Præsentation af ny formand i Ebeltoft

Der blev valgt ny formand for Socialdemokratiet for Ebeltoft og omegn på generalforsamlingen mandag d. 28. februar, da konstitueret fmd Rene Sørensen ikke ønskede at opstille – og jeg er glad for og stolt over at det blev mig.

Formand for Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn Peter Ravn

Jeg hedder Peter Ravn, er 55 år, og har været boet i Ebeltoft siden 2000 – i den tidligere Ebeltoft Kommune. Jeg er forholdsvis ny på holdet, så jeg glæder mig meget til at komme i gang med det organisatoriske arbejde i bestyrelsen. Jeg er opsat på at være bindeled mellem byrådspolitikerne og medlemmerne, deltage i de politiske drøftelser og være en del af et engageret og opbakkende bagland.

Min egen historik går tilbage til Thy, hvor jeg er vokset op og videre til Århus, hvor jeg jeg afsluttede lærer-uddannelsen i 1993. I 2000 flyttede jeg til Ebeltoft,  hvor jeg nu bor sammen med min kone Vibe – vi har begge tre børn og alle seks er fløjet fra reden, så nu er der lidt mere tid til politisk arbejde.

Jeg startede i sin tid på Skelhøjeskolen, som efter en organisatorisk sammenlægning med Toftevangskolen, nu hedder Ebeltoft skole. Det er en meget spændende arbejdsplads som lige nu står i endnu en sammenlægningsproces, en fysisk, da  alle elever skal samles under et tag til sommer.

 I 2007 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant, det var jeg i den omgang i 7 år,  i 2014 blev jeg valgt ind i Kredsstyrelsen i Djurs Lærerforening, hvor jeg stadig er. Nu er jeg igen tillidsmand på skolen, ligesom jeg sidder i skolebestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Igennem de tillidshverv har jeg høstet god erfaring med at arbejde i en velorganiseret forening – ved at lytte, være budbringer, være forhandler, sætte retning, være politik-skaber og få ting til at ske. Samtidig har jeg i flere år haft plads i OmrådeMED på skoleområdet og i Hovedudvalget, som er kommunens øverste medarbejderindstans, hvilket har givet mig en unik erfaring i at arbejde med mange facetter af den kommunale virkelighed.

Jeg er optaget af, hvad vi mennesker kan skabe, når vi er sammen i meningsfulde fællesskaber. Jeg har arbejdet som frivillig i mange sammenhænge bl.a som fodboldtræner og var med til at starte lokalafdeling af Red Barnet i Ebeltoft for år tilbage.

Når man arbejder som frivillig, bruger man en del tid på det organisatoriske, naturligt nok. Man skal hele tiden have for øje om der er balance mellem dette og så det udbytte, der kommer af arbejdet. Det er et af de første opgaver, vi i den nye bestyrelse går i gang med. Vi skal vurdere på, om to stærke lokalforeninger skal lægges sammen til en, så vi samtidig kan udbygge og øge opbakningen til Socialdemokratiet i Syddjurs. Det er i øvrigt en dygtig og spændende bestyrelse, som har taget rigtigt godt imod mig og som jeg glæder mig til at samarbejde med.

Læs også artiklen i Adresseavisen