Udgivet i

Banko i Ebeltoft 28.november 2023

Tirsdag den 28.november er der mulighed for en sjov aften samtidig med at støtte et godt formål.
Socialdemokratiet i Syddjurs arrangerer et Banko i EBIC Østerallé 17 hvor overskuddet går til Spejderne i Ebeltoft, Sø-Spejderne på Mols og Strandbakkehuset i Rønde.
Butikker og virksomheder i hele Syddjurs har velvilligt sponsoreret gevinster for omkring 30.000 kr. til de mange spil.
Der er begrænsede antal pladser, derfor skal der bestilles adgangsbillet på forhånd så det ikke er nødvendigt at afvise gæster ved døren.
Dørene åbnes kl. 17.00 så der er mulighed for tarteletter inden spillet begynder kl.19

Adgangs billetter bestilles på Go-Syddjurs.dk  så længe der er plads

Der er i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse

Socialdemokratiet i Syddjurs arrangerer igen i år et stort Bankospil til fordel for unge i Syddjurs.
Det sker i et samarbejde med Spejderne i Ebeltoft – Det Danske Spejderkorps, Børne og ungehospice i Rønde – Strandbakkehuset og Søspejderne Mols – 1. Mols Sø.
Overskuddet fra spillet tilfalder ubeskåret disse tre velgørende organisationer.

Bankospillet foregår i Ebeltoft Idræts- og Kulturcenter (EBIC) på Østerallé 17 i Ebeltoft tirsdag den 28.november kl.19 som noget nyt bliver der mulighed for at spise allerede fra på 17.30. EBIC arrangerer med hjælp fra frivillige Tarteletspisning hvor overskuddet går til deres projekt Unge- og Kreateam EBIC, som arbejder med udfordrede unge og mennesker som føler sig alene i hverdagen.

Der vil på aftenen også være mulighed for at købe kaffe/kage, øl & vand.
Da arrangementets formål er at skaffe penge til frivilligt arbejde er det selvfølgelig ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke.

I ugerne omkring efterårsferien har medlemmer fra Socialdemokratiet i Syddjurs besøgt rigtig mange butikker og erhvervsdrivende i Syddjurs. Vores medlemmer er blevet godt modtaget og takket for det gode initiativ. Det er dejligt at se den store velvilje til at finde sponsorgaver fra hylderne og støtte sagen. Der er foreløbigt indsamlet gevinster for over 30.000,- kr.
En stor tak til alle sponsorer!

Der vi blive udstedt adgangsbilletter på forhånd på Go-Syddjurs.dk så ingen skal komme til at gå forgæves.

Adgang er gratis, bankopladerne vil koste 25kr/stk. 5 for 100kr.
Sidste år blev billetterne revet væk på 5 dage så derfor kommer det velgørende bankospil til at foregå i et samarbejde med EBIC der har meget større lokaler måske op til 3-400 hvis det bliver nødvendigt.

Udgivet i

Afholdt generalforsamling Ebeltoft og Omegn

af Svend Erik Kjær Laursen, kasserer i Ebeltoft og Omegn

Mandag den 20.februar var 19 stemmeberettigede medlemmer og 6 gæster samlet i klublokalerne på Galgebakken til den årlige generalforsamling.
Aftenen startede kl.18 med dejlig smørebrød fra den lokale bager på Strandvejen og en sild med en øl så er den gode stemning på plads.

Generalforsamlingen blev myndigt ledet af tidligere Fællesledelsesformand Søren K. Lauritsen.
Foreningens formand aflagde en fyldestgørende beretning med fokus på de mange gode velbesøgte arrangementer der har været afholdt og de 2 valgkampe der har været afholdt hvor medlemmerne har været meget aktive både på gaden, til valgmøder og til klatring i lygtepæle.
Begge valg havde været succesfulde først med et klart ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet og senest med et rigtig godt folketingsvalg der gav genvalg til Djurskredsens Leif Lahn med 2.fleste Socialdemokratiske stemmer i Østjylland.

Borgmester i Syddjurs Michael Stegger gav en meget fyldig beretning om kommunens budget og det gode samarbejde der er både i den Socialdemokratiske gruppe og i Byrådet som helhed.
Han roste også de mange gode debatter der foregår på gruppemøderne hvor der er rigtig god sparring med bestyrelserne i foreningerne og andre aktive medlemmer.

Regnskabet viste et lille underskud på ca.1500kr. pga. de mange aktiviteter der havde været.

På generalforsamlingen i 2022 blev der vedtaget et forslag om nedsættelse af et sammenlægningsudvalg for at klarlægge om der var basis for en fusion af de 2 foreninger i Syddjurs.
Der havde været mange udredningsmøder og mange opfordringer hen over året til at give udvalgte input.
På dagens generalforsamling fremlagde udvalget sit arbejde som var resulteret i en anbefaling om at nedlægge de 2 foreninger og fortsætte i en samlet forening “Socialdemokratiet i Syddjurs”.
Der var mange indlæg til forslaget inden det blev sat til afstemning.
Rigtig mange talte for at tiden var inde til at bruge kræfterne på en fælles kamp.
Der var også et stort mindretal der var skeptiske ved en sammenlægning, og så var der enkelte der direkte talte for en fortsættelse som selvstændig forening.
Da forslaget blev sat til afstemning efter den livlige debat blev resultatet at 16 stemte “ja” og 3 “nej” .
Da der ikke var fremmødt 2/3 af alle medlemmer skal der en ekstraordinær generalforsamling til hvor forslaget skal konfirmeres, det kommer til at foregår den 9. marts.

Generalforsamlingen var nu nået til valgene, her var der genvalg til kasserer Svend Erik Kjær Laursen, genvalg til Kjeld Pedersen og Pia Vaughan til bestyrelsen og genvalg af suppleant Carsten Nørgård og nyvalg af Jonna Christensen, revisor Ib Baastrup modtog også genvalg.

Under eventuelt opfordrede Søren K. Lauritsen medlemmerne til at deltage ved Teaterkoncerten arbejder-sange-fra-hjertet-i-pavillonen-i-grenaa/
Billetter kan købes på pavillionen.dk

Foreningens formand afsluttede med at takke dirigenten for veludført arbejde og forsamlingen for en god debat, til gavn for fremtidens arbejde for endnu større indflydelse på den førte politik, til gavn for borgerne i Syddjurs.

Så var der tid til oprydning og opvask hvor bestyrelsen havde lidt kvalitetstid til at evaluere dagens generalforsamling.

Udgivet i

Arbejder – sange fra hjertet – i Pavillonen i Grenå

Kære medlemmer i Syddjurs 

Mangler du en ide til en venindegave, fredagsgave eller blot en gave, så se her:

Køb gavekort til Teater Møllens forestilling i Pavillonen i Grenaa:

Arbejder – sange fra hjertet

Eller sæt kryds i kalenderen ud for tirsdag den 9.maj 2023 og køb billetter til dig selv.

Forestillingen er kommet i stand og bestilt af Rødt-Grønt Forum på Djursland.

Da forestillingen ikke skal give overskud, er prisen kun 125 kr. pr. person.

Se nærmere om forestillingen www.Pavillonen.dk/forside .

Rød-grøn hilsen fra Rødt-Grønt Forum

Rødt – Grønt Forum har fået tilskud til denne teaterkoncert fra
Norddjurs Kommune og FH Djursland
samt underskudsgaranti fra SFOF Djursland,
Enhedslisten Syddjurs og Norddjurs,
Socialdemokratiet Syddjurs og
SF Syddjurs og Norddjurs.

Udgivet i

Generalforsamling Ebeltoft og Omegn 20/2-23

Dagsorden
Generalforsamling i Socialdemokratiet for Ebeltoft og Omegn

Foreningen er vært for en kolonarisk overraskelse kl.18 tilmelding soc.ebeltoft@gmail.com
eller tlf./sms 50996171 senest 15.feb.

Mandag d 20/2 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling jf. vedtægterne. I EFFIs klublokaler Galgebakken 4 Ebeltoft
Da der på sidste generalforsamling enstemmigt blev foreslået at arbejde henimod en sammenlægning med partiforeningen Syddjurs Vest, kan rækkefølgen i punkterne ændres. Endelig dagsorden godkendes på generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Velkomst v/ formand

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning, organisatorisk v/ formand

6. Beretning fra byrådet

7. Regnskab v/ kasserer

8. Forslag til kontingent Følger vejledende takster fra partikontoret.

9. Indkomne forslag Skal være formanden i hænde senest den 6. februar 2023.

a. Sammenlægningsudvalget fremlægger indstilling til fusion til en forening for Syddjurs der skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer

10. Valg:

a) Kasserer for 2 år

b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2år

c) 2 suppleanter

d) 1 revisor for 2 år

e) 2 revisorsuppleanter

f) 1 fanebærer

g) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege medlemmer til diverse udvalg og råd

11. Eventuelt

Udgivet i

Overrækkelse af overskud fra Bankospil den 23.november

fotograferet af Svend Erik Kjær Laursen på Spejdergården i Ebeltoft

Onsdag d 23. november var kantinen på Ebeltoft skole fyldt op af glade ebeltoftere, der en hel aften spillede banko til fordel for tre lokale organisationer, der laver gode gerninger.
Det er (selvfølgelig) spejderne fra Det danske spejderkorps. Samt Red Barnets Familieklub i Syddjurs og Børne- og Ungehospice, Strandbakkehuset i Rønde.

Bankospillet var arrangeret af Socialdemokratiet Syddjurs, der hermed ønskede at styrke og støtte fællesskaberne og de frivillige kræfter i området. Opråber og talstyrer var de to byrødder Jan Fischer og Ole Hansen.
Borgmester Michael Stegger var annonceret som opråber, men måtte melde fra pga. sygdom.

“Det var en sand fryd at være med til at arrangere og ikke mindst mærke opbakningen fra de lokale butikker, restauranter og cafe’er” udtaler Pia Vaughan og Peter Ravn fra den lokale afdeling af Socialdemokratiet og fortsætter :
“Faktisk helt overvældende, at så mange ønsker at støtte lokale velgørende organisationer, selv i en svær tid for mange mindre erhvervsdrivende. Det siger meget om det fællesskab, vi oplever her i Ebeltoft og omegn. En kæmpe tak skal hermed gives videre til alle, der har bidraget”

Langt de fleste deltagere gik hjem med en gevinst under armen – og nu er regnskabet gjort op og de tre organisationer har netop modtaget over 4000,-kr. hver til deres velgørende arbejde.

Børne- og ungehospice Strandbakkehuset i Rønde tilbyder familier et ophold, så man enten kan få en rolig og værdig, men alt for tidlig, afslutning på livet – eller, og faktisk for de flestes vedkommende, et kærkomment afbræk, en slags kurophold i en meget svær tid med et barn eller ung med livsforkortende sygdom.

Spejderne, DDS, har masser af ugentlige aktiviteter på Spejdergården på Dråbyvej 9 for børn og unge som elsker udeliv og meningsfuld samvær og ikke mindst nyder godt af at tage på spejderlejr sammen.

Red Barnet tilbyder familieoplevelsesklubber for familier med begrænset netværk, der har lyst til at få nye venner i deres lokalområde. I klubberne får familier mulighed for mødes med andre familier, samtidig med at de tilbringer tid sammen med deres børn.

“Vi er glade for, både at have arrangeret en hyggelig aften for de heldige, der fik adgang til bankoaftenen – vi kunne nok have haft dobbelt så mange deltagere, hvis vi havde haft plads – og for at kunne være med til at støtte lokale ildsjæle, der arbejder for at give noget videre til andre ”
konkluderer en tilfreds lokalformand for Socialdemokratiet, Peter Ravn, der endnu engang udtrykker taknemmelighed overfor de lokale erhvervsdrivende, for uden gevinster, ingen bankospil.