Generalforsamling i Ebeltoft og Omegn 2020

Socialdemokraterne i Ebeltoft og omegn

Generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling,

Mandag den 24. februar 2020, kl. 19.00, i Kernehuset, Østeralle 33, 8400 Ebeltoft

Foreningen er vært med en ”kolonarisk oplevelse”, fra kl. 18,00.

Tilmelding til spisning skal ske til Christian Haubuf 21133415

Dagsorden:

 1.  Velkomst v/ formand, Christian Haubuf
 2.  Valg af dirigent
 3.  Valg af stemmetællere
 4.  Beretning, organisatorisk v/ formand, Christian Haubuf
 5. Beretning fra byrådet , v/ byrådsmedlemmer  Anita og Christian  
 6. Orientering fra folketinget ved Leif Lahn
 7. Arbejdsprogram for det kommende år.
 8.  Regnskab v/ kasserer Bent Winkler
 9.  Forslag til kontingent
 10. Indkomne forslag
 11.  Valg:
  1.   Formand, Christian Haubuf
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer, Linda, Jens Erik og Lars Bakmann
  1. 2 suppleanter
  1. 1 revisor: Vagn , modtager genvalg
  1. 2 revisorsuppleanter
  1. 1 fanebærere: Bent Winkler, modtager genvalg
  1. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege et medlem til diverse udvalg og råd
 12.  Eventuelt

  Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste den 15. februar.

Generalforsamling 2018 Fællesledelsen

Socialdemokraterne i Syddjurs Generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fællesledelsen mandag d. 9. april 2018 kl. 19.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretninger:

Organisatorisk beretning, fællesledelsen: Søren K. Lauridsen.

Politiske beretninger:

 1. Byrådsgruppen: Ole Bollesen.
 2. Regionen: Niels Erik Iversen.
 3. Folketinget: Leif Lahn.
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2017 og orientering om budget 2018. Kasserer Kirsten Frederiksen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fællesledelsens bestyrelse indstiller, at fællesledelsens vedtægt er den af Socialdemokratiet på kongressen godkendte standardvedtægt for 2016-2020, således at den kompetente forsamling fortsat er generalforsamlingen.
 7. Andre indkomne forslag.
 8. Aktivitetsplan for 2018: deltagelse i Stafet for Livet, arrangementer i samarbejdet med SF, EL og Alternativet, øvrige aktiviteter sker i de to partiforeninger efter aftale.

Formand: Søren K. Lauridsen, modtager genvalg.

Kasserer for en 1-årig periode: Kirsten Frederiksen, efter 1-årigt vikariat som kasserer, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Kjeld Petersen, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Gyldenlund, modtager ikke genvalg. I stedet foreslår Fællesledelsen: Anders Peter Rasmussen.

2 bestyrelsessuppleanter: Linda Brask, Grethe Nim.

Revisor: Benny Thomsen, modtager genvalg.

Revisorsuppleant: Hanne Konradsen, modtager genvalg.

Eventuelle forslag under punktet Indkomne forslag skal indsendes til formanden på mail skl@post.cybercity.dk senest d. 31. marts.

                                                                                                             Søren K. Lauridsen                                                                                                     Formand.

Det nære sundhedsvæsen

Medlemsmøde
Mødet er åbent for alle medlemmer af Socialdemokratiet

Det nære sundhedsvæsen

Sammenhængen mellem de forskellige dele af vores sundhedsvæsen bliver et af de store debatemner frem mod valget 21. november til by- og regionsråd. Socialdemokratiet i Region Midtjylland inviterer alle medlemmer til et debatmøde, hvor vi ser på de forskellige synsvinkler i diskussionen og prøver at nærme os en samlet socialdemokratisk politik på området.

Tid: Mandag 11. september kl. 18.30

Sted: 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V

Emne: En gennemgang af regeringens udspil til “Det nære sundhedsvæsen”, en drøftelse af Socialdemokratiets mærkesager i forhold til udspillet. Debat ud fra de forskellige synsvinkler fra henholdsvis regionen og kommunerne.

Oplæg:

 • MF Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører
 • Anders Kühnau, regionsrådsmedlem og kandidat til regionsrådsformand
 • Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i mødet.

Sejlads Ebeltoft til Odden og retur. Hver dag – hele året.

Sejlads Ebeltoft til Odden og retur. Hver dag – hele året.

Arbejdsgruppen er i arbejdstøjet

Arbejdsgruppen har med glæde modtaget mange gode ideer fra borgere, der følger interesseret med i arbejdsgruppens arbejde. Ligeledes har arbejdsgruppen modtaget positive tilkendegivelser fra blandt andre Business Djursland, Turistforeningen for Ebeltoft og Mols og Djurslands Turistforening og Erhverv Randers.

Arbejdsgruppen har med en juridisk tilgang gennemgået relevante sagsakter.

Der er fokus på formuleringerne i resume til økonomiudvalget d. 23-10 2013.

”Da Molslinien er et børsnoteret selskab, er deres aftale med A/S Storebælt fortrolig”. Det er besluttet, at undersøge om dette er korrekt eller om det er muligt, at få akt indsigt. Ligeledes er der i et notat skrevet, at ”Jf. en undersøgelse A/S Storebælt har fået lavet, er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der er to rederier, der anlægger i Odden havn”. Det er ligeledes besluttet, at få fat i denne undersøgelse.

Det forlyder at der er givet adskillige afslag til et interesseret tysk rederi med baggrund i undersøgelsen. Også det vil blive undersøgt nærmere.

Der arbejdes videre med ideen om at afholde et borgermøde torsdag d. 9. november hos Kvadrat i Ebeltoft  med følgende trafik politiske ordførere:

 • Kristian Pihl Rasmussen. Venstre
 • Kim Christiansen. Dansk Folkeparti
 • Karsten Hønge. Socialistisk Folkeparti
 • Rasmus Jarlov. Det Konservative Folkeparti
 • Villum Christensen. Liberal Alliance
 • Rasmus Prehn. Socialdemokratiet

Da der er indkommet rigtig mange forslag fra borgere til arbejdsgruppen vedrørende en underskriftsindsamling, er det besluttet også at arbejde videre med denne ide.

I samarbejdets positive ånd – er der blevet taget kontakt til Molslinjens direktør

Carsten Jensen- med det mål, at mødes og drøfte muligheden for

Sejlads fra Ebeltoft – Odden og retur. Hver dag – hele året.

Byrådsmedlem
Christian Haubuf