Udgivet i

Generalforsamling Ebeltoft og Omegn 20/2-23

Dagsorden
Generalforsamling i Socialdemokratiet for Ebeltoft og Omegn

Foreningen er vært for en kolonarisk overraskelse kl.18 tilmelding soc.ebeltoft@gmail.com senest 15.feb.

Mandag d 20/2 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling jf. vedtægterne. I EFFIs klublokaler Galgebakken 4 Ebeltoft
Da der på sidste generalforsamling enstemmigt blev foreslået at arbejde henimod en sammenlægning med partiforeningen Syddjurs Vest, kan rækkefølgen i punkterne ændres. Endelig dagsorden godkendes på generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Velkomst v/ formand

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning, organisatorisk v/ formand

6. Beretning fra byrådet

7. Regnskab v/ kasserer

8. Forslag til kontingent Følger vejledende takster fra partikontoret.

9. Indkomne forslag Skal være formanden i hænde senest den 6. februar 2023.

a. Sammenlægningsudvalget fremlægger indstilling til fusion til en forening for Syddjurs der skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer

10. Valg:

a) Kasserer for 2 år

b) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2år

c) 2 suppleanter

d) 1 revisor for 2 år

e) 2 revisorsuppleanter

f) 1 fanebærer

g) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege medlemmer til diverse udvalg og råd

11. Eventuelt

Udgivet i

Overrækkelse af overskud fra Bankospil den 23.november

fotograferet af Svend Erik Kjær Laursen på Spejdergården i Ebeltoft

Onsdag d 23. november var kantinen på Ebeltoft skole fyldt op af glade ebeltoftere, der en hel aften spillede banko til fordel for tre lokale organisationer, der laver gode gerninger.
Det er (selvfølgelig) spejderne fra Det danske spejderkorps. Samt Red Barnets Familieklub i Syddjurs og Børne- og Ungehospice, Strandbakkehuset i Rønde.

Bankospillet var arrangeret af Socialdemokratiet Syddjurs, der hermed ønskede at styrke og støtte fællesskaberne og de frivillige kræfter i området. Opråber og talstyrer var de to byrødder Jan Fischer og Ole Hansen.
Borgmester Michael Stegger var annonceret som opråber, men måtte melde fra pga. sygdom.

“Det var en sand fryd at være med til at arrangere og ikke mindst mærke opbakningen fra de lokale butikker, restauranter og cafe’er” udtaler Pia Vaughan og Peter Ravn fra den lokale afdeling af Socialdemokratiet og fortsætter :
“Faktisk helt overvældende, at så mange ønsker at støtte lokale velgørende organisationer, selv i en svær tid for mange mindre erhvervsdrivende. Det siger meget om det fællesskab, vi oplever her i Ebeltoft og omegn. En kæmpe tak skal hermed gives videre til alle, der har bidraget”

Langt de fleste deltagere gik hjem med en gevinst under armen – og nu er regnskabet gjort op og de tre organisationer har netop modtaget over 4000,-kr. hver til deres velgørende arbejde.

Børne- og ungehospice Strandbakkehuset i Rønde tilbyder familier et ophold, så man enten kan få en rolig og værdig, men alt for tidlig, afslutning på livet – eller, og faktisk for de flestes vedkommende, et kærkomment afbræk, en slags kurophold i en meget svær tid med et barn eller ung med livsforkortende sygdom.

Spejderne, DDS, har masser af ugentlige aktiviteter på Spejdergården på Dråbyvej 9 for børn og unge som elsker udeliv og meningsfuld samvær og ikke mindst nyder godt af at tage på spejderlejr sammen.

Red Barnet tilbyder familieoplevelsesklubber for familier med begrænset netværk, der har lyst til at få nye venner i deres lokalområde. I klubberne får familier mulighed for mødes med andre familier, samtidig med at de tilbringer tid sammen med deres børn.

“Vi er glade for, både at have arrangeret en hyggelig aften for de heldige, der fik adgang til bankoaftenen – vi kunne nok have haft dobbelt så mange deltagere, hvis vi havde haft plads – og for at kunne være med til at støtte lokale ildsjæle, der arbejder for at give noget videre til andre ”
konkluderer en tilfreds lokalformand for Socialdemokratiet, Peter Ravn, der endnu engang udtrykker taknemmelighed overfor de lokale erhvervsdrivende, for uden gevinster, ingen bankospil.

Udgivet i

Arbejder – sange fra hjertet – i Pavillonen i Grenå

Kære medlemmer i Syddjurs 

Mangler du en ide til en julegave, mandelgave eller blot en gave, så se her:

Køb gavekort til Teater Møllens forestilling i Pavillonen i Grenaa:

Arbejder – sange fra hjertet

Eller sæt kryds i kalenderen ud for tirsdag den 9.maj 2023 og køb billetter til dig selv.

Forestillingen er kommet i stand og bestilt af Rødt-Grønt Forum på Djursland.

Da forestillingen ikke skal give overskud, er prisen kun 125 kr. pr. person.

Se nærmere om forestillingen www.Pavillonen.dk/forside .

Rød-grøn hilsen fra Rødt-Grønt Forum

Rødt – Grønt Forum har fået tilskud til denne teaterkoncert fra
Norddjurs Kommune og FH Djursland
samt underskudsgaranti fra SFOF Djursland,
Enhedslisten Syddjurs og Norddjurs,
Socialdemokratiet Syddjurs og
SF Syddjurs og Norddjurs.

Udgivet i

Hjorddrengensmarked i Kolind 2022

Som altid den første onsdag i september var Byhallen og området omkring fyldt med handlende og udstillere med forskellige rariteter.
Imellem disse på den ene langside i Byhallen kan de mange besøgende også møde politikere fra forskellige partier, nogle indforskrevet fra Nordsjælland og København, andre fra Nordjylland og nogle fra Djursland.
Den eneste lokalboende folketingspolitiker Leif Lahn var på den socialdemokratiske infostand hele dagen, her var interessen stor for vores politiske udspil.

Udgivet i

Ungdomsuddannelse til Ebeltoft.

De unge mennesker i Ebeltoft tvinges ud af byen og til at bruge timevis på landevejen, når de skal videre efter folkeskolen!

Verdensmål

Men Ebeltoft har en størrelse, så den kan rumme en ungdomsuddannelse, hedder det i regeringens udspil fra efteråret 2021!

Det bør Syddjurs Kommune arbejde nærmere ind i. Vi mener, det er på tide at få sat gang i planerne og få udviklet Ebeltoft på dette område også.

Derfor sætter Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn emnet på plakaten på et politisk Cafemøde mandag d 12. september kl. 19-21.

Meget nærliggende holdes mødet på Ebeltoft Skole, som er ny-moderniseret og har fået ny kantine. 
Byrådsmedlem Michael Aakjær samt folketingsmedlem Leif Lahn vil lytte og drøfte mulighederne, ligesom aktuelle politiske emner, bl.a. de igangværende budgetforhandlinger vil blive vendt.

Lokalfomand for socialdemokratiet Peter Ravn vil spille bolden op til en god debat.

Peter Ravn Formand Ebeltoft og Omegn
Michael Aakjær Gruppeformand
Leif Lahn MF for Djursland
Udgivet i

Med Wammen gennem gågaden i Ebeltoft

På dage før afstemningen om EU forbeholdet havde Socialdemokratiet inviteret Finansminister Nikolai Wammen en tur til Ebeltoft.
Først på eftermiddagen mødtes Byrådsgruppen og medlemmer af partiforeningen i Ebeltoft ved Maltfabrikken og gik derfra gennem Gågaden i Ebeltoft for at uddele de sidste foldere og roser.

Der var god interesse fra de forbipasserende i det gode vejr og god gang i snakken.
Politik er noget som mange mennesker gerne vil diskuterer når de bliver mødt i øjenhøjde.

Udgivet i

Cafemøde 28. maj med Sidse G. Vangsted 

Så er det igen tid til et af vores spædende og hyggelige Café møder. 

Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte på os. Kort fortalt, så er det her vi for alvor skaber politik. 

Det sker på kulturhotellet i Rønde  
Lørdag den 28. maj klokken 10-12
hvor det er Byrådsmedlem Sidse G. Vangsted der denne gang er oplægsholder.

Sidse vil i sit oplæg fortælle om hendes første tid som nyt byrådsmedlem og derudover vil Sidse komme ind på boliger til de ældre, det gode liv og fællesskaber i lokalsamfundet og ikke mindst vigtigheden af frivillighed. Ud fra disse emner ønsker Sidse af skabe afsæt til en fri dialog og på denne give indblik i hvad der er vigtigt for borgeren, set med borgers øjne. 

Vi håber at se mange af jer medlemmer til dette arrangement.