Møde om kollektivtrafik på Djursland

Møde om kollektivtrafik på Djursland

Mange busruter på Djursland er i fare for at lukke på grund af besparelser, derfor danner Stenvad Mosebrugscenter d. 31.10.18 kl 19 – 22, ramme om et møde, hvor borgere og politikere kan drøfte den kollektive trafiks fremtid på Djursland.

Unge kan få svært ved at tage en ungdomsuddannelse simpelthen fordi der ikke findes transportmuligheder mellem deres hjem og uddannelsesinstitutionerne. Ældre mennesker, eller borgere uden bil eller kørekort kan få svært ved at komme til læge, på biblioteket, på indkøb. Privatbilismen er stigende, men vejenes vedligeholdelsestilstand er faldende. Der er mange problematikker.

Nogen må gøre noget

’Traditionelt set forstås kollektiv trafik som offentlig trafik, men måske kan der opstå andre former for kollektiv trafik, hvis vi, som borgere, beslutter at tage sagen i egen hånd? Måske kan der komme et samarbejde i gang mellem borgere og myndigheder, om at løfte opgaven sammen? Måske kan vi organisere samkørsel i langt højere grad end nu? Det er i hvert fald helt sikkert at nogen må gøre noget. Og nogen er måske dig og mig?’ Udtaler en af arrangørerne bag mødet

 

Kom og vær med

Er du allerede med i en gruppe der arbejder for at finde en form for kollektiv transportmulighed, måske har I allerede noget i gang i dit lokalområde, måske er du bare interesseret i emnet – alle er velkomne og det er gratis.

Mødet åbnes med 2 korte oplæg om den aktuelle situation og nogle visioner for kollektiv trafik for Djursland af:

Mads Nikolajsen, SF, medlem af byrådet i Norddjurs kommune og repræsentant i Midttrafik og
Rasmus Foged, Alternativet, medlem af Region Midt

Derefter taler vi sammen om behov, ideer og muligheder

Arrangører

SFOF, SF Norddjurs, SF Syddjurs, LO Djursland, Alternativet Norddjurs, Socialdemokratiet Syddjurs

Budgetmøde 12.september 2018

Åbent møde om budget 2019 for Syddjurs Kommune

Socialdemokratiet i Syddjurs indbyder til åbent møde i Fællesledelsen med temaet:

Budget 2019 for Syddjurs Kommune

Oplæg ved byrådsgruppen.

Onsdag d. 12. september kl. 19.00 – ca. 21.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

Kom og fortæl om dine ønsker – og vær med til kvalificere debatten!

Socialdemokratiet i Syddjurs

www.syddjurs-s.dk

Stafet for livet 2018

Formand for den Socialdemokratiske Fællesledelse Søren K. Lauritsen sammen med EU kandidat Niels Fuglsang og 2 af Byrådsmedlemmerne Ole S. Hansen og Christian Haubuf

Formand for den Socialdemokratiske Fællesledelse Søren K. Lauritsen sammen med EU kandidat Niels Fuglsang og 2 af Byrådsmedlemmerne Ole S. Hansen og Christian Haubuf

Kære partifæller.

Tak for jeres medvirken ved Stafet for Livet i Rønde Bypark.
Det var rigtig dejligt, at så mange mødte op og var med rundt om vores kampagnevogn!
Vi tilbagelagde ialt 138.6 km. i løbet af det døgn stafetten varede.
Det er måske ikke det bedste resultat set over de 12 år vi har været med, men det viser dog trods alt, at Socialdemokratiet i Syddjurs, dvs. byrådsgruppen med borgmesteren i spidsen og de organisatoriske støtter bagved er i fin form!

Deltag i flygtningedebat 16.april 2018

Flygtningeudspil fra Socialdemokratiet ved Leif Lahn

Jeg glæder mig meget til at møde så mange af jer som muligt til debatmødet i Rønde efter kredsgeneralforsamlingen på mandag d. 16. april.

Som i jo sikkert ved, skal vi drøfte udlændinge politik, både i forhold til flygtninge og integration og hvad vi ellers har på hjertet inden for emnet.

Udlændinge politikken kommer til at fylde meget fra nu af og ind i det kommende folketingsvalg, og her vil jeg meget gerne høre jeres mening. Jeg vil komme med et oplæg, hvorefter der er fri debat og vi kan forsøge at gøre hinanden lidt klogere på det meget vigtige emne.

Jeg medsender her nogle fakta, samt overordnet spørgsmål som jeg ser det, og så kan vi evt. ud fra det diskutere.

Men som altid, er ordet frit og jeg er meget lyttende, men sikkert også talendeJ

Jeg glæder mig til en god debat med jer alle.

 

Overordnet holdning i forhold til udlændinge:

Vi skal som socialdemokrater være bevidst om, at folk forventer at vi har nogle gode bud på alle vigtige spørgsmål i forhold til samfundet. Det gælder ikke mindst i forhold til udlændinge og hvordan vi håndtere debatten nu og fremover. Udlændinge debatten fylder efterhånden meget i en del hjem og i diverse medier.

Helt overordnet skal vi som parti være garant for at hjælpe mennesker i nød, samtidig med at vi skal passe på Danmark. Vi må aldrig læne os tilbage og se på at folk lider og har det skidt, selvom de lever et helt andet sted i verdenen. Jeg mener faktisk vi både kan hjælpe mennesker i nød og passe på Danmark på samme tid, spørgsmålet er bare hvordan vi gør det bedst.

Det er netop den diskussion vi er nødt til at sætte på dagsordenen og jeg mener, at vi som parti skal være dem der går forrest i den debat.

 

Spørgsmål vi skal stille os selv og finde svar på:

Hjælper vi flygtninge på den rigtige måde som vi gør nu, eller kan det gøres bedre?

Er det stadig godt at være udlændinge i Danmark, og føler de at de er velkommen? Lever de i harmoni med os andre og sammen med os andre som meningen jo var?

Er vi gode nok til at integrere udlændinge, så de bliver en del af fællesskabet, og hvis ikke, hvordan gør vi så det bedre?

 

 

Lad os se på nogle fakta:

Flygtninge:

  • Mere end to millioner flygtninge og migranter er kommet til Europa de sidste år.
  • De fleste kommer fra Afrika, hvor befolkningen stiger med det dobbelt de næste 30 år, og hvor man forventer at antallet af flygtninge vil tage større fart de kommende år.
  • Flere end 10.000 mennesker har mistet livet eller er meldt savnet mens de flygter.

 

Hvor mange har vi i Danmark:

  • I Danmark har vi de sidste 10 år givet opholdstilladelser til 90.000 flygtninge og familiesammenførte, og givet 150.000 mennesker asyl.
  • I 2017 efterlyste politiet omkring 2.000 afviste asylansøgere i Danmark, og det skønnes, at mere end 20.000 indvandrere lever illegalt i Danmark.
  • Januar 2017 udgør indvandrere og efterkommere 13 pct. af befolkningen i Danmark og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. I løbet af de seneste 30 år er antallet af ikke-vestlige indvandrere blevet femdoblet.

 

Økonomi:

  • Leveomkostningerne for 10.000 asylansøgere i Danmark svarer til, hvad det koster at drive hele Kenyas flygtningeprogram, der hjælper ca. 600.000 udsatte flygtninge.
  • Det koster 220.000 kr. om året at indkvar­tere én asylansøger i Danmark. For de penge kunne vi i stedet finansiere skole­gang for 70 flygtningebørn om året.

 

Fokus på beskæftigelse:

Danskere i beskæftigelse 75% – Ikke vestlige indvandre 48% – Libanon 35% – Somalia 28% – Syrien 11%

7,9 procent af den samlede befolkning er på kontanthjælp – 25,5 procent af indvandrere med ikke vestlig baggrund er kontanthjælp.

Andelen af indvandrerfamilier med børn, hvor både mor og far er på kontanthjælp (oktober 2017): Par over 30 år med 1 barn: 53,3 procent.

Par med 2 børn: 54,3 procent. – Par med 3 børn: 66,1 procent. –  Par med 4 børn: 76,4 procent.

Ifølge Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der knap 23.000 indvandrerfamilier i Danmark med 3 børn eller flere.