Første bestyrelse i den nye forening for Socialdemokratiet i Syddjurs

Mandag den 24. april 2023 er der afholdt generalforsamling i Fællesledelsen.
Formand Jan Bruno Jensen og Borgmester Michael Stegger Jensen fremlagde meget fyldestgørende beretninger som blev flittigt kommenteret af de fremmødte medlemmer, inden de blev godkendt med stor akklamation.
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab der viste et lille underskud svarende til det tilskud der var givet til det meget velbesøgte bankospil der blev afholdt i Ebeltoft og som havde givet et overskud på 4280,- til hver af de 3 foreninger RedBarnet, Spejderne i Ebeltoft og BørneHospice i Rønde.
Regnskabet blev ligeledes godkendt.
Der skulle også vælges borgmesterkandidat til valget i 2025 og med stort bifald blev Michael Stegger Jensen genvalgt.
De nye gennemarbejdede vedtægter for en samlet forening for Socialdemokrater i Syddjurs blev fremlagt af formanden og gennemgået i samarbejde med dirigenten Ole Bollesen, efter enkelte rettelser blev vedtægterne godkendt med stor ros til Sammenlægningsudvalget.

Generalforsamlingen blev nu suspenderet og en ny dagsorden efter de nye vedtægter fremlagt.
Her skulle der vælges en formand for 3 år, 1 organisatorisknæstformand for 1 år, 1 politisknæstformand for 2 år, kasserer for 2 år, 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 4 bestyrelsesmedlemmer, Borgmesterkandidat er født medlem af bestyrelsen så samlet er der 13 medlemmer.

Formand: Jan Bruno Jensen
Politisk næstformand: Daniel Buttenschøn
Organisatorisk næstformand: Christina Kejser Sørensen
Kasserer: Søren Holmgaard
Borgmesterkandidat: Michael Stegger Jensen
Ole Sønderskov Hansen
Sigurd Gammelgaard
Peter Ravn
Lene Straarup
Svend Erik Kjær Laursen
Jon Buttenschøn
Arvid Bech
Birgit Rasmussen

Der er allerede flere aktiviteter undervejs:
1. maj på Kulturhotellet i Rønde www.syddjurs-s.dk/1-maj-2023-i-roende/
9. maj Teaterkoncert i Pavillonen i Grenå www.syddjurs-s.dk/arbejder-sange-fra-hjertet-i-pavillonen-i-grenaa/
5. juni Grundlovsmøde på Julielund ved Allingåbro djurskredsen.dk/grundlovsmoede-paa-julielund-2023.html
18. juni Udflugt til Samsø www.syddjurs-s.dk/tag-med-til-samsoe-den-18-juni/

Den nyvalgt formand takkede dirigenten Ole Bollesen for en sikker ledelse af generalforsamlingen