Michael Stegger Jensen fra Socialdemokratiet er Borgmester i Syddjurs kommune, sammen med disse gode kollegaer vil han være foregangsmand for det gode brede samarbejde. 

Vores-Borgmester.michael-stegger.dk

Socialdemokratierne i Syddjurs arbejder for at give medlemmer og vælger størst mulig indflydelse på den førte politik i Syddjurs kommune gennem påvirkning af politikerne valgt til Byråd, Regionsråd, Folketing og Europaparlement

Indflydelse

Du kan få indflydelse på Socialdemokratiets politik i Syddjurs Kommune ved at deltage i de åbne gruppemøder, der holdes før udvalgsmøder og byrådsmøder. Alle er velkomne.

Møderne holdes som hovedregel kl. 19.00 mandage før et byrådsmøde.

Der er også gruppemøde mandage før udvalgsmøder.
Til gruppemøder forud for udvalgsmøder skal man tilmelde sig, da møderne holdes hos byrådsmedlemmerne på skift.

Tilmelding og oplysning om dato for gruppemøde før udvalgsmøder, mødested, tidspunkt og dagsorden sker ved at kontakte gruppeformand Michael Aakjær på mail: mica@syddjurs.dk eller tlf.nr.: 23726804

Mødekalender

Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Syddjurs

Møder i byrådet 2024
Gruppemøde før Byrådsmøder RØD før Udvalgsmøder GRØN