastisk… Read more »

Byrådsmedlemmer

      Kommentarer lukket til Byrådsmedlemmer

Michael Stegger Jensen Borgmester Formand Økonomiudvalget 8550 Ryomgård Tlf. 2372 8678 micsj@syddjurs.dk Michael Aakjær Sundheds- og ældreudvalget, Social- og beskæftigelsesudvalget 8543 Hornslet Tlf. 2372 6804 mica@syddjurs.dk Ole S. Hansen Erhvervs- og planudvalget, Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 8544 Mørke Tlf. 2073 5426 olsh@syddjurs.dk Anita Søholm Udvalget for natur, teknik og miljø 8420 Knebel Tlf. 2426 5174 anis@syddjurs.dk Sidse Graarup Vangsted Sundheds-… Read more »

Tillykke til Michael Stegger Jensen

Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs 05.03.20. Pressemeddelelse. Kandidatudvalget for Socialdemokratiet i Syddjurs kunne i tirsdags ved udløb af fristen for indsendelse af forslag til partiets borgmesterkandidat til Kommunalvalget 2021 konstatere, at der ikke var indkommet yderligere forslag til borgmesterkandidat. Det betyder, at kandidatudvalget indstiller formanden for den socialdemokratiske gruppe Michael Stegger Jensen som partiets borgmesterkandidat ved Fællesledelsens generalforsamling d. 20…. Read more »