Udgivet i

Flot 1.maj i Rønde

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten havde igen i år arrangeret en flot 1.maj på Kulturhotellet i Rønde.

Med flotte taler af Formanden for BUPL i Østjylland Anne Grethe Rosenberg, Folketingsmedlem for Djursland Leif Lahn gruppeformand i Socialdemokratiet, Folketingskandidat for Djursland Morten Siig Henriksen fra SF og Folketingsmedlem for Østjylland Mai Villadsen politisk ordføre for Enhedslisten.
Der var god tid mellem taler og sange til at få udvekslet gamle minder med forhenværende Borgmester gamle MFer ny Borgmester, regionsmedlem og kandidater.
Byrådsmedlemmerne og Bestyrelsesmedlemmer fra de arrangerende partier var også mødt talrigt op for at få en snak med medlemmerne og vælgerne.
Der var en god og hyggelig stemning på trods af skyggerne fra krigen i Sydøsteuropa, som får de danske indenrigspolitiske uenigheder til at synes små nu hvor Danmark er politikere som vil landet og den brede befolkning det bedste.

Udgivet i

Cafemøde 30.april på Kulturhotellet

Kære Socialdemokrater i Syddjurs Vest   

Så er det igen tid til Café møde.   
Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte.
Kort fortalt så er det her vi skaber politik.   

Det sker på Kulturhotellet i Rønde
 Lørdag den 30/4 klokken 10-12,
 Byrådsmedlem Casper Grud Nielsen er oplægsholder.
Nedenunder kan I se hvad Casper vil snakke om, håber vi får en hyggelig formiddag sammen.   

– Den første tid i byrådet – set med debutantens øjne
– Oplæg til diskussion: Socialdemokratiske svar på de kommende store opgaver i Familie-, børne- og læringsudvalget
– Ordet frit og spørgsmål   Vi håber at se mange af jer medlemmer til dette arrangement.

Det var endnu et hyggeligt og informativt Cafemøde i Kulturhotellet Casper fortalt om sin tid siden nytår som nyvalgt byrådsmedlem og de udfordringer og indtryk det havde givet.
Der var også god tid til en god dialog med fremmødte.

Udgivet i

Cafemøde 26.marts 2022 på Kulturhotellet

Så er det igen tid til et cafemøde. Et møde hvor vi har mulighed for at stille spørgsmål og høre på byrådsmedlem Ole Hansen.
Det sker på Lørdag d. 26. Marts på kulturhotellet i Rønde fra klokken 10-12. 
Ole sidder i kultur, fritids- og landdistriktsudvalget og i erhvervs og planudvalget.
Han er i den kommende byrådsperiode politisk ordfører for byrådsgruppen. 

Ole S. Hansen, Socialdemokratiet i Syddjurs

Indledningsvis vil Ole fortælle om nogle de aktuelle sager, der ligger under de udvalg han er i. Han vil også forsøge at pege på nogle politiske emner, der ligger lidt længere fremme inden for de to udvalg. Ole vil også sætte perspektiv på nogle af de større sager som kommer til at præge byrådsarbejdet i den kommende tid og han ser frem til at diskutere vigtige politiske emner.  
Vi håber at se mange af jer til dette arrangement, og håber at vi får en god debat og at I møder spørgelystne op, for Ole er klar til at svare på jeres spørgsmål. 

Udgivet i

Præsentation af ny formand i Ebeltoft

Der blev valgt ny formand for Socialdemokratiet for Ebeltoft og omegn på generalforsamlingen mandag d. 28. februar, da konstitueret fmd Rene Sørensen ikke ønskede at opstille – og jeg er glad for og stolt over at det blev mig.

Formand for Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn Peter Ravn

Jeg hedder Peter Ravn, er 55 år, og har været boet i Ebeltoft siden 2000 – i den tidligere Ebeltoft Kommune. Jeg er forholdsvis ny på holdet, så jeg glæder mig meget til at komme i gang med det organisatoriske arbejde i bestyrelsen. Jeg er opsat på at være bindeled mellem byrådspolitikerne og medlemmerne, deltage i de politiske drøftelser og være en del af et engageret og opbakkende bagland.

Min egen historik går tilbage til Thy, hvor jeg er vokset op og videre til Århus, hvor jeg jeg afsluttede lærer-uddannelsen i 1993. I 2000 flyttede jeg til Ebeltoft,  hvor jeg nu bor sammen med min kone Vibe – vi har begge tre børn og alle seks er fløjet fra reden, så nu er der lidt mere tid til politisk arbejde.

Jeg startede i sin tid på Skelhøjeskolen, som efter en organisatorisk sammenlægning med Toftevangskolen, nu hedder Ebeltoft skole. Det er en meget spændende arbejdsplads som lige nu står i endnu en sammenlægningsproces, en fysisk, da  alle elever skal samles under et tag til sommer.

 I 2007 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant, det var jeg i den omgang i 7 år,  i 2014 blev jeg valgt ind i Kredsstyrelsen i Djurs Lærerforening, hvor jeg stadig er. Nu er jeg igen tillidsmand på skolen, ligesom jeg sidder i skolebestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Igennem de tillidshverv har jeg høstet god erfaring med at arbejde i en velorganiseret forening – ved at lytte, være budbringer, være forhandler, sætte retning, være politik-skaber og få ting til at ske. Samtidig har jeg i flere år haft plads i OmrådeMED på skoleområdet og i Hovedudvalget, som er kommunens øverste medarbejderindstans, hvilket har givet mig en unik erfaring i at arbejde med mange facetter af den kommunale virkelighed.

Jeg er optaget af, hvad vi mennesker kan skabe, når vi er sammen i meningsfulde fællesskaber. Jeg har arbejdet som frivillig i mange sammenhænge bl.a som fodboldtræner og var med til at starte lokalafdeling af Red Barnet i Ebeltoft for år tilbage.

Når man arbejder som frivillig, bruger man en del tid på det organisatoriske, naturligt nok. Man skal hele tiden have for øje om der er balance mellem dette og så det udbytte, der kommer af arbejdet. Det er et af de første opgaver, vi i den nye bestyrelse går i gang med. Vi skal vurdere på, om to stærke lokalforeninger skal lægges sammen til en, så vi samtidig kan udbygge og øge opbakningen til Socialdemokratiet i Syddjurs. Det er i øvrigt en dygtig og spændende bestyrelse, som har taget rigtigt godt imod mig og som jeg glæder mig til at samarbejde med.

Læs også artiklen i Adresseavisen

Udgivet i

Projekt med tværfagligt teamwork i ældreplejen får økonomisk rygstød

PRESSEMEDDELELSE fra Syddjurs Kommune
    Et succesfuldt projekt i Syddjurs Kommune, hvor faste mindre teams skal være mere selvstyrende, har netop fået knap 8 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsens Ansøgningspulje. Det betyder, at projektet Mere Værdig Hjemmepleje, som var sat til at udløbe til sommer, kan bredes ud i hele kommunen.    
 I mødet med medarbejdere fra ældreplejen i Syddjurs Kommune skal borgerne opleve, at deres ressourcer, ønsker og behov er i centrum, og de skal opleve at møde et fast, mindre og tværfagligt team af medarbejdere.  

Kombineret med mere trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne er det måske en opskrift på noget ganske særligt? I hvert fald har projektet “Mere Værdig Hjemmepleje”, som kredser om netop disse målsætninger, netop fået støtte på knap 8 mio. kr. fra Socialstyrelsen. Det betyder, at indsatsen i det kommende år kan intensiveres og bredes ud.  

Det nuværende projekt er bygget op omkring tre selvstyrende, tværgående teams (såkaldte borgerteams) i hjemmeplejen i hhv. Hornslet, Ebeltoft og Kolind. De tre teams står for al pleje, rehabilitering og sygepleje hos borgere i tre afgrænsede områder. Hvert borgerteam består af et hold af sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere samt en tilknyttet visitator og terapeut. Disse fagligheder arbejder tæt sammen om hjælpen til borgerne med stor frihed til selv at tilrettelægge og justere hjælpen. Organiseringen skaber tættere relationer mellem borgere og medarbejdere, kontinuitet, tryghed og arbejdsglæde.

Pengene fra puljen betyder, at resultaterne af forsøget med de selvstyrende teams løbende kan bredes ud i resten af organisation. Samtidig betyder det, at VIVE, det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, skal evaluere indsatsen og samtidig rådgive kommunen i den forsatte udvikling at de faste, tværfaglige teams.  

Jan Fischer, formand for Udvalget for sundhed, ældre og social, glæder sig over, at projektet nu får en økonomisk saltvandsindsprøjtning:   “Jeg er virkelig glad for nyheden. Det tyder på, at vi har fat i en model, som kan noget særligt. Jeg er meget stolt af, hvordan frontpersonalet i den grad løfter ansvaret – de er fulde af ideer til, hvordan vi kan lave en ny og bedre ældrepleje. Nu bliver det spændende at se, hvordan projektet kan bredes ud”.  

Inspiration fra Holland
Igennem hele processen arbejder Syddjurs Kommune tæt sammen med den hollandske hjemme- og sygepleje, Buurtzorg, der har gode erfaringer med selvstyrende teams og veldokumenterede resultater med at skabe en mere værdig hjemmepleje.  

Som mange andre kommuner oplever Syddjurs Kommune udfordringer med at rekruttere til SOSU-områderne. Hvis man skal lykkes med, at borgerne ikke møder mange forskellige ansigter, er fastholdelse af medarbejdere en grundsten. Glade medarbejdere er en af de store gevinster ved de selvstyrende teams, og måske kan den anderledes måde at organisere arbejdet på – kombineret ved øget arbejdsglæde- trække flere til faget.  

“Vores medarbejdere er glade for de nye tiltag med disse teams. I vores rekrutteringsarbejde fremhæver vi fordelene ved at organisere arbejdet i mindre, faste enheder, som får en tæt, løbende kontakt til bestemte grupper borgere. Når medarbejdernes trives, får vi bedre forudsætninger for at levere det, det hele handler om: Værdig ældrepleje, hvor borgeren inddrages, så der sikres tryghed og kontinuitet”, fortæller Ingelise Juhl, chef for sundhed og omsorg.      
Kontaktinformation Jan Fischer, formand for Udvalget for sundhed, ældre og social. Mobil: 20825521 Ingelise Juhl, chef for sundhed og omsorg. Mobil: 24487542

Udgivet i

Hvad med kulturen – i Hornslet?

Michael Aakjær

Jan Fischer

Af Michael Aakjær og Jan Fischer, Byrådsmedlemmer Socialdemokratiet

Gennem de sidste år har der været fokus på udvikling af Hornslet som by. På baggrund af en konkurrence i 2004 blev Tingvej moderniseret. I 2015 kom ”Helhedsplan for Hornslet”, hvor der var forslag til forbedringer omkring infrastrukturen, omlægning af Birkevej, stationsområdet, rådhusområdet med mere. I 2018 kom ”Hjerterum i Hornslet”, hvor formålet var at igangsætte en identitetsskabende byudvikling i nordbyen omkring stationen og i maj 2019 fik vi en ”Analyse af byens strategiske udviklingspotentiale”.

Fælles for de forskellige projektbeskrivelser er, at de alle ser potentialer i byen særligt i lyset af, at byen vokser lettere eksplosivt i disse år og måske indbyggermæssigt er på størrelse med Ebeltoft om 10 år. Det efterlader nogle tanker. Vi er naturligvis enige i potentialerne. Vi er glade for byens udvikling. Vi er glade for den kommende udskoling ved hallen. Vi er glade for den kommende børnehave på Rodskovvej. Vi tror helt sikkert området omkring Stationen bliver et godt sted at bo. Og hvor der vil være gode muligheder for fx at skabe plads til seniorboliger, som vi forudser, bliver en mangelvare i Hornslet. Men hvad er byens identitet. Vores bud er at den skabes ved fælles oplevelser, fælles referencer og et fælles kulturliv.

De seneste år er der også kommet flere indkøbsmuligheder i udkanten af byen, men hvad med midtbyen, der fortsat opleves af mange som byens hjerte. Vi er bange for at vi forsømmer og ikke får styrket mulighederne omkring Tingvej. En måde at styrke området er at styrke kulturlivet i bycentrum og en væsentlig måde at styrke kulturen er ved at borgerne inddrages. Derfor denne opfordring!

I planen fra 2015, var der et forslag om omlægning af pladsen foran rådhuset der bl.a. skulle invitere til ophold og gadesport – et interessant perspektiv. Hjerterum i Hornslet skulle trække byens borgere ud i det offentlige rum og sætte spot på hvad Hornslets identitet er. På side 7 er der en prik omkring Kombi, hvor der står Kulturcenter, men ellers er det mere stationsområdets integration i midtbyen der omtales.

Hvad byens identitet er eller hvorledes den skabes står ikke bøjet i neon i de nævnte skrivelser. Kulturlivet efterlades til at være opholdssteder i det offentlige rum.

Først med Analysen i 2019 er der levnet plads til en omtale af kulturspørgsmålet i lyset af det stigende indbyggertal. Der står bl.a. at Kulturskolen i de kommende år kan forvente at komme til at mangle lokaler. At det eksisterende bibliotek, der ligger i smukke bygninger, ikke har optimale faciliteter til større arrangementer og foredrag og at Kom-bi’s nuværende størrelse som kulturhus vil blive udfordret. Så hvad skal der ske – for noget skal der ske.

I Ebeltoft har et fantastisk borgerinitiativ skabt Maltfabrikken. Sammen med byens havn og turismen skaber det en identitet for byen. I Rønde har de mange ungdomsuddannelser været med til at skabe en identitet – hvad er Hornslets?

Kombi er byens kulturhus. Via byrådet har kommunen købt grunden ved siden af Kom-bi. Den skal i vores optik integreres i kulturlivet. Den er nu på baggrund af en konkurrence døbt kulturgrunden, men navnet alene gør den ikke til et kultursted. Den skal bruges, der skal aktiviteter til – men hvordan og til hvad skal den bruges. Vi er klar over, at der er initiativer i gang. Og vi er klar over, at Covid-19 blokkerer for nogle af initiativerne, men kære Hornslet, vi skal til at vågne op. Byrådet har afsat 18,5 mio. kr. til kulturudvikling i Hornslet.

Det er nu vinduet er åbent! Det er nu vi som borgere skal give vores holdning og bidrag til kende. Det er nu der skal sættes fingeraftryk og de gode forslag som I, kære Hornslet borgere har. Det er nu der er en oplagt chance for at udvikle kulturen i byen, få et samlingssted der kan rumme de mange forskellige aktiviteter som I ønsker. Kære borgere, handelsstandsforening, distriktsråd, ældreråd m.fl. hvad skal der ske med kulturen. Hvad ønsker vi? Dette er alle tiders chance!

I vores øjne er et udendørs mødested med bord-bænkesæt ikke nok. Lad os få skabt ideerne og stræbe højt. Skal der fx bygges sammen med Kom-bi en bygning, der kan rumme foredrag? Hvor Kulturskolen har til huse, hvor der er intelligente kvadratmeter så fleksible rum kan skabes, hvor folk kan mødes -småbørnsfamilier i dagtimerne, foredrag om aftenen, seniorcafe, kunstudstillinger og måske koncerter.

Hvis det skal ske, så skal der arbejdes for det. I fælleskab kan der skabes et mødested i forbindelse med Kom-bi på kulturgrunden, der vil tiltrække folk til området og give liv til kulturen, til Tingvej og til butikkerne.

Vi vil opfordre til, at I som borgere i byen, går aktivt ind i arbejdet og involverer jer i de kommende aktiviteter omkring skabelse af et stort aktivt kulturhus i Hornslet. Vi vil bakke op om det.

Udgivet i

Socialdemokratiet har vist vejen i 2018

Det går godt i Syddjurs Kommune.

Der er gang i rigtig mange spændende projekter, ligesom nogle er kommet i mål.

Her vil jeg gennemgå de vigtigste.

Flere store projekter er på vej i mål, med finansieringen helt på plads.

Maltfabrikken i Ebeltoft er et godt eksempel på, hvordan ildsjæle kan vække en sovende kæmpe. Her er der samlet 100 mio ind via fonde, og nu er man klar til, i fællesskab med hele Ebeltoft, ja hele Syddjurs Kommune, at gå i luften i forsommeren i 2019.

På Mols har vi netop fået bekræftet, at finansiering af Knudepunktet, der binder hele området (inklusiv Helgenæs) sammen i et stærkt fællesskab, er nået i mål. I Socialdemokratiet er idéen om fællesskab en af vores grundholdninger, derfor glæder det os, at den stadig viser sig gældende i 2019.

Syddjurs skal være en hel kommune. Kommunen rummer mange forskellige lokalsamfund. Det er vigtigt for os i Socialdemokratiet at understøtte alle vores lokalsamfund bedst muligt.

Vi har idet forløbne flyttet fire af vores gruppemøder ud i fire byer. Derfor har vi mødt borgere i Lime, Nimtofte, Balle og Knebel. Alle steder er vi blevet mødt med åbne arme, har fået ros for vores initiativ, og har fået opgaver med hjem, vi efterfølgende har givet svar på. Dette er vores måde at vise en form for borgerinddragelse, og bedømt på de tilbagemeldinger vi får, er det noget der virker, og vi glæder os til at komme ud igen i 2019.

Her planlægger vi at besøge Pindstrup, Rodskov, Tirstrup og Thorsager.

Vi er glade for den positive historie, og fortæller gerne om alt det gode, der sker i Syddjurs Kommune.

For os er det vigtigt at tale om Syddjurs som en kommune, det sker ikke i Ebeltoft, Rønde, Hornslet eller på Mols. Det sker i Syddjurs.

Alt i alt er der sammenhængskraft mellem de forskellige byer, og synergien ved en succeshistorie i hver enkelt by/mindre lokalsamfund smitter positivt af på hele kommunen.

Der har været en del debat omkring det budget, der blev vedtaget for 2019. Tre partier valgte ikke at gå med, men vi vil dog kvittere for, at de ikke stemte imod. Forskellige politiske holdninger er en styrke og det vil være for kedeligt, hvis alle var enige. En konstruktiv debat styrker begge siders argumenter og holdninger og er godt for kommunen.

I forbindelse med budgettet stod vi fast på og blev styrket i vores holdninger, da vi ikke kunne se argumenter for skattenedsættelse ligesom vi ikke ønskede at beskære administrationen, før vi ser virkningerne af de besparelser, vi har lagt ind de kommende år.

Forud for budget 2019 havde vi meldt ind, at vi ville ansætte en bæredygtighedskoordinator, dette fik vi igennem.

Derfor har Syddjurs Kommune pr. 1. januar ansat Elinor Bæk Thomsen til denne stilling.

Med dette tiltag viser vi, at hele kommunen bakker op om bæredygtighed i ordets brede forstand. Ikke bare omkring miljø, men også socialt og økonomisk.

Vi er stolte af dette skridt i Socialdemokratiet, men hviler ikke på laurbærrene.

Dette underbygges af det kommende paragraf 17 stk. 4 udvalg for bæredygtighed. Et udvalg af eksperter, der gennem et år skal udarbejde en rapport, der klæder Byrådet på til at sætte endnu mere skub i at gøre Syddjurs Kommune mere bæredygtig.

Udvalget består af lokale borgere, her er i alt 16 med. Byrådet besætter fem pladser, mens resten udgøres af en bred vifte af eksperter inden for bæredygtighed.

Samtidig med dette, vil vi naturligvis fortsætte med at levere resultater inden for bæredygtighed, da dette arbejde kan gøres sideløbende med udvalgets arbejde.

Hvad angår bæredygtighed, er det også vigtigt for os med rent drikkevand. Derfor sagde vi i 2018 nej til at placere en tankstation nær et indvindingsområde for drikkevand i Hornslet.

Vi mener det, når vi siger vi er et grønt parti!

Når vi taler om den generelle politiske “stemning”, så har vi i Socialdemokratiet vist, at vi samarbejder med begge sider af salen i Byrådet. Vi favner bredt og har lavet flere brede politiske aftaler, ligesom vi også har lavet aftaler med begge sider af byrådssalen. Dette vil vi fortsætte med det kommende år.

Der er selvfølgelig udfordringer der venter i de kommende år. Dem er vi klar over, og meget opmærksomme på. Også her har der været en del debat om økonomisk ansvarlighed. Vi viser økonomisk ansvarlighed, både med de tillægsbevillinger der blev givet til Voksne med særlige behov og til Børn og Unge området i slutningen af 2018.

Disse blev givet for, at vi ikke skulle spare pengene det/de kommende år. Dette er en politisk stillingtagen, og vi står inde for vores måde at gøre det på. Også her er de fair at være uenig, og så er det flertallet i byrådssalen, der afgør i hvilken retning vi går.

Vi går altid efter efter det brede forlig, men står samtidig ved vores holdninger og ambitioner. Vores ambition er at gøre Syddjurs Kommune til det bedste sted at være, for dem der bor her, og samtidig være attraktiv for dem der overvejer at flytte hertil.

Med disse ord vil jeg på den socialdemokratiske gruppe ønske jer alle et rigtig godt nytår, vi håber at møde jer derude i vores dejlige kommune i 2019.

Michael Stegger Jensen 
gruppeformand 
Syddjurs Byråd