Finanslov skal bruge flere penge på børnene i folkeskolen

 

 

 

31.aug.2018
Christian Haubuf, Socialdemokrat

Regeringens forslag til finanslov afhjælper ikke kommunalt økonomi, der går ud over folkeskolen.

Flere kommuner er i øjeblikket i gang med voldsomme spareplaner på blandt andet folkeskolerne.
Meget tyder på, at det er en generel situation, at kommunerne er spændt hårdt for i 2019.

– Regeringen forsøger at være den gode julemand i den sidste finanslov op til et folketingsvalg. Desværre har de glemt skolebørnene. Jeg synes regeringens skal bruge finansloven til også at forhindre nogle af de voldsomme besparelser på folkeskolerne, som er på vej i mange kommuner i øjeblikket..

Der er mange grunde til, at kommunernes økonomi er vanskelig de næste år. Blandt andet ændringer i udligningen mellem kommunerne, prognoser, der ikke holder og de rammer, som den årlige kommuneaftale mellem finansministeren og Kommunernes Landsforening har lagt, vil kunne mærkes i adskillige kommuner til næste år.

– Finansminister Kristian Jensen siger, at den danske økonomi er bundsolid. Hvis han mener, hvad han siger, burde han have tænkt mere på børnene i folkeskolen. Velfungerende folkeskoler i hele Danmark er vigtigere, end billigere strøm i sommerhusene..

Eksempelvis er der vikar i hver 10.  undervisningstime i folkeskolen i dag og mange elever har et dårligt undervisningsmiljø på grund af mange elever i små eller forældede klasselokaler. Begge dele er et resultat af dårlig økonomi på folkeskoleområdet.

Slip frit valg fri.

Christian Haubuf indlæg 9.feb.2018

Slip frit valg fri.

Efter flere  privat hjemmehjælpsfirma er gået  konkurs, er det på tide  der snart kommer andre regler /love på området. Jeg vil opfordret Christiansborg-politikerne til at ændre reglerne på området. Så kravene til firmaerne bør være skrappere.

Men jeg  synes også, at politikerne på Christiansborg bør have mere respekt for det lokale selvstyre. I denne sammenhæng betyder det, at byrådspolitikerne frit bør kunne vælge, om der i deres kommune overhovedet skal være en mulighed for at vælge privat hjemmepleje.

I dag er denne såkaldte ”frit valgs-ordning” nemlig et lovkrav. Og ”frit valg” kræver en bureaukratisk indsats til prisfastsættelse, godkendelse og kontrol, uanset hvilken model for ordningen byrådspolitikerne foretrækker. De ressourcer bør vi  byrådspolitikerne kunne vælge at bruge på en bedre ældrepleje.

Den offentlige ældrepleje har desuden mindst to fortrin: Den skal ikke give profit til en ejer, og den går ikke konkurs.

Hjemmeplejen skal bygge på et hensyn til de ældres tryghed og værdighed og ikke konkurrence, bureaukrati og regneark.

Så jeg vil  opfordrer til, at Christiansborg-politikerne slipper kommunerne fri og giver dem et frit valg, når det gælder ”frit valg”.

 

Evaluering af inklusion i skolerne

Evaluering af inklusion i skolerne

Socialdemokratisk byrådsmedlem Christian Haubuf

Evaluering af inklusion i skolerne inklusiv lærernes mulighed for at gennemføre den politiske beslutning -bør iværksættes

I Syddjurs Kommune har der været fokus på inklusion i folkeskolen siden år 2010. De seneste opgørelser viser, at folkeskolerne i Syddjurs Kommune har en høj grad af inklusion. Men betyder det så, at inklusionen i Syddjurs Kommune er vellykket for børn og lærere?. Vi ved det faktisk ikke, for ordningen er ikke blevet evalueret.

Jeg mener, at det er på tide, at vi ikke længere udelukkende fokuserer på inklusionsprocesser, men i langt højere grad fokuserer på kvaliteten af inklusionen. Det er er på tide, at Syddjurs Kommunes inklusionsstrategi evalueres, og at det undersøges, hvorvidt inklusionsstrategien lokalt er en succes eller ej, samt hvilke evt. justeringer, der kan øge kvaliteten. Indtil nu har fokus mest været på inklusionsprocenter og økonomisk tildeling.

Jeg mener, at det er på tide at fokusere på fællesskabet, og om den enkelte elev rent faktisk får det tilbud i det fællesskab, den enkelte elev har mest gavn af. Evalueringen af inklusion i skolerne skal have fokus på hvad der er bedst for børnene. Jeg foreslår derfor, at evalueringen af inklusion og grænserne for inklusion – bliver et fokus område for det nye politiske udvalg.

Tilsvarende bør det nye politiske udvalg være undersøgende på og forholde sig til hvor mange ikke dansk talende børn, der kan inkluderes og dermed integreres i hver klasse, og hvilke tiltag, der politisk skal iværksættes, hvis dette antal overskrides.

Hvis vi politisk ikke forholder os til spørgsmålet, vil vi måske komme til at se, at mange forældre vil flytte deres børn til de private skoler.

Socialdemokratisk byrådsmedlem
Christian Haubuf

Genoptræning i Syddjurs. Jan Fischer

Stem personligt ved Kommunalvalget den 21 november på Jan Fischer Socialdemokraterne

Genoptræning i Syddjurs.

Mange har haft skader eller sygdom tæt inde på livet, i mange tilfælde skal man til genoptræning.
Vi har et godt team på Tirstrup Rehabiliteringsafdelingen, der gør det rigtig godt for de patienter der har brug for genoptræning.

Så kunne jeg godt tænke mig at vi behandlede de personer som er til genoptræning, lidt bedre!
Den person der har, været igennem hård sygdom, eller operation , har ikke det store overskud og det er meget forståeligt at også skulle tænke på transporten frem og tilbage til Tirstrup, det er jo ikke alle der selv kan komme frem, og den offentlige transport er jo ikke noget at råbe hurra for.

Nogen må ikke selv køre og er afhængig at at andre skal køre, andre skal måske transporteres at Falck.
Det bruges meget tid på transport frem og tilbage.

Hvorfor ikke tænke nyt, f.eks de Motionscentre vi har i Syddjurs, her tænker jeg på HIF Motionscenter som har den ekspertise, til at lave den rigtige genoptræning, selvfølgelig i samarbejde med de dygtige fysioterapeuter vi har på Tirstrup Rehabiliteringsafdeling.
Kunne man forstille sig et samarbejde i mellem Rehabilitering og Motioncentre der har ansat fysioterapeut,
At finde fælles indsats til fordel for de personer som mange gange har brug for en udstrakt hånd.

Jeg vil arbejde for om vi kan finde sammen i fælles samarbejde, det må kunne betale sig at investere på dette område til fordel for patienten og Syddjurskommune.

Jan Fischer

Genoptræning af Syddjurs kommunes borgere kan gøres smartere

Genoptræning af Syddjurs kommunes borgere kan gøres smartere

Kære Jan Fischer, du har fuldstændig ret, det kan gøres smartere, som du skrev for nogen tid siden. Det er godt du er min medkandidat, du forstår nemlig, hvad det handler om. Jeg vil nu tillade mig, at grave lidt dybere, tage et spadestik eller to mere end du foreslår. Nemlig at få lavet en aftale med Regionen engang for alle, så genoptræningsplanerne køre på skinner.

For nogen tid siden hørte jeg nemlig, vores daværende sundhedsminister Sophie Løhde fortælle, at hun var stolt af at det danske sundhedsvæsen, altså at hospitalerne, nu kørte på skinner. Læs lige igen ”kørte på skinner”. Det er da vist nok patienterne ud over sengekanten.

Desværre er der et manglende link til patienternes hjemkommune. Specielt fortæller mine oplevelser ude i den virkelige verden, at vi ikke har ens handleplan for genoptræning, flere hospitaler i Region Midtjylland sender bl. a. patienter hjem til selvtræning med indopererede knæ og hofteproteser.  Temmelig dyr operation tror jeg nok. Det kan hospitalerne ikke være bekendt. Tænk lige når en 70 årig enlig selv skal træne uden fagligt opsyn, det kan kun gå galt. Og det gør det, det er ikke specielt sjovt, når patienten 2 måneder efter operationen kommer til kontrol ved hospitalets fysioterapeut, og mangler 15 cm i at kunne strække sit knæ.

Patienter uden handleplan kan selvfølgelig bare selv ringe til den lokale fysioterapeutklinik og få genoptræning, og må så selv betale, det skal patienterne, som sendes hjem med en handleplan ikke, de genoptrænes nu gratis i Tirstrup. Alle skal behandles lige..

Nej, nu til spadestikket, jeg mener, vi som kommune skal forhandle den manglende genoptræning på plads således, at patienterne bliver udstyret med en henvisning til genoptræning, og så har vi jo noget, der hedder ”fritvalgs behandling” i vores sundhedssystem, hvilket her kan betyde, at vi skal kunne henvende os til nærmeste eller måske i forvejen egen fysioterapeut med træningscenter. Vi kommer hurtigere på benene, vi belaster ikke vejene i Syddjurs med kørsel, færre udgifter til taxakørsel, (og det er selvfølgelig vores lokale taxafolk) det kan da kun være en win win situation.

Så jow Jan Fischer vi kan/skal gøre det smartere.