Udgivet i

Bankospil i Ebeltoft 23.november

Onsdag den 23.november er der mulighed for en sjov aften samtidig med at støtte et godt formål.
Socialdemokratiet i Syddjurs arrangerer et Bankospil på Ebeltoft Skole hvor overskuddet går til Spejderne i Ebeltoft, RedBarnet i Syddjurs og Strandbakkehuset i Rønde.
Butikker og virksomheder i hele Syddjurs men specielt i Ebeltoft har velvilligt sponsoreret gevinster for omkring 25.000 kr. til de mange spil.
Der er begrænsede antal pladser på Ebeltoft Skole, derfor skal der bestilles adgangsbillet på forhånd så det ikke er nødvendigt at afvise gæster ved døren.
Dørene åbnes kl. 17.30 så der er mulighed for en kop kaffe inden spillet begynder kl.19

Adgangs billetter bestilles på Go-Syddjurs.dk eller soc.ebeltoft@gmail.com så længe der er plads

Banko i Ebeltoft den 23.november
Udgivet i

Husk at stemme lokalt – Leif Lahn Jensen får mit kryds

af Borgmester i Syddjurs Kommune Michael Stegger Jensen

Tirsdag d. 1. november skal vi stemme til Folketingsvalget, hvor sammensætningen for de kommende fire år skal afgøres.
For mig som borgmester, er det vigtigt at du som borger i Syddjurs Kommune støtter op om de lokale kandidater, der vil arbejde for Syddjurs.
Min stemme går til Leif Lahn. Det gør den ikke kun fordi han, ligesom jeg, er medlem af Socialdemokratiet.

Det gør min stemme også, fordi han har erfaring fra mange år som medarbejder på Aarhus Havn. Det at have været en af en verden udenfor politik, ser jeg som en kæmpe kvalitet. Samtidig har Leif været en del af Folketinget i en årrække. Hans baggrund og erfaring er samlet set unik, da han er den eneste kandidat på Djursland, der har begge dele.

Jeg anbefaler samtidig Leif, fordi han er god til dialog, og han udfører den i praksis gennem hele valgperioden. Ikke kun når der er valgkamp. Leif er aktiv på Djursland, og han har leveret flere resultater til gavn for os.

Den vigtigste er udligningsreformen, som jeg ved han var stor fortaler for, og som har betydet 50 mio. kr. årligt til en bedre service til borgerne i Syddjurs Kommune. En aftale der havde haft store konsekvenser for serviceniveauet, hvis den ikke var blevet indgået.

Leif har også været med til at sikre lufthavnen bliver på Djursland, samt udbygget motortrafikvejen til lufthavnen, hvor det sidste stykke kommer i løbet af de kommende år.

Han har også sikret konstant hjælp til vores uddannelses- og kulturinstitutioner.

Netop dialog, som Leif er så stærk til, har jeg haft som en mærkesag fra dag et som borgmester, derfor er det naturligt at støtte op om en lokal folketingskandidat, der gør det samme.

Leif har alle årene fastholdt sin bopæl i Grenaa, og har sikret lokal forankring for hele Djursland. Han har besøgt virksomheder, institutioner og borgere løbende i de mange år i Folketinget.

Med ønsket om et godt valg til alle borgere i Syddjurs Kommune – Husk at stemme lokalt.

Udgivet i

Hjorddrengensmarked i Kolind 2022

Som altid den første onsdag i september var Byhallen og området omkring fyldt med handlende og udstillere med forskellige rariteter.
Imellem disse på den ene langside i Byhallen kan de mange besøgende også møde politikere fra forskellige partier, nogle indforskrevet fra Nordsjælland og København, andre fra Nordjylland og nogle fra Djursland.
Den eneste lokalboende folketingspolitiker Leif Lahn var på den socialdemokratiske infostand hele dagen, her var interessen stor for vores politiske udspil.

Udgivet i

Cafemøde 25.juni på Kulturhotellet

Et halvt år er gået
Syddjurs borgmester Michael Stegger har d. 1. juni siddet på posten i 6 måneder. Som udgangspunkt holder vi normalt vores cafemøder lukkede, men da Michael denne gang er oplægsholder og er borgmester for alle borgere i Syddjurs, vil vi i Socialdemokratiet Syddjurs Vest gerne invitere til åbent cafemøde d. 25. juni 2022 fra kl. 9-11, på Kulturhotellet i Rønde.


Alle er velkommen, også dig Lars Norman, til at møde op og høre Michaels oplæg hvor han vil fortælle om, det første halve år som borgmester, status før budgetforhandlingerne og en fri dialog om hvad der ønskes af de fremmødte.
Vi byder på kaffe, te og en bid brød.
Med venlig hilsen fra
Bestyrelsen Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Det blev et velgennemført cafemøde på Kulturhotellet hvor der var mødt en del medlemmer frem, desværre havde feriestemningen bredt sig iblandt vælgerne så der var ikke mødt andet end medlemmer op.
Det var dog rigtigt dejligt Lokalpressen var mødt op repræsenteret ved Anne Henriksen fra Ebeltoft Folketidende.

Formand for Syddjurs Vest byder Borgmesteren velkommen
Der var lige tid til at starte op med kaffe og hjemmebagte boller
Borgmesteren kom med oplæg hvor der var god tid til at stille spørgsmål og komme med kommentarer
Udgivet i

Cafemøde 29. jan. 2022

Vi gentager vores cafemøder her i år 2022. Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte. Kort fortalt så er det her vi skaber politik.   
Det sker på kulturhotellet i Rønde på Lørdag den 29/1 klokken 10-12, hvor det er borgmester Michael Stegger Jensen der er oplægsholder.
Nedenunder kan I se hvad Michael vil snakke om, håber vi får en hyggelig formiddag sammen.

På lørdag holder jeg et oplæg omkring den første måned som borgmester.
Jeg vil fortælle om dagligdagen på kontoret, og hvordan jeg har planlagt det første halve år. Herudover vil jeg fortælle om økonomiudvalget, og hvilke sager der fylder der.
Herunder især vores økonomiske politik, der skal revideres i det kommende forår.
Jeg håber at se dig.
Hilsen Michael Stegger Jensen

Udgivet i

Nytårshilsen fra borgmesteren

Michael Stegger Jensen (S), borgmester i Syddjurs 4/1-22

Kære borgere i Syddjurs Kommune.

Da rådhusklokkerne ringede nytårsaften betød det, at jeg nu er borgmester i Syddjurs Kommune. Det er en opgave jeg ydmygt påtager mig, og jeg glæder mig til at være hele Syddjurs Kommunes borgmester.

Jeg vil gerne sige tak til alle der stemte på mig. Hver og en af de 1812 stemmer, er jeg virkelig glad for.

Men også tak til alle dem der var nede og aflevere en stemmeseddel. Det var lidt over 71% af de stemmeberettigede i vores kommune.

Min ambition er at få flere til at interessere sig for deres egen hverdag. Ikke kun op til valget, men også de fire år imellem. Her kan være enig eller uenig med mig, det vigtigste for mig er vi får flere til at stemme, og dermed aktivt tage stilling til demokratiet.

Derfor vil jeg rundt og møde borgere i så mange byer som muligt. Som lovet i valgkampen rykker jeg kontoret ud en dag hver måned. Det vil som udgangspunkt ske første tirsdag i hver måned. I februar og marts dog anden tirsdag, grundet møder der i forvejen er planlagt.

Pga corona er jeg nødt til at springe over i januar, men ellers er planen for første halvdel af 2022 følgende:

• Tirsdag d. 8. februar: Knebel

• Tirsdag d. 8. marts: Kolind

• Tirsdag d. 5. april: Rønde

• Tirsdag d. 3. maj: Hornslet

• Tirsdag d. 7. juni: Ebeltoft

Nogle vil nok undre sig over der står Ebeltoft til sidst. Men det er ikke i sig selv et mål at komme væk fra Ebeltoft, det er kun vigtigt at komme ud af kontoret og møde nogle lokale borgere.

Programmet for dagene er det samme hver gang, og det er følgende:

• 08.00-10.00: Virksomhedsbesøg

• 10.00-12.00: Åbent kontor

• 12.00-13.00: Pause

• 13.00-15.00: Besøg i kultur- fritidsforening

• 15.00-17.00: Åbent kontor

• 17.00-18.30: Walk and talk rundt i byen

Hvis man som virksomhed eller forening gerne vil have besøg, kan jeg kontaktes på micsj@syddjurs.dk eller 23728678.

De lokale distriktsråd vil blive kontaktet i forbindelse med besøgene.

Jeg glæder mig til at komme ud og møde så mange af jer som muligt de kommende fire år.

Rigtig godt nytår til alle.

Udgivet i

Byrådsmedlemmer


Michael Stegger Jensen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
8550 Ryomgård
Tlf. 2372 8678
micsj@syddjurs.dk


Michael Aakjær
Sundheds- og ældreudvalget, Social- og beskæftigelsesudvalget
8543 Hornslet
Tlf. 2372 6804
mica@syddjurs.dk


Ole S. Hansen
Erhvervs- og planudvalget, Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
8544 Mørke
Tlf. 2073 5426
olsh@syddjurs.dk


Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø

8420 Knebel
Tlf. 2426 5174
anis@syddjurs.dk


Sidse Graarup Vangsted

Sundheds- og ældreudvalget
Pindstrup 8550 Ryomgård
Tlf. 2025 8695
sigrv@syddjurs.dk


Jan Fischer
Erhvervs- og planudvalget
8543 Hornslet
Tlf. 2082 5521
jafi@syddjurs.dk


Casper Grud Nielsen

Familie-, børne- og læringsudvalget
Ugelbølle 8410 Rønde
Tlf. 2868 4812
cagrn@syddjurs.dk

Andre byrådsmedlemmer i Syddjurs

Udgivet i

Det går godt i Syddjurs Kommune

Af Michael Stegger Jensen Borgmesterkandidat

Michael Stegger Jensen
Borgmesterkandidat

Med kort tid til kommunalvalget, er der gang i debatten om hvad der skal ske de kommende fire år. I dette debatindlæg vil jeg kort opsummere de resultater, der er opnået med en socialdemokratisk borgmester i de forgangne fire, og samtidig se frem mod de kommende år.

I ældreplejen har vi etableret selvstyrende teams. Det har været efterspurgt i mange år, at afbureaukratisere i den offentlige sektor. Her er vi igang med et forsøg, der forhåbentlig er det første af mange. Vi skal generelt sætte medarbejderne fri i planlægning af egen hverdag.

I den forgangne periode har der ikke været tale om skolelukninger. Hvor man hos vores naboer mod nord, har været tvunget til at lukke en skole, har vi i Syddjurs bibeholdt de ti folkeskoler og en specialskole i Pindstrup. De kommende år skal vi tilføre flere midler til skoleområdet, så vi får endnu bedre vilkår for lærere og elever.
I forbindelse med de seneste budgetvedtagelser har vi nået tættere på minimumsnormeringer i vores dagtilbud, så vi når det før det før vi skal i 2024. Det vil vi gerne nå i 2023.

Der er etableret et enestående kraftcenter indenfor kultur med Maltfabrikken i Ebeltoft. Vi har ligeledes nye kulturcentre på vej i Ryomgård og Hornslet. Kulturen er vigtig for den gode hverdag i Syddjurs Kommune.
Niveauet er løftet indenfor biodiversitet. Blandt andet med en ambitiøs klimahandlingsplan, der sætter en bedre grøn retning for Syddjurs Kommune.
Vi har øget niveauet for borgerinddragelse. Særligt i forbindelse med planlægning af solceller, hvor vi med en forhøring fik borgerne tidligt inddraget.
Men også i forbindelse med lokalplan ved Ugelbølle, hvor vi i fællesskab med lokale ildsjæle fik vedtaget en løsning i fællesskab.

Vi har den højeste kassebeholdning i kommunens historie. Det er vi naturligvis tilfredse med. Det er medvirkende til, vi kan investere i byggerier og højne velfærden i de kommende år. Samtidig er det nødvendigt med en høj kassebeholdning, når man ser på prisstigningerne indenfor byggeri, der er vokset i tiden efter covid-19.
Vi sælger byggegrunde og har tilflytning til Syddjurs Kommune på et niveau, hvor vi er en af de mest attraktive kommuner i Østjylland.
Al snak om skattesænkning må ophøre. Jeg har endnu ikke mødt en tilflytter, der har set på skatteprocenten som kriterie for at flytte hertil. Det handler om gode dagtilbud og skoler, værdig ældrepleje, samt bevarelse af vores smukke natur.
Flere af ovenstående beslutninger er taget i fællesskab med andre partier. SF har været med til alle. Vi vil fortsætte med at søge aftaler, der rækker på tværs af alle partier.
Jeg synes disse resultater taler for sig selv, og håber du vil give mig din stemme til kommunalvalget d. 16. november.