Udgivet i

Cafemøde 28. maj med Sidse G. Vangsted 

Så er det igen tid til et af vores spædende og hyggelige Café møder. 

Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte på os. Kort fortalt, så er det her vi for alvor skaber politik. 

Det sker på kulturhotellet i Rønde  
Lørdag den 28. maj klokken 10-12
hvor det er Byrådsmedlem Sidse G. Vangsted der denne gang er oplægsholder.

Sidse vil i sit oplæg fortælle om hendes første tid som nyt byrådsmedlem og derudover vil Sidse komme ind på boliger til de ældre, det gode liv og fællesskaber i lokalsamfundet og ikke mindst vigtigheden af frivillighed. Ud fra disse emner ønsker Sidse af skabe afsæt til en fri dialog og på denne give indblik i hvad der er vigtigt for borgeren, set med borgers øjne. 

Vi håber at se mange af jer medlemmer til dette arrangement.

Udgivet i

Flot 1.maj i Rønde

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten havde igen i år arrangeret en flot 1.maj på Kulturhotellet i Rønde.

Med flotte taler af Formanden for BUPL i Østjylland Anne Grethe Rosenberg, Folketingsmedlem for Djursland Leif Lahn gruppeformand i Socialdemokratiet, Folketingskandidat for Djursland Morten Siig Henriksen fra SF og Folketingsmedlem for Østjylland Mai Villadsen politisk ordføre for Enhedslisten.
Der var god tid mellem taler og sange til at få udvekslet gamle minder med forhenværende Borgmester gamle MFer ny Borgmester, regionsmedlem og kandidater.
Byrådsmedlemmerne og Bestyrelsesmedlemmer fra de arrangerende partier var også mødt talrigt op for at få en snak med medlemmerne og vælgerne.
Der var en god og hyggelig stemning på trods af skyggerne fra krigen i Sydøsteuropa, som får de danske indenrigspolitiske uenigheder til at synes små nu hvor Danmark er politikere som vil landet og den brede befolkning det bedste.

Udgivet i

Cafemøde 30.april på Kulturhotellet

Kære Socialdemokrater i Syddjurs Vest   

Så er det igen tid til Café møde.   
Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte.
Kort fortalt så er det her vi skaber politik.   

Det sker på Kulturhotellet i Rønde
 Lørdag den 30/4 klokken 10-12,
 Byrådsmedlem Casper Grud Nielsen er oplægsholder.
Nedenunder kan I se hvad Casper vil snakke om, håber vi får en hyggelig formiddag sammen.   

– Den første tid i byrådet – set med debutantens øjne
– Oplæg til diskussion: Socialdemokratiske svar på de kommende store opgaver i Familie-, børne- og læringsudvalget
– Ordet frit og spørgsmål   Vi håber at se mange af jer medlemmer til dette arrangement.

Det var endnu et hyggeligt og informativt Cafemøde i Kulturhotellet Casper fortalt om sin tid siden nytår som nyvalgt byrådsmedlem og de udfordringer og indtryk det havde givet.
Der var også god tid til en god dialog med fremmødte.

Udgivet i

Cafemøde med Ole Hansen i marts 2022

På en solrig lørdag formiddag den sidste lørdag i marts 2022 havde en halv snes interesserede mennesker fundet vej til Kulturhotellet i Rønde.
De gode omgivelser var en god ramme for det oplæg Ole Hansen kom med inden debatten om udvalgsarbejdet gik i gang.

Det er Socialdemokratiet i Syddjurs Vest der har indkaldt til disse gode møder hvor der er mulighed for at komme helt tæt på beslutningstagerne i Byrådet og de fremmødte havde god debatløst.

De gode forhold på Kulturhotellet giver mulighed at deltagelse af mange flere medlemmer, men det gode vejr har nok trukket friluftmenneskerne i haven eller ud i den flotte natur i Syddjurs hvis ikke der var en udskudt fødselsdag eller et arbejde der skulle passes.

Udgivet i

Cafemøde 26.marts 2022 på Kulturhotellet

Så er det igen tid til et cafemøde. Et møde hvor vi har mulighed for at stille spørgsmål og høre på byrådsmedlem Ole Hansen.
Det sker på Lørdag d. 26. Marts på kulturhotellet i Rønde fra klokken 10-12. 
Ole sidder i kultur, fritids- og landdistriktsudvalget og i erhvervs og planudvalget.
Han er i den kommende byrådsperiode politisk ordfører for byrådsgruppen. 

Ole S. Hansen, Socialdemokratiet i Syddjurs

Indledningsvis vil Ole fortælle om nogle de aktuelle sager, der ligger under de udvalg han er i. Han vil også forsøge at pege på nogle politiske emner, der ligger lidt længere fremme inden for de to udvalg. Ole vil også sætte perspektiv på nogle af de større sager som kommer til at præge byrådsarbejdet i den kommende tid og han ser frem til at diskutere vigtige politiske emner.  
Vi håber at se mange af jer til dette arrangement, og håber at vi får en god debat og at I møder spørgelystne op, for Ole er klar til at svare på jeres spørgsmål. 

Udgivet i

Præsentation af ny formand i Ebeltoft

Der blev valgt ny formand for Socialdemokratiet for Ebeltoft og omegn på generalforsamlingen mandag d. 28. februar, da konstitueret fmd Rene Sørensen ikke ønskede at opstille – og jeg er glad for og stolt over at det blev mig.

Formand for Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn Peter Ravn

Jeg hedder Peter Ravn, er 55 år, og har været boet i Ebeltoft siden 2000 – i den tidligere Ebeltoft Kommune. Jeg er forholdsvis ny på holdet, så jeg glæder mig meget til at komme i gang med det organisatoriske arbejde i bestyrelsen. Jeg er opsat på at være bindeled mellem byrådspolitikerne og medlemmerne, deltage i de politiske drøftelser og være en del af et engageret og opbakkende bagland.

Min egen historik går tilbage til Thy, hvor jeg er vokset op og videre til Århus, hvor jeg jeg afsluttede lærer-uddannelsen i 1993. I 2000 flyttede jeg til Ebeltoft,  hvor jeg nu bor sammen med min kone Vibe – vi har begge tre børn og alle seks er fløjet fra reden, så nu er der lidt mere tid til politisk arbejde.

Jeg startede i sin tid på Skelhøjeskolen, som efter en organisatorisk sammenlægning med Toftevangskolen, nu hedder Ebeltoft skole. Det er en meget spændende arbejdsplads som lige nu står i endnu en sammenlægningsproces, en fysisk, da  alle elever skal samles under et tag til sommer.

 I 2007 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant, det var jeg i den omgang i 7 år,  i 2014 blev jeg valgt ind i Kredsstyrelsen i Djurs Lærerforening, hvor jeg stadig er. Nu er jeg igen tillidsmand på skolen, ligesom jeg sidder i skolebestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Igennem de tillidshverv har jeg høstet god erfaring med at arbejde i en velorganiseret forening – ved at lytte, være budbringer, være forhandler, sætte retning, være politik-skaber og få ting til at ske. Samtidig har jeg i flere år haft plads i OmrådeMED på skoleområdet og i Hovedudvalget, som er kommunens øverste medarbejderindstans, hvilket har givet mig en unik erfaring i at arbejde med mange facetter af den kommunale virkelighed.

Jeg er optaget af, hvad vi mennesker kan skabe, når vi er sammen i meningsfulde fællesskaber. Jeg har arbejdet som frivillig i mange sammenhænge bl.a som fodboldtræner og var med til at starte lokalafdeling af Red Barnet i Ebeltoft for år tilbage.

Når man arbejder som frivillig, bruger man en del tid på det organisatoriske, naturligt nok. Man skal hele tiden have for øje om der er balance mellem dette og så det udbytte, der kommer af arbejdet. Det er et af de første opgaver, vi i den nye bestyrelse går i gang med. Vi skal vurdere på, om to stærke lokalforeninger skal lægges sammen til en, så vi samtidig kan udbygge og øge opbakningen til Socialdemokratiet i Syddjurs. Det er i øvrigt en dygtig og spændende bestyrelse, som har taget rigtigt godt imod mig og som jeg glæder mig til at samarbejde med.

Læs også artiklen i Adresseavisen