Udgivet i

Klimaet har brug for stærke stemmer – lokalt og internationalt

af SIGURD GAMMELGAARD,
Socialdemokratiets bestyrelse i Syddjurs kommune


I august 2023 havde jeg fornøjelsen af at deltage i Europa-Parlamentariker Niels Fuglsangs årlige cykeltur rundt i Region Midtjylland. Turen gik i denne omgang ikke forbi Syddjurs, men cykelturen giver stadig en unik chance for at diskutere nogle af de mest akutte udfordringer, vi står over for både i Syddjurs og i hele Danmark.

Klimaforandringer i Danmark og Globalt

Set i lyset af sommerens ekstreme vejrfænomener, står det klart, at kampen mod klimaforandringer skal prioriteres højt på dagsordenen, både i EU og lokalt i Syddjurs Kommune.

De historisk tørre sommermåneder har sendt tørkeindekset op på sit allerhøjeste niveau, med et udtørret landskab som resultat. Afbrændingsforbud og mindre naturbrande har været en del af vores sommer, og nogle steder i landet har naturen været over 100 millimeter regn i underskud. Mange husker nok, hvordan det lokale Sankthans arrangement blev aflyst.

Global Varmebølge og dens Effekt

På den græske ferieø Rhodos skabte hedebølgen altødelæggende skovbrande, hvilket førte til ødelæggelser af hele samfund. Selvom sådanne naturbrande har været en del af naturen i Middelhavsområdet, så kan vi ikke se bort fra, at stigende temperaturer har øget risikoen for sådanne katastrofer. Disse vejrfænomener er ikke isolerede tilfælde, men tegn på en global tendens.

Vi har også oplevet rekord våde måneder, med juli som den vådeste juli nogensinde målt i Danmark. Sommer Stormen Hans blev et navngivent symbol på denne ekstreme nedbør. Den medførte voldsomme oversvømmelser og jordskred, der prægede forskellige regioner i Norge. Intens regn har ført til hurtige stigninger i flod og sø-niveauer, hvilket oversvømmede mange tætbefolkede områder.
Disse vejr udsving er ikke bare isolerede tilfælde, men tegn på en global tendens.

Den Grønne Dagsorden

Disse markante globale klimaudfordringer er netop, hvorfor jeg støtter op om Niels Fuglsang. Vi har brug for en politiker, der bærer den grønne dagsorden fremad. Niels har gang på gang vist, at han går forrest i kampen for klimaet.

Som medlem af Europa-Parlamentet har Niels Fuglsang vist sig som en stærk fortaler for den grønne dagsorden, der er så afgørende i disse tider. Hans arbejde som chefforhandler på EU’s nye lov om energieffektivitet er et imponerende eksempel på hans evne til at omsætte ambitioner til konkrete resultater.

Lokale Tiltag og Internationalt Samarbejde

Som repræsentant for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune vil jeg fortsætte med at arbejde hårdt for, at vi tager de nødvendige skridt lokalt. Men vi har også brug for stærke stemmer på den internationale scene, som Niels Fuglsang, der kan sikre, at vi går i den rigtige retning på et globalt niveau. Derfor støtter jeg op om Niels Fuglsangs kampagne og cykler med i år.