Byrådsmedlemmer


Ole Bollesen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
Sdr. Molsvej 11
8420 Knebel
Tlf. 21 28 74 34
olebo@syddjurs.dk

Michael Stegger Jensen
Økonomiudvalget
Vestergade 7C, 1. th
8550 Ryomgård
Tlf. 28 26 55 77
micsj@syddjurs.dk

Jan Fischer
Formand  Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Fuglevænget 7
8543 Hornslet
Tlf. 20 82 55 21
jafi@syddjurs.dk

Ole S. Hansen
Udvalget for plan, udvikling og kultur

Tværvej 8
8544 Mørke
Tlf. 20 73 54 26
olsh@syddjurs.dk

Michael Aakjær
Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Hændelshøj 14
8543 Hornslet
Tlf. 29 37 97 26
mica@syddjurs.dk

Christian Haubuf
Udvalget for familie og institutioner

Gustav Wieds Vej 30
8400 Ebeltoft
Tlf. nr. 21133415
ch@syddjurs.dk

Niels Gyldenlund Mikkelsen
Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedgaden 46 B
8410 Rønde
Tlf. 30 61 29 28
ngmi@syddjurs.dk

Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø
Skovgårdevej 31, Agri
8420 Knebel
Tlf. 24 26 51 74
anis@syddjurs.dk

 

Borgere med særlige behov

Borgere med særlige behov

Fremtiden kræver øget et fokus på borgere med handicap. Borger der let bliver glemt og overset. For mig betyder fællesskab et aktivt ansvar for de mennesker, der har fået brug for hjælp og støtte. Alle borgere skal føle sig som del af fællesskabet. Medmenneskelighed er afgørende for at kunne forstå og hjælpe mennesker med handicap.

I Syddjurs har vi mange borgere med særlige behov, hvis liv og forudsætninger kræver særlig støtte, det er borgere med fysiske eller psykiske handicap, det er borgere og der ikke længere har den fulde erhvervsevne. Udgangspunktet for støtten er, at mennesker med handicap er lige så forskellige som andre mennesker.

  • Vi socialdemokrater vil, at vores kommune bliver fysisk indrettet, så det er muligt for alle borgere at leve et aktivt liv, trods begrænsninger. Det betyder, at den kommunale service og hjælp bliver indrettet, så borgerne bevarer den højeste grad af selvbestemmelse og magt over eget liv.
  • Ved nyanlæg eller renovering af eksisterede bygninger skal der sikres tilgængelighed for alle Ved nyanlæg eller omlægning af veje, torve, parkeringspladser og bygninger m.m. må der være fokus på, at indretning, adgangsveje m.m. tager hensyn til alle.
  • Vi vil sikre, at der bygges handicapegnede boliger, og at de bliver tilbudt unge med handicap i et miljø af jævnaldrende
  • Den kommunale forvaltning skal møde borgerne med en åben dør, der sikrer viden om rettigheder og pligter, og som skaber rammer for selvaktivitet og dialog med brugerne og de pårørende.
  • Borgere med store sociale og menneskelige problemer skal møde en aktiv indsats, hvor formålet er at skabe en normal tilværelse gennem realistiske uddannelses, arbejds og fritids muligheder
  • Vi socialdemokrater vil arbejde for en hurtig og effektiv sagsbehandling, en kvalificeret rådgivning og støtte til de handicappede og deres pårørende. Sårbare borgere skal have mulighed for kontakt med kommunen hele døgnet og adgang til akutstuer i særlige tilfælde.

 

 

Jeg arbejder til dagligt med børn med handicappede

Kandidat til kommunevalget for Socialdemokraterne i Syddjurs Kommune

Christian Haubuf

Jeg står som nr. 2 på liste A

Jeg er Niels Gyldenlund Mikkelsen

Stem personligt, stem på nr.5 på liste A

Mit navn er Niels Gyldenlund Mikkelsen og jeg er født, opvokset og skolet i Ugelbølle og Rønde.
Jeg sidder i Ugelbølle landsbyråd, er formand for Ugelbølle forsamlingshus, er aktiv i 3F og har stiftet samt været formand i DSU Syddjurs.
Jeg arbejder som svejser på Perstrup Beton Industri A/S. Jeg tror på at gøre noget aktivt for det deltagende demokrati og hver dag gøre en forskel for mine medborgere.

Mine mærkesager kan samles tre i overskrifter:

Familiernes Syddjurs: Pasning, folkeskoler, pleje og velfærd skal være i top, ellers lider hele familien. Jeg vil kæmpe for respekt for fagligheden i institutionerne, imod skolelukninger samt for bedre og mere hjælp til sårbare børn og unge.

Foreningernes Syddjurs: Frivillige foreninger og kulturliv skaber en mere lige og gladere befolkning. Klubber, foreninger, forsamlingshuse, råd og kreative organisationer skal have den hjælp, de fortjener. Jeg vil skabe to årlige projekter, der skal styrke foreningslivet.

Fremtidens Syddjurs: Der skal være plads til både landbrug og miljø, så Syddjurs kan være smuk og i vækst mange år frem og tiltrække unge mennesker og familier. Jeg ønsker bæredygtighed i landbruget, nationalparken og naturparker, samt at etablere ungdomsboliger og et kollegium tæt på transportmuligheder til Aarhus, så Syddjurs kan blive en del af væksten i Vidensdanmark.

Min drøm er som byrådsmedlem at genrejse tilliden mellem borgere og politikere. Jeg tror på, at selvom tilliden har set bedre dage, så kan den stadig genrejses. Vi skal blot gøre det, der har gjort Danmark stort: mødes i respektfuld dialog og lytte til hinanden. Dette vil jeg ikke blot gøre op til 21. november; jeg håber, at du vil være med til at holde mig op på det efter valget!

Tlf.: 30612928

Mail: niels.gyldenlund@gmail.com

Michael Stegger: Sankt Hans tale Mesballe 23. juni 2017

God aften alle sammen.

Tak til Jørgen Sørensen for invitationen til at komme her og tale for jer. Mit navn er Michael Stegger Jensen, jeg er 35 år gammel, og jeg bor i Ryomgård. Jeg er opstillet som nr. 3 på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i Syddjurs tirsdag den 21. november. Jeg arbejder til daglig som souschef i Dagli’ Brugsen i Tved på Mols, hvilket jeg har gjort i en årrække. Jeg er også aktiv som spiller i IFM fodbold og håndbold, og jeg dyrker fitness i lokalerne ved klubhuset i Ryomgård.

Jeg har glædet mig til at komme her i dag. Jeg kører gennem Mesballe hver dag på vej til arbejde og har i de forløbne år kunnet se, hvordan byen blomstrer. Nye huse bygges, og her ved forsamlingshuset er der både kommet legeplads og nyt tag de senere år. Jeg holdt selv mit svendegilde i forsamlingshuset i 2004 og kan ved selvsyn konstatere, at der er sket en del siden. Aktivitetsniveauet er flot, og det skal I, der bor i byen være rigtig stolte af. Det er vigtigt med et stærkt lokalsamfund i de mindre byer, for at holde byen i live, og det kræver nogle frivillige hænder, hvilket I heldigvis og tydeligvis har her.

I dag er Sankt Hans aften. Og hvordan er det nu lige med Sankt Hans? Hvorfor er det, vi står her og brænder grene og andet haveaffald af, med en heks på bålet, mens vi spreder vores sprøde ryst på en melodi, vi ikke alle sammen rammer lige godt. Nej, jeg synger heller ikke godt! Er det kun mig, der når at glemme det år for år, inden vi står her igen? Jeg tror det ikke.

Sankt Hans er ikke kun en folkefest med bål og brand, men også en gammel kirkelig tradition til minde om Johannes Døberen, Jesu fætter, som blev født et halvt år før Jesus. Højtiden Sankt Hans er det fordanskede helgennavn for Johannes Døberen, hvis fødselsdag man har fastsat til den 24. juni.
I nordisk tradition fejres højtider ofte aftenen før helligdagen, og derfor fejres Sankthansaften den 23. juni, ligesom juleaften holdes dagen før juledag.

Tidligere troede man, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, som kunne være både gode og onde. Formålet med sankthansbålet var oprindeligt at jage det onde væk. Det er derfor, vi har en heks på bålet for at symbolisere det onde, og vi brænder heksen på bålet for at få det onde til at forsvinde. Så egentlig er det en symbolsk kamp mod det onde, vi har i aften. Man kan så diskutere, om vi vinder den hvert år, for hvad så når det regner, og der ikke kommer fut i bålet, bliver det mon så et år med dårligdomme? Her er det vist hver enkelt persons tro, der afgør dette spørgsmål, ligesom det gamle mundheld om, at hvis det regner Sankt Hans aften, skal det regne 6 uger herefter. Det er jo nok alligevel det, de fleste af os forbinder med dansk sommer, selvom den nu som oftest har både sol og regn til os.

Jeg er vild med særligt en passage i Midsommervisen, den sang vi synger sammen om lidt, når bålet skal tændes. ”Vi elsker vort land, men ved midsommer mest”. Jeg er vild med at bo i Danmark og især her i Syddjurs kommune, hvor vi har skov, strand og flot natur. Om sommeren er det fantastisk at gå en tur rundt om Vallumsøen og nyde stilheden og fuglekvidder. Det er for mig lyden af sommer. Også de lange lyse aftener hører med til sommeren. Jeg var til et møde i partiet i sidste uge, hvor vi kørte hjem efter kl. 23, og hvor jeg kørte i tusmørke nede langs Kalø kort før midnat, det var et smukt syn. Og netop disse aftener er jo dem, vi går og venter på i vintermørket, hvor vi i stedet kan hygge os indendørs med varm kakao og film på tv’et.

Jeg tror tit, vi glemmer, hvor godt vi har det i Danmark. Jeg ved godt, vi også betaler for det, men tænk på alt det, vi giver hinanden i fællesskab via vores skat, og ja, jeg betaler gerne min skat for et bedre samfund for os alle. Vi har et samfund, hvor alle har en mulighed for at blive, hvad de vil. Et samfund hvor alle kan komme gratis til læge, hvis de er syge. Et samfund hvor der bliver taget hånd om de svage, og hvor de stærke skuldre bærer den største last. Det er et samfund, vi skal kæmpe for at bevare, og som de er misundelige på i udlandet. Så ja, jeg elsker også vort land.

”Vi vil fred her til lands” lyder det senere i Midsommervisen. Det lyder også rigtig fint, men er det noget, vi bare siger, eller er det noget, vi sørger for? I dagens Danmark ser jeg en kedelig tendens; en tendens der går mod fokus på det negative og med brok over hverdagen. Vi kender alle den klassiske situation her om sommeren, hvor to cyklister fylder halvdelen af vejen. Eller hvor bilerne kører alt for stærkt, når man kommer cyklende alene på landevejen. I begge tilfælde oplever jeg tit den forurettede part love bål og brand, ja det er jo Sankt Hans i dag, så den lå lige til højrebenet.

MEN når nu to cyklister fylder halvdelen af vejen, så kan man som bilist jo nøjes med lige at tænke sig om en gang – og tænke på om de ti sekunder, man vil blive forsinket, er værd at hidse sig op over og skrive en lang klage på Facebook omkring. Og i stedet, hvis det er helt galt, konfrontere de implicerede parter på en god og sober måde. Måske cyklisterne så næste gang trækker ind til siden, når du overhaler dem.

Det gælder det samme for fart-bilisterne. Der vil altid være nogle, der kører for stærkt desværre. Men man kunne jo flytte fokus til de 375 biler, der overhalede en og samtidig gav nogle få sekunders medvind via deres fart.

Et andet eksempel er, når man er ude at spise en flok sammen. Vi har alle en i venneflokken eller familien, der brokker sig over den ene ting, der er galt, når vi er ude at spise. Bøffen kan være fantastisk mør, saucen så fuglene synger, kartoflerne kogt til perfektion, og servicen fra tjeneren helt perfekt. Men hvis vinen til maden mangler nogle få procenter i at være perfekt, er det, hvad resten af aftenen kommer til at handle om.

Jeg er selv en positivt indstillet person med let til latter og en munter bemærkning. Via mit arbejde i Brugsen har jeg dagligt kontakt med mange kunder, og jeg oplever også både negative og positive oplevelser. 90% af mine kunder kommer med glæde, og nogle også for at fortælle et par røverhistorier, og jeg elsker det. Det er noget af det bedste ved mit job. Det er så berigende med latter, og det kan nemt løfte min dag fra normal til god. Heldigvis har jeg mange af disse dage. Men vi har også en kunde, der altid lige har set nyhederne i tv. Og meget kan man sige om diverse nyhedsmedier, men det er ikke den positive historie, de jagter og fortæller. Så denne person kommer hver gang med en dårlig nyhed. Nu har jeg et meget tålmodigt sind, men på et tidspunkt blev det for meget – selv for mig. Så jeg spurgte ham en dag, om vi ikke skulle lave den aftale, at han dagen efter ville komme med en positiv historie. Han så helt forkert ud i hovedet, men det hjalp. Han kommer stadig i Brugsen, og der er også lidt brok hist og her, men han blev gjort opmærksom på, at der måske er lidt sjovere end som så at bo her i Danmark.

Disse tre tilfælde er eksempler på en kedelig tendens i vores samfund. Jeg er helt med på, at overskud i hverdagen kan være svært at finde, men et smil, en hilsen, eller noget helt tredje kan være det, der gør dagen god for andre. Dette kan brede sig som ringe i vandet, så hvis disse personer med deres nyvundne overskud giver det samme videre, får vi i sidste ende måske selv et smil tilbage.

Her i Mesballe er der i forvejen masser af positivt sind, især på en aften som i aften, hvor vi er samlet for at fejre Sankt Hans aften. Så skal vi ikke være bannerførere for den positive stemning og prøve at brede det positive samfund længere ud, end bare her hos os? Det er ingen nem opgave, men jeg tror på, at vi i fællesskab kan gøre Danmark til et endnu bedre sted at være, og det kræver kun, at vi giver lidt af os selv.

Jeg har nu forsøgt at give lidt af mig selv her i aften – jeg håber, det smitter.

Tak for ordet, og lad os så få tændt bålet.

Rigtig god Midsommeraften til jer alle!

Valgfolder fra Jan Fischer, Hornslet

Jan Fischer

Sammen om Syddjurs
Et grønnere Syddjurs
• De kystnære områder skal friholdes for bebyggelse
• Ingen privatisering af offentlige fællesveje
• Syddjurs skal være en CO2-neutral, bæredygtig kommune
• Vandforsyningen skal fortsat være lokal og brugerstyret
Et arbejdende Syddjurs
• Flere unge skal være uddannelsesparate og gennemføre en uddannelse
• Sikring af praktik- og lærepladser ved kommunale opgaver
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik
Et levende Syddjurs
• Svømmehal placeret centralt i kommunen
• Understøttelse af kulturtilbud fra teater til forsamlingshuse
• Muligheder for mountainbike, street-fodbold mv. skal udbygges
• Byparkerne skal moderniseres og være samlingssted for ung som gammel
• Pas, kørekort og borgerservice på kommunens hovedbiblioteker
• Understøttelse af frivillige og foreninger for alle aldersgrupper
Et lærende Syddjurs
• Ingen skolelukninger
• Styrkelse af fagligheden inden for skoler og dagtilbud – mere selvbestemmelse
og kompetenceudvikling
• Børnehaver og dagpleje med fokus på trivsel og udvikling for alle børn
• Fleksible åbningstider og bedre normering i daginstitutionerne
• Hurtig, målrettet hjælp til børn med livskrise og deres familier
Et sundere Syddjurs
• Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræning gennem mulighed
for deltagelse i fællesskaber og fysisk træning
• Socialt samvær og aktiviteter for ensomme
• Tilbud om sund, velsmagende og økologisk mad til ældre, handicappede, skoler
og daginstitutioner
• Etableringen af cykel- og gangstier skal fortsætte for at fremme sundheden og
øge trafiksikkerheden
Et rigere Syddjurs
• Investering i børnefamilier gennem attraktive boligformer
og billige byggegrunde
• Gennemsigtighed i kommunens økonomi og budgetter
• Udvikling af erhvervslivet med særligt fokus på iværksættere
• Turismeerhvervet skal støttes og udvikles
Jan Fischer Nr. 10 på listen
Sæt✘ved
Jeg er I dag medlem af byrådet i Syddjurs Kommune og medlem af økonomiudvalget
– beredskabskommissionen – Djurslands Udviklingsråd.
Jeg vil gerne fortsætte med at være jeres repræsentant for Hornslet &
Syddjurs.
 Vi fik Borgerservice – Kørekort & pas tilbage til Hornslet.
 Vi fik trafiklys og trafiksikring på Rosenholmsvej.
 Vi får mere jord til parcelhuse i Hornslet.
 Vi får omfartsvej ved Amaliegårdsvej og en ny bro.
Jeg vil i den kommende byrådsperiode arbejde for:
 Borgerindragelse, vi skal bruge borgerne mere.
 De bedste forudsætninger for nye tilflyttere.
 Flere penge og bedre fordeling af tilskud til foreninger & idrætsforeninger.
 Jobcenterfunktion i Hornslet.
 Ingen lukninger af brandstationer i Syddjurs, vi skal styrke de frivillige
brandmænd.
 Buskørsel i Syddjurs trænger til en kærlig hånd.
 Focus på de unge, flere lærepladser i Syddjurs Kommune.
 Flere social- og sundhedsassistenter & sygeplejersker i Syddjurs.
 Ingen besparelser på børne- og ældreområdet.
 Ingen skolelukninger i Syddjurs.
 Inklusion, vi skal vælge det rigtige i samråd med forældre og lærere.
 Der skal være pasningsmuligheder uden for normal arbejdstid.
STEM PERSONLIGT PÅ MIG
– JEG STÅR SOM NR. 10 PÅ LISTE A
Kontakt mig på:
Tlf. 20 82 55 21 – jafi@syddjurs.dk

Kandidatlisten offentliggjort

Efter en urafstemning blandt de lokale medlemmer af Socialdemokratiet blev kandidatlisten til det kommende kommunalvalg offentliggjort på et pressemøde den 23. maj.

Der var 230 stemmeberettigede og 138 havde valgt at stemme.

Borgmesterkandidat Ole Bollesen blev valgt som nr. 1 på kandidatlisten for et årstid siden.
Nu har medlemmerne valgt:
2. Christian Haubuf
3. Michael Stegger
4. Anders Peter Rasmussen
5. Niels Gyldenlund Mikkelsen
6. Erling Mikkelsen
7. Michael Aakjær
8. Kirsten Frederiksen
9. Hans Chr. Baltzer
10. Jan Fischer
11. Michael Nielsen
Efter urafstemningen har Kaj Pedersen trukket sig og  2 mere opstillet
12. Ole S. Hansen
13. Anita Søholm

I forvejen var Niels Erik Iversen og Linda Brask valgt som Regionskandidater

Præsentation af Regionskandidat

Hvem er jeg
Jeg hedder Linda Brask, jeg kommer oprindelig fra København, nærmere betegnet bydelen Christianshavn, hvor jeg trådte min barndom og ungdomssko. Jeg er uddannet socialrådgiver, og har i de seneste 13 år arbejdet som leder i den kommunale verden indenfor socialområdet.  Mit nuværende job er som leder af Socialcentret i Syddjurs Kommune. Jeg bor i Ebeltoft sammen med min kæreste Peter. Han er fra Esbjerg, så vi er beviset på at en vestjyde og en Kjøbenhavner godt kan være en godt match.

Hvorfor er jeg socialdemokrat og hvorfor er jeg stadig socialdemokrat
Jeg blev egentlig optaget af politik allerede i en ung alder. Med en opvækst i et typisk arbejderkvarter blev jeg bevidst om de forskelle og uligheder der er i samfundet, også selvom 1960´erne gjorde deres for at opgradere dem der havde mindst. Desværre viser statistikkerne stadig i dag, at børn født af socialt udsatte ikke har så store chancer for at få en god skolegang, at gennemføre en uddannelse og dermed blive aktive medborgere i vores samfund.

Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet i 1991, fordi jeg mente at det var det parti, som favner bredest og sikrer at også de svage i vores samfund har en stemme.

I 1993 blev jeg aktiv i København i kreds 2 (for øvrigt Staunings gl. valgkreds), og var bestyrelsesmedlem gennem mange år. Jeg har derfor et godt kendskab til det organisatoriske arbejde. Jeg var også i en årrække faglig aktiv, det var lige fra at være TR på en arbejdsplads til at være hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening.

Som min morfar altid sagde – Socialdemokratiet er det eneste anstændige parti man kan stemme på. Der er jeg enig med min morfar. Uanset om jeg gennem årerne ikke altid har været 100 % enig med partilinjen, så kunne jeg ikke drømme om at rende af pladsen.  Nej, man bliver og kæmper, argumenterer og gør sin indflydelse gældende.

Hvorfor stiller jeg op til regionen?
Region Midt med Bent Hansen i spidsen har formået at gøre det ganske godt. Region Midt ligger helt i top i Danmark på bl.a. hospitalsområdet og nyder stor opbakning, som man kan høre fra de tilbagemeldinger patienterne kommer med..

Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde i Region Midt og sørge for at nødvendige tiltag bringes ind i regionsrådet.

Jeg er optaget af mange politiske emner, men jeg vil her nævne tre ting i forhold til Region Midt der har min bevågenhed:

Ambulancetjenesten
Som kandidat for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune har det min bevågenhed, at vi får genoprettet akutberedskabet, og jeg håber der snart kan ansættes en læge.

Regionsrådet vil efter valget gå i gang med at analysearbejde vedrørende behov for akutredskab i hele regionen, og her vil jeg gøre mit til at der kommer spot på, og at man får kvalificeret de behov der er for akutberedskab på hele Djursland. Herunder skal man naturligvis også kigge på hvor akutberedskabet er bedst placeret.

Psykiske sårbare og udsatte
Det er en kendsgerning at psykiske sårbare og udsatte ofte bliver indlagt og genindlagt på såvel hospitaler som psykiatriske afdelinger.  Regionen har fokus på dette og der er allerede nogle forskellige samarbejder i gang mellem regionen og kommuner.  Det er et emne som jeg er optaget af, og jeg mener der er behov for at dette område bliver videreudviklet med gode projekter og initiativer der kan hjælpe disse målgrupper.

Sygehuse
Regionsrådet har i forbindelse med aftale om Budget 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for regionens indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er nu udarbejdet et forslag til en strategi for den regionale indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien bygger på sundhedsaftalen samt Region Midtjyllands målbillede. Strategien består af fire strategispor:

  • Sundhedsløsninger i og nær borgerens hjem
  • Nye samarbejdsformer på tværs af sektorer
  • Proaktiv og differentieret indsats
  • Nedbrydelse af strukturelle barrierer for det tværsektorielle samarbejde.

Det synes jeg lyder som en god strategi, og jeg vil nøje følge det kommende arbejde med hvordan denne strategi kan udmøntes.

Afrunding
Politik er en holdsport, og det synes jeg er vigtigt at sige højt, for selvom vi alle er forskellige og har forskellige interesser, så er det i sidste ende partiet og dens politik vi repræsenterer. Uanset placeringen på listen, så skal vi arbejde sammen. Jeg ved at der er mange der stemmer på Socialdemokratiet i både Nord- og Syddjurs. Og endda så mange, at det skulle række til begge kandidater.

Så lad og give den en skalle og få vælgerne motiveret til at de stemmer personligt. På den måde skulle det være muligt at både Niels-Erik og jeg kommer ind.