Finanslov skal bruge flere penge på børnene i folkeskolen

 

 

 

31.aug.2018
Christian Haubuf, Socialdemokrat

Regeringens forslag til finanslov afhjælper ikke kommunalt økonomi, der går ud over folkeskolen.

Flere kommuner er i øjeblikket i gang med voldsomme spareplaner på blandt andet folkeskolerne.
Meget tyder på, at det er en generel situation, at kommunerne er spændt hårdt for i 2019.

– Regeringen forsøger at være den gode julemand i den sidste finanslov op til et folketingsvalg. Desværre har de glemt skolebørnene. Jeg synes regeringens skal bruge finansloven til også at forhindre nogle af de voldsomme besparelser på folkeskolerne, som er på vej i mange kommuner i øjeblikket..

Der er mange grunde til, at kommunernes økonomi er vanskelig de næste år. Blandt andet ændringer i udligningen mellem kommunerne, prognoser, der ikke holder og de rammer, som den årlige kommuneaftale mellem finansministeren og Kommunernes Landsforening har lagt, vil kunne mærkes i adskillige kommuner til næste år.

– Finansminister Kristian Jensen siger, at den danske økonomi er bundsolid. Hvis han mener, hvad han siger, burde han have tænkt mere på børnene i folkeskolen. Velfungerende folkeskoler i hele Danmark er vigtigere, end billigere strøm i sommerhusene..

Eksempelvis er der vikar i hver 10.  undervisningstime i folkeskolen i dag og mange elever har et dårligt undervisningsmiljø på grund af mange elever i små eller forældede klasselokaler. Begge dele er et resultat af dårlig økonomi på folkeskoleområdet.

Mød din socialdemokratiske kandidat til Hjorddrengens Marked

Mød din socialdemokratiske kandidat til Hjorddrengens Marked i Kolind 2. onsdag i september

Mød Socialdemokratiet og vores kandidater og politikere under Hjorddrengens Marked i Byhallen i Kolind onsdag d. 13/9.

Fortæl hvad du er optaget af og ser som indsatsområder i den kommende byrådsperiode.

Byrådsmedlem Hans Christian Baltzer repræsenterer  Socialdemokratiet i den politiske café fra kl. 16.30-17.30.

Borgermøde om Handicappolitikken i Syddjurs

Danske Handicaporganisationer Syddjurs og Handicaprådet Syddjurs afholder borgermøde vedrørende kommunalvalget.

Byrådsmedlem Christian Haubuf repræsenterer  Socialdemokratiet i panelet. Andre socialdemokrater er på tilhørerpladserne for at høre, hvad handicappede er optaget af og ser som indsatsområder.

Mødet foregår kl. 19.00-22.00 i Glassalen på Kolind Skole, Bugtrupvej 27, 8560 Kolind.

Sejlads Ebeltoft til Odden og retur. Hver dag – hele året.

Sejlads Ebeltoft til Odden og retur. Hver dag – hele året.

Arbejdsgruppen er i arbejdstøjet

Arbejdsgruppen har med glæde modtaget mange gode ideer fra borgere, der følger interesseret med i arbejdsgruppens arbejde. Ligeledes har arbejdsgruppen modtaget positive tilkendegivelser fra blandt andre Business Djursland, Turistforeningen for Ebeltoft og Mols og Djurslands Turistforening og Erhverv Randers.

Arbejdsgruppen har med en juridisk tilgang gennemgået relevante sagsakter.

Der er fokus på formuleringerne i resume til økonomiudvalget d. 23-10 2013.

”Da Molslinien er et børsnoteret selskab, er deres aftale med A/S Storebælt fortrolig”. Det er besluttet, at undersøge om dette er korrekt eller om det er muligt, at få akt indsigt. Ligeledes er der i et notat skrevet, at ”Jf. en undersøgelse A/S Storebælt har fået lavet, er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der er to rederier, der anlægger i Odden havn”. Det er ligeledes besluttet, at få fat i denne undersøgelse.

Det forlyder at der er givet adskillige afslag til et interesseret tysk rederi med baggrund i undersøgelsen. Også det vil blive undersøgt nærmere.

Der arbejdes videre med ideen om at afholde et borgermøde torsdag d. 9. november hos Kvadrat i Ebeltoft  med følgende trafik politiske ordførere:

 • Kristian Pihl Rasmussen. Venstre
 • Kim Christiansen. Dansk Folkeparti
 • Karsten Hønge. Socialistisk Folkeparti
 • Rasmus Jarlov. Det Konservative Folkeparti
 • Villum Christensen. Liberal Alliance
 • Rasmus Prehn. Socialdemokratiet

Da der er indkommet rigtig mange forslag fra borgere til arbejdsgruppen vedrørende en underskriftsindsamling, er det besluttet også at arbejde videre med denne ide.

I samarbejdets positive ånd – er der blevet taget kontakt til Molslinjens direktør

Carsten Jensen- med det mål, at mødes og drøfte muligheden for

Sejlads fra Ebeltoft – Odden og retur. Hver dag – hele året.

Byrådsmedlem
Christian Haubuf

Budgetmøde og generalforsamling 5.sep.2017

Kom til åbent møde om budget 2018 for Syddjurs Kommune

Socialdemokratiet i Syddjurs indbyder til åbent møde i Fællesledelsen med temaet:
Budget 2018 for Syddjurs Kommune.
Oplæg ved byrådsgruppen.

Tirsdag d. 5. september kl. 19.00 – ca. 21.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

Kom og fortæl om dine ønsker – og vær med til kvalificere debatten!

Du kan stadig nå at melde dig ind i Socialdemokratiet og dermed få indflydelse på partiets politik frem mod kommunalvalget d. 21. november 2017.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes endvidere til ekstraordinær generalforsamling i Fællesledelsen tirsdag d. 5. september kl. 21.00 – ca. 22.00 i 3F-huset (efter det åbne temamøde).

Eneste punkt på dagsordenen er: godkendelse af kandidat til kommunalvalget, der ikke opfylder partiets bestemmelser omkring medlemskab i mindst 1 år af partiet.

Socialdemokratiet i Syddjurs

Indkaldelse Ekstra gen 5 sep 17

STILHED FØR STORMEN

STILHED FØR STORMEN –
KAMPEN OM DET RØDE FLERTAL I SYDDJURS KOMMUNE

Vi er nu på vej ind i den sidste runde af valget til Syddjurs byråd 2017, alle kandidaterne har helt sikkert ”slebet deres våben” i sommerferien. Der er meget der står på spil, taburetter der skal kæmpes om. Der er kun 27 pladser, og vi er rundt regnet 65 kandidater på nuværende tidspunkt.  Det er spændende, hvem der får de 27 attraktive pladser efter 1. januar 2018.

Hvem bliver borgmester?

Det har ikke været noget kønt syn de sidste 2 gange – nærmest katastrofalt, vi er kendt i det ganske land, og det er ikke for noget godt. Vi skiftede borgmester indtil flere gange, inden den officielle konstituering, Det må vi sikre ikke sker denne gang.  Hvad bliver årets valgtema?

daginstitutioner – skoler – syge- handicappede – indvandrere – ældre

eller noget helt andet nemlig: vores hverdag. Det er nemlig hverdagen, som er vigtig for os alle. Vi skal som medlem af byrådet sørge for, at fordele sådan ca. 2.5 milliarder om året. Vi skal sørge for at pengene slår til, så hele kommunen hænger sammen, som en veldrevet og fremtidssikret kommune.

Vi er på nuværende tidspunkt 12 på A-holdet, og vi vil alle gerne i byrådet for at være med til at kæmpe en kamp for hele kommunen, vi er bredt repræsenteret med unge, midaldrende, og lidt ældre, gamle er vi ikke.

”at være gammel handler mest om at have opgivet, og jeg giver ikke op”

 titlen på Lise Nørgaards nyeste bog.

Jeg vil arbejde for at vi som kommune:

 • skal have en veludstyret svømmehal i Rønde, almindeligt bassin – varmtvandsbassin. Behovet er nu så stort, at vi står fast og er klar til at søge diverse fonde til anlægsudgifterne. Det vil derfor være mere end oplagt for kommunen at være med til at stå for både byggeri og drift af en kommende svømmehal. Rønde er en stor og alsidig skoleby med 10 skoler, og et kommende stort ældrecenter. Syddjurs kommune har nu rundet 42.000 indbyggere, hvoraf ca. 5.000 er registrerede gigtramte, 10 Bofællesskaber for psykisk- og fysisk handicappede. En ny svømmehal vil ikke være luksus, men en nødvendig investering i borgernes sundhed
 • skal sørge for den nødvendige kontakt og genoptræning efter sygdom og operationer i tæt kontakt med hospitalerne og borgerne. Her må sparekniven aldrig ramme
 • skal tilbyde plejehjemspladser i byerne, Hornslet, Ryomgaard, Kolind, Rønde, Knebel og Ebeltoft. Vi må ikke lukke plejehjem, vores ældre skal blive i deres nærområder med den nødvendige pleje og ordentlige boliger
 • skal have en kommunal teatersal, der opfylder de landsdækkende turnéteatres krav
 • skal udarbejde kommune- og lokalplaner med respekt for bestående byggeri, naturen og miljøet. Vi skal ikke ændre lokalplaner til gene for bestående byggeri. Vi oplever alt for mange planer blive godkendt med et gummistempel. Det må ikke ske. Vi bor i et naturskønt område med udsigt til store vidder, natur og vand. Vi skal ikke plastre vores kyststrækninger til med højtravende byggeri
 • skal vedligeholde kommunale bygninger, torve og pladser og trafiksikre vores veje og cykelstier
 • skal tilbyde de nødvendige boliger, fremtiden kræver langt flere lejeboliger. Vi skal også sørge for de nødvendige handicap- senior- og ældreboliger i alle bysamfund
 • skal tilbyde gode og faglige daginstitutioner og skoler i nærområderne, med trafik sikre veje og stier
 • skal byder nye tilflyttere og turister velkommen, de er vores venner, og de skal behandles godt

Det er en ordentlig mundfuld, men vel egentlig en rimelig vision for vores Kommunes fremtid.

 

PROFIL

Jeg går til valg med al den erfaring, jeg har fået gennem mit arbejdsliv, foreningsliv og ikke mindst mit politiske liv. Jeg er født og opvokset i Marie Magdalene ved Ryomgaard. Jeg er gift, har en datter og flyttede til Ugelbølle 1.7.1975.

Jeg er uddannet revisor, og mit arbejdsliv: revisor, bogholder, regnskabschef, økonomidirektør, viceskoleleder og jobkonsulent. Mit forenings- og politiske liv har jeg været omkring: kasserer for Ugelbølle forsamlingshus og Beboerforening, Socialdemokratiet i Rønde, Bregnet Menighedsråd. Var medstifter af Dagplejeforeningen i Rønde Kommune, AOF aftenskoleleder, Formand for Skatteankenævn Djursland, formand for Kirkegårdsudvalget i Bregnet menighedsråd, Revisor for Syddjurs Opera og. På nuværende tidspunkt er jeg kasserer i Syddjurs Teaterforening, Vurderingsankenævnsforeningen, Fællesledelsen i Syddjurs og medlem af Fællesankenævnet Djursland, revisor for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie Min fritid bruger jeg mest til kulturoplevelser i by og på land, udenlandsrejser gerne til Europæiske hovedstæder, cykelture og morgenbadning ved Følle strand.

DIN HERVDAG – ER MIN MÆRKESAG – STOL PÅ MIG – STEM PÅ MIG – JEG ER NR.  8 PÅ A LISTEN

Med venlig hilsen og på gensyn i valgkampen – Kirsten Frederiksen, Solskrænten 1, Ugelbølle, 8410 Rønde.
Mail:kfas@mail.dk, tlf. 40 35 99 66, facebook.com/kirsten.frederiksen.14

Præsentation af valgoplæg den 21.aug

Der var mandag den 21.aug. indkaldt til møde hvor valgoplæg og kandidater blev præsenteret, det foregik på Kulturhotellet i Rønde

Der blev inden mødet delt roser ud til Røndeborgerne ved Meny og foran Kulturhotellet af Christan Haubuf, Erling Mikkelsen, Michael Aakjær og  Anders Peter Arthur Rasmussen

Ole Bollesen fremlagde valgprogram for de fremmødte og Niels Gyldenlund Mikkelsen fremlagde plan for valgkampangen

 

Arbejdsgruppe, til fremme af daglige sejllaser Ebeltoft

Arbejdsgruppe, til fremme af daglige sejllaser Ebeltoft – tur / retur,
er nu sammensat

Af
Byrådsmedlem Christian Haubuf

Interessen vedrørende det at arbejde for at fremme daglige sejladser fra Ebeltoft til Odden og retur har været overvældende.
Jeg har modtaget rigtig mange positive tilkendegivelser om ideen til daglig sejllads med muligheden for at lave en dagstur med afgang morgen og hjemkomst om aftenen.
En arbejdsgruppe på ti personer mødes for første gang torsdag d. 22-6. Dagsordenen for mødet omhandler bl.a. ideer til fremme af målet og en tidsplan for de handlinger, der skal føre til målet.
Jeg har tidligere forespurgt om Byrådet kunne gøre mere i denne sag. Svaret var, at muligheden for et positivt resultat vil være størst, hvis borgerne står sammen og retter henvendelse til Molslinjen.
Denne proces er nu ” søsat ”.
Arbejdsgruppen modtager gerne ideer på mail
ch@syddjurs.dk

Valgoplæg 2017

Sammen om Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs


Et grønnere Syddjurs

• De kystnære områder skal friholdes for bebyggelse
• Ingen privatisering af offentlige fællesveje
• Syddjurs skal være en CO2-neutral, bæredygtig kommune
• Vandforsyningen skal fortsat være lokal og brugerstyret

Et arbejdende Syddjurs

• Flere unge skal være uddannelsesparate og gennemføre en uddannelse
• Sikring af praktik- og lærepladser ved kommunale opgaver
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik

Et levende Syddjurs

• Svømmehal placeret centralt i kommunen
• Understøttelse af kulturtilbud fra teater til forsamlingshuse
• Muligheder for mountainbike, street-fodbold mv. skal udbygges
• Byparkerne skal moderniseres og være samlingssted for ung som gammel
• Pas, kørekort og borgerservice på kommunens hovedbiblioteker
• Understøttelse af frivillige og foreninger for alle aldersgrupper

Et lærende Syddjurs

• Ingen skolelukninger
• Styrkelse af fagligheden inden for skoler og dagtilbud – mere selvbestemmelse og kompetenceudvikling
• Børnehaver og dagpleje med fokus på trivsel og udvikling for alle børn
• Fleksible åbningstider og bedre normering i daginstitutionerne
• Hurtig, målrettet hjælp til børn med livskrise og deres familier

Et sundere Syddjurs

• Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræning gennem mulighed for deltagelse i fællesskaber og fysisk træning
• Socialt samvær og aktiviteter for ensomme
• Tilbud om sund, velsmagende og økologisk mad til ældre, handicappede, skol-er og daginstitutioner
• Etableringen af cykel- og gangstier skal fortsætte for at fremme sundheden og øge trafiksikkerheden

Et rigere Syddjurs

• Investering i børnefamilier gennem attraktive boligformer og billige byggegrunde
• Gennemsigtighed i kommunens økonomi og budgetter
• Udvikling af erhvervslivet med særligt fokus på iværksættere
• Turismeerhvervet skal støttes og udvikles