Udgivet i

Hjorddrengensmarked i Kolind 2022

Som altid den første onsdag i september var Byhallen og området omkring fyldt med handlende og udstillere med forskellige rariteter.
Imellem disse på den ene langside i Byhallen kan de mange besøgende også møde politikere fra forskellige partier, nogle indforskrevet fra Nordsjælland og København, andre fra Nordjylland og nogle fra Djursland.
Den eneste lokalboende folketingspolitiker Leif Lahn var på den socialdemokratiske infostand hele dagen, her var interessen stor for vores politiske udspil.

Udgivet i

Cafemøde 25.juni på Kulturhotellet

Et halvt år er gået
Syddjurs borgmester Michael Stegger har d. 1. juni siddet på posten i 6 måneder. Som udgangspunkt holder vi normalt vores cafemøder lukkede, men da Michael denne gang er oplægsholder og er borgmester for alle borgere i Syddjurs, vil vi i Socialdemokratiet Syddjurs Vest gerne invitere til åbent cafemøde d. 25. juni 2022 fra kl. 9-11, på Kulturhotellet i Rønde.


Alle er velkommen, også dig Lars Norman, til at møde op og høre Michaels oplæg hvor han vil fortælle om, det første halve år som borgmester, status før budgetforhandlingerne og en fri dialog om hvad der ønskes af de fremmødte.
Vi byder på kaffe, te og en bid brød.
Med venlig hilsen fra
Bestyrelsen Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Det blev et velgennemført cafemøde på Kulturhotellet hvor der var mødt en del medlemmer frem, desværre havde feriestemningen bredt sig iblandt vælgerne så der var ikke mødt andet end medlemmer op.
Det var dog rigtigt dejligt Lokalpressen var mødt op repræsenteret ved Anne Henriksen fra Ebeltoft Folketidende.

Formand for Syddjurs Vest byder Borgmesteren velkommen
Der var lige tid til at starte op med kaffe og hjemmebagte boller
Borgmesteren kom med oplæg hvor der var god tid til at stille spørgsmål og komme med kommentarer
Udgivet i

Cafemøde 29. jan. 2022

Vi gentager vores cafemøder her i år 2022. Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte. Kort fortalt så er det her vi skaber politik.   
Det sker på kulturhotellet i Rønde på Lørdag den 29/1 klokken 10-12, hvor det er borgmester Michael Stegger Jensen der er oplægsholder.
Nedenunder kan I se hvad Michael vil snakke om, håber vi får en hyggelig formiddag sammen.

På lørdag holder jeg et oplæg omkring den første måned som borgmester.
Jeg vil fortælle om dagligdagen på kontoret, og hvordan jeg har planlagt det første halve år. Herudover vil jeg fortælle om økonomiudvalget, og hvilke sager der fylder der.
Herunder især vores økonomiske politik, der skal revideres i det kommende forår.
Jeg håber at se dig.
Hilsen Michael Stegger Jensen

Udgivet i

Nytårshilsen fra borgmesteren

Michael Stegger Jensen (S), borgmester i Syddjurs 4/1-22

Kære borgere i Syddjurs Kommune.

Da rådhusklokkerne ringede nytårsaften betød det, at jeg nu er borgmester i Syddjurs Kommune. Det er en opgave jeg ydmygt påtager mig, og jeg glæder mig til at være hele Syddjurs Kommunes borgmester.

Jeg vil gerne sige tak til alle der stemte på mig. Hver og en af de 1812 stemmer, er jeg virkelig glad for.

Men også tak til alle dem der var nede og aflevere en stemmeseddel. Det var lidt over 71% af de stemmeberettigede i vores kommune.

Min ambition er at få flere til at interessere sig for deres egen hverdag. Ikke kun op til valget, men også de fire år imellem. Her kan være enig eller uenig med mig, det vigtigste for mig er vi får flere til at stemme, og dermed aktivt tage stilling til demokratiet.

Derfor vil jeg rundt og møde borgere i så mange byer som muligt. Som lovet i valgkampen rykker jeg kontoret ud en dag hver måned. Det vil som udgangspunkt ske første tirsdag i hver måned. I februar og marts dog anden tirsdag, grundet møder der i forvejen er planlagt.

Pga corona er jeg nødt til at springe over i januar, men ellers er planen for første halvdel af 2022 følgende:

• Tirsdag d. 8. februar: Knebel

• Tirsdag d. 8. marts: Kolind

• Tirsdag d. 5. april: Rønde

• Tirsdag d. 3. maj: Hornslet

• Tirsdag d. 7. juni: Ebeltoft

Nogle vil nok undre sig over der står Ebeltoft til sidst. Men det er ikke i sig selv et mål at komme væk fra Ebeltoft, det er kun vigtigt at komme ud af kontoret og møde nogle lokale borgere.

Programmet for dagene er det samme hver gang, og det er følgende:

• 08.00-10.00: Virksomhedsbesøg

• 10.00-12.00: Åbent kontor

• 12.00-13.00: Pause

• 13.00-15.00: Besøg i kultur- fritidsforening

• 15.00-17.00: Åbent kontor

• 17.00-18.30: Walk and talk rundt i byen

Hvis man som virksomhed eller forening gerne vil have besøg, kan jeg kontaktes på micsj@syddjurs.dk eller 23728678.

De lokale distriktsråd vil blive kontaktet i forbindelse med besøgene.

Jeg glæder mig til at komme ud og møde så mange af jer som muligt de kommende fire år.

Rigtig godt nytår til alle.

Udgivet i

Byrådsmedlemmer


Michael Stegger Jensen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
8550 Ryomgård
Tlf. 2372 8678
micsj@syddjurs.dk


Michael Aakjær
Sundheds- og ældreudvalget, Social- og beskæftigelsesudvalget
8543 Hornslet
Tlf. 2372 6804
mica@syddjurs.dk


Ole S. Hansen
Erhvervs- og planudvalget, Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
8544 Mørke
Tlf. 2073 5426
olsh@syddjurs.dk


Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø

8420 Knebel
Tlf. 2426 5174
anis@syddjurs.dk


Sidse Graarup Vangsted

Sundheds- og ældreudvalget
Pindstrup 8550 Ryomgård
Tlf. 2025 8695
sigrv@syddjurs.dk


Jan Fischer
Erhvervs- og planudvalget
8543 Hornslet
Tlf. 2082 5521
jafi@syddjurs.dk


Casper Grud Nielsen

Familie-, børne- og læringsudvalget
Ugelbølle 8410 Rønde
Tlf. 2868 4812
cagrn@syddjurs.dk

Andre byrådsmedlemmer i Syddjurs

Udgivet i

Det går godt i Syddjurs Kommune

Af Michael Stegger Jensen Borgmesterkandidat

Michael Stegger Jensen
Borgmesterkandidat

Med kort tid til kommunalvalget, er der gang i debatten om hvad der skal ske de kommende fire år. I dette debatindlæg vil jeg kort opsummere de resultater, der er opnået med en socialdemokratisk borgmester i de forgangne fire, og samtidig se frem mod de kommende år.

I ældreplejen har vi etableret selvstyrende teams. Det har været efterspurgt i mange år, at afbureaukratisere i den offentlige sektor. Her er vi igang med et forsøg, der forhåbentlig er det første af mange. Vi skal generelt sætte medarbejderne fri i planlægning af egen hverdag.

I den forgangne periode har der ikke været tale om skolelukninger. Hvor man hos vores naboer mod nord, har været tvunget til at lukke en skole, har vi i Syddjurs bibeholdt de ti folkeskoler og en specialskole i Pindstrup. De kommende år skal vi tilføre flere midler til skoleområdet, så vi får endnu bedre vilkår for lærere og elever.
I forbindelse med de seneste budgetvedtagelser har vi nået tættere på minimumsnormeringer i vores dagtilbud, så vi når det før det før vi skal i 2024. Det vil vi gerne nå i 2023.

Der er etableret et enestående kraftcenter indenfor kultur med Maltfabrikken i Ebeltoft. Vi har ligeledes nye kulturcentre på vej i Ryomgård og Hornslet. Kulturen er vigtig for den gode hverdag i Syddjurs Kommune.
Niveauet er løftet indenfor biodiversitet. Blandt andet med en ambitiøs klimahandlingsplan, der sætter en bedre grøn retning for Syddjurs Kommune.
Vi har øget niveauet for borgerinddragelse. Særligt i forbindelse med planlægning af solceller, hvor vi med en forhøring fik borgerne tidligt inddraget.
Men også i forbindelse med lokalplan ved Ugelbølle, hvor vi i fællesskab med lokale ildsjæle fik vedtaget en løsning i fællesskab.

Vi har den højeste kassebeholdning i kommunens historie. Det er vi naturligvis tilfredse med. Det er medvirkende til, vi kan investere i byggerier og højne velfærden i de kommende år. Samtidig er det nødvendigt med en høj kassebeholdning, når man ser på prisstigningerne indenfor byggeri, der er vokset i tiden efter covid-19.
Vi sælger byggegrunde og har tilflytning til Syddjurs Kommune på et niveau, hvor vi er en af de mest attraktive kommuner i Østjylland.
Al snak om skattesænkning må ophøre. Jeg har endnu ikke mødt en tilflytter, der har set på skatteprocenten som kriterie for at flytte hertil. Det handler om gode dagtilbud og skoler, værdig ældrepleje, samt bevarelse af vores smukke natur.
Flere af ovenstående beslutninger er taget i fællesskab med andre partier. SF har været med til alle. Vi vil fortsætte med at søge aftaler, der rækker på tværs af alle partier.
Jeg synes disse resultater taler for sig selv, og håber du vil give mig din stemme til kommunalvalget d. 16. november.

Udgivet i

Vi ønsker markante trafikale forbedringer i Ebeltoft

MICHAEL STEGGER JENSEN BORGMESTERKANDIDAT og
CHRISTIAN HAUBUF MEDLEM AF SUNDHED-, ÆLDRE- OG SOCIALUDVALGET

Der er massive trafikale problemer i og omkring Ebeltoft, som særligt opleves i sommerhalvåret, og der er behov for en løsning, selvom Folketinget ikke i denne omgang vedtog at gennemføre en ny linjeføring for rute 21, blandt andet udenom selve Ebeltoft. Den nationale debat om en stort anlagt østlig omfartsvej må derfor ikke længere stå i vejen for at finde løsninger på Ebeltofts helt aktuelle trafikale problemer. Vi må i stedet for tænke i lokale løsninger, der kan implementeres hurtigst muligt.

Den samlede trafikmængde på Ebeltofts eneste indfaldsvej betyder, at strækningen fra ”Nøset” til Ebeltoft Strand Camping og videre til Skudehavnen ofte sander helt til med biler og giver kødannelse på op til flere kilometer både på Røndevej og Kystvejen samt spærrer alle udkørsler fra boligområder, gader, butikker og andre virksomheder, når der er størst tryk på i turisthøjsæsonen.
Vores vision er at etablere en ringvejsforbindelse med linjeføring i baglandet øst om Ebeltoft by primært ved opgradering af eksisterende veje samt tilføjelse af få nye delstrækninger.

Gennem lokale løsninger tages behørigt hensyn til opretholdelse af Dråby og Boeslum som lokale og velfungerende landsbysamfund i periferien af Ebeltoft. Her er det vigtigt for os, det hele foregår i dialog med de lokale beboere i de omtalte byer.

Som noget helt nyt, er der nu åbnet for at vi kan etablere et lyskryds ved ”Nøset”. Det er en stor sejr i forhold til trafikafviklingen ind til Ebeltoft, og er sket takket være Borgmester Ole Bollesen’s vedholdende dialog med vejdirektoratet, samt et flot stykke arbejde i Syddjurs Kommunes forvaltning. Ved det seneste møde i Natur, Teknik og Miljø-udvalget, blev det vedtaget at arbejde videre med en permanent løsning. De nødvendige forberedelser er nu igangsat, herunder en afklaring af finansieringen af første fase af en kommunal løsning til afhjælpning af de trafikale problemer i Ebeltoft.
Vi ser også et perspektiv i at den nuværende adgang til den eksisterende Egsmark-bebyggelse ved Rodsøvej gøres ensrettet, således at der lukkes for udkørsel fra dette område af hensyn til trafiksikkerheden og de ringe oversigtsforhold netop her. I forbindelse med etableringen af det planlagte boligkvarter Egsmarklund oprettes ny adgang til dette område ved en til- og frakørselsmulighed på Røndevej. Tilslutningen her tænkes ligeledes benyttet af beboerne i Egsmark ved en omlægning af det interne vejnet.

For yderligere at begrænse strømmen af biler langs Vibæk Strandvej anbefaler vi, at feriehusudlejerne flytter deres nøgleafhentningshuse ud af Ebeltoft by. Vi har forståelse for, at flere af udlejningsvirksomhederne vil foretrække at blive inde i byen, men de nuværende placeringer tilfører ikke værdi for kunderne eller for Ebeltoft – tværtimod. Det forekommer helt unødvendigt at påføre både turisterne og byen den ulempe, at feriehusgæsterne skal gennem trængselszonen og ind i byen for at hente en nøgle eller modtage anden form for service. En placering uden for byen samt fremme af elektroniske nøglesystemer, vil skabe værdi både for kunderne og for byen alene i kraft af en væsentlig reduktion af trafikken og ventetid på vejene, især på skiftedagene. I Kommuneplan 2020 er der afsat arealer ved indkørsel til Ebeltoft-området, hvor udlejningsfirmaerne kan etablere sig i et bygningsfællesskab. Samtidig er det en mulighed at turisterne, der skal til Mols og Helgenæs, kan hente deres nøgle i nærheden af Rønde, ja allerhelst ved sommerhuset, da det sker flere andre steder i Danmark.

Det er vort mål at få skabt politisk opbakning og vedvarende støtte til, at de ovenfor skitserede løsninger til forbedring af infrastrukturen kan realiseres til glæde for både fastboende, erhvervslivet, vore mange turister – ja for Ebeltofts fremtid.

Udgivet i

Mød de rød/grønne i Kolind

Rød-Grøn Alliance. Et bæredygtigt flertal ?

Op til sidste kommunevalg blev partierne A, B, F, Ø, Å enige om et bæredygtigheds-program.

Meget af indholdet i programmet er gennemført!

De samme partier er efter alt at dømme i stand til at samle et flertal efter det kommende kommunevalg, og spørgsmålet er derfor:

Er der et bæredygtigt Rødt-Grønt flertal i den kommende byrådsperiode?

Socialdemokratiet, Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og SFOF Djursland inviterer derfor partiernes spidskandidater til 

Offentligt møde

Tirsdag d. 21. september kl. 19,00 i ”Stalden” i Kolind.

Formålet er at få efterprøvet, om der er muligheder og vilje i de nye valgprogrammer til at finde nogle fælles træk og vise vælgerne, at det er fremtidssikret at stemme Rødt/Grønt til det kommende kommunevalg i Syddjurs.

Spidskandidaterne er:

A Michael Stegger Jensen

F Kirstine Bille

B Bjarke Jensen

Ø Jesper Yde Knudsen

Å Mette Foged

Spidskandidaterne vil hver komme med et oplæg om de fælles muligheder, de ser for en fælles politik. Derefter er der fri debat.