Socialdemokratiet har vist vejen i 2018

Det går godt i Syddjurs Kommune.

Der er gang i rigtig mange spændende projekter, ligesom nogle er kommet i mål.

Her vil jeg gennemgå de vigtigste.

Flere store projekter er på vej i mål, med finansieringen helt på plads.

Maltfabrikken i Ebeltoft er et godt eksempel på, hvordan ildsjæle kan vække en sovende kæmpe. Her er der samlet 100 mio ind via fonde, og nu er man klar til, i fællesskab med hele Ebeltoft, ja hele Syddjurs Kommune, at gå i luften i forsommeren i 2019.

På Mols har vi netop fået bekræftet, at finansiering af Knudepunktet, der binder hele området (inklusiv Helgenæs) sammen i et stærkt fællesskab, er nået i mål. I Socialdemokratiet er idéen om fællesskab en af vores grundholdninger, derfor glæder det os, at den stadig viser sig gældende i 2019.

Syddjurs skal være en hel kommune. Kommunen rummer mange forskellige lokalsamfund. Det er vigtigt for os i Socialdemokratiet at understøtte alle vores lokalsamfund bedst muligt.

Vi har idet forløbne flyttet fire af vores gruppemøder ud i fire byer. Derfor har vi mødt borgere i Lime, Nimtofte, Balle og Knebel. Alle steder er vi blevet mødt med åbne arme, har fået ros for vores initiativ, og har fået opgaver med hjem, vi efterfølgende har givet svar på. Dette er vores måde at vise en form for borgerinddragelse, og bedømt på de tilbagemeldinger vi får, er det noget der virker, og vi glæder os til at komme ud igen i 2019.

Her planlægger vi at besøge Pindstrup, Rodskov, Tirstrup og Thorsager.

Vi er glade for den positive historie, og fortæller gerne om alt det gode, der sker i Syddjurs Kommune.

For os er det vigtigt at tale om Syddjurs som en kommune, det sker ikke i Ebeltoft, Rønde, Hornslet eller på Mols. Det sker i Syddjurs.

Alt i alt er der sammenhængskraft mellem de forskellige byer, og synergien ved en succeshistorie i hver enkelt by/mindre lokalsamfund smitter positivt af på hele kommunen.

Der har været en del debat omkring det budget, der blev vedtaget for 2019. Tre partier valgte ikke at gå med, men vi vil dog kvittere for, at de ikke stemte imod. Forskellige politiske holdninger er en styrke og det vil være for kedeligt, hvis alle var enige. En konstruktiv debat styrker begge siders argumenter og holdninger og er godt for kommunen.

I forbindelse med budgettet stod vi fast på og blev styrket i vores holdninger, da vi ikke kunne se argumenter for skattenedsættelse ligesom vi ikke ønskede at beskære administrationen, før vi ser virkningerne af de besparelser, vi har lagt ind de kommende år.

Forud for budget 2019 havde vi meldt ind, at vi ville ansætte en bæredygtighedskoordinator, dette fik vi igennem.

Derfor har Syddjurs Kommune pr. 1. januar ansat Elinor Bæk Thomsen til denne stilling.

Med dette tiltag viser vi, at hele kommunen bakker op om bæredygtighed i ordets brede forstand. Ikke bare omkring miljø, men også socialt og økonomisk.

Vi er stolte af dette skridt i Socialdemokratiet, men hviler ikke på laurbærrene.

Dette underbygges af det kommende paragraf 17 stk. 4 udvalg for bæredygtighed. Et udvalg af eksperter, der gennem et år skal udarbejde en rapport, der klæder Byrådet på til at sætte endnu mere skub i at gøre Syddjurs Kommune mere bæredygtig.

Udvalget består af lokale borgere, her er i alt 16 med. Byrådet besætter fem pladser, mens resten udgøres af en bred vifte af eksperter inden for bæredygtighed.

Samtidig med dette, vil vi naturligvis fortsætte med at levere resultater inden for bæredygtighed, da dette arbejde kan gøres sideløbende med udvalgets arbejde.

Hvad angår bæredygtighed, er det også vigtigt for os med rent drikkevand. Derfor sagde vi i 2018 nej til at placere en tankstation nær et indvindingsområde for drikkevand i Hornslet.

Vi mener det, når vi siger vi er et grønt parti!

Når vi taler om den generelle politiske “stemning”, så har vi i Socialdemokratiet vist, at vi samarbejder med begge sider af salen i Byrådet. Vi favner bredt og har lavet flere brede politiske aftaler, ligesom vi også har lavet aftaler med begge sider af byrådssalen. Dette vil vi fortsætte med det kommende år.

Der er selvfølgelig udfordringer der venter i de kommende år. Dem er vi klar over, og meget opmærksomme på. Også her har der været en del debat om økonomisk ansvarlighed. Vi viser økonomisk ansvarlighed, både med de tillægsbevillinger der blev givet til Voksne med særlige behov og til Børn og Unge området i slutningen af 2018.

Disse blev givet for, at vi ikke skulle spare pengene det/de kommende år. Dette er en politisk stillingtagen, og vi står inde for vores måde at gøre det på. Også her er de fair at være uenig, og så er det flertallet i byrådssalen, der afgør i hvilken retning vi går.

Vi går altid efter efter det brede forlig, men står samtidig ved vores holdninger og ambitioner. Vores ambition er at gøre Syddjurs Kommune til det bedste sted at være, for dem der bor her, og samtidig være attraktiv for dem der overvejer at flytte hertil.

Med disse ord vil jeg på den socialdemokratiske gruppe ønske jer alle et rigtig godt nytår, vi håber at møde jer derude i vores dejlige kommune i 2019.

Michael Stegger Jensen 
gruppeformand 
Syddjurs Byråd

Finanslov skal bruge flere penge på børnene i folkeskolen

 

 

 

31.aug.2018
Christian Haubuf, Socialdemokrat

Regeringens forslag til finanslov afhjælper ikke kommunalt økonomi, der går ud over folkeskolen.

Flere kommuner er i øjeblikket i gang med voldsomme spareplaner på blandt andet folkeskolerne.
Meget tyder på, at det er en generel situation, at kommunerne er spændt hårdt for i 2019.

– Regeringen forsøger at være den gode julemand i den sidste finanslov op til et folketingsvalg. Desværre har de glemt skolebørnene. Jeg synes regeringens skal bruge finansloven til også at forhindre nogle af de voldsomme besparelser på folkeskolerne, som er på vej i mange kommuner i øjeblikket..

Der er mange grunde til, at kommunernes økonomi er vanskelig de næste år. Blandt andet ændringer i udligningen mellem kommunerne, prognoser, der ikke holder og de rammer, som den årlige kommuneaftale mellem finansministeren og Kommunernes Landsforening har lagt, vil kunne mærkes i adskillige kommuner til næste år.

– Finansminister Kristian Jensen siger, at den danske økonomi er bundsolid. Hvis han mener, hvad han siger, burde han have tænkt mere på børnene i folkeskolen. Velfungerende folkeskoler i hele Danmark er vigtigere, end billigere strøm i sommerhusene..

Eksempelvis er der vikar i hver 10.  undervisningstime i folkeskolen i dag og mange elever har et dårligt undervisningsmiljø på grund af mange elever i små eller forældede klasselokaler. Begge dele er et resultat af dårlig økonomi på folkeskoleområdet.

Mød din socialdemokratiske kandidat til Hjorddrengens Marked

Mød din socialdemokratiske kandidat til Hjorddrengens Marked i Kolind 2. onsdag i september

Mød Socialdemokratiet og vores kandidater og politikere under Hjorddrengens Marked i Byhallen i Kolind onsdag d. 13/9.

Fortæl hvad du er optaget af og ser som indsatsområder i den kommende byrådsperiode.

Byrådsmedlem Hans Christian Baltzer repræsenterer  Socialdemokratiet i den politiske café fra kl. 16.30-17.30.

Borgermøde om Handicappolitikken i Syddjurs

Danske Handicaporganisationer Syddjurs og Handicaprådet Syddjurs afholder borgermøde vedrørende kommunalvalget.

Byrådsmedlem Christian Haubuf repræsenterer  Socialdemokratiet i panelet. Andre socialdemokrater er på tilhørerpladserne for at høre, hvad handicappede er optaget af og ser som indsatsområder.

Mødet foregår kl. 19.00-22.00 i Glassalen på Kolind Skole, Bugtrupvej 27, 8560 Kolind.

Sejlads Ebeltoft til Odden og retur. Hver dag – hele året.

Sejlads Ebeltoft til Odden og retur. Hver dag – hele året.

Arbejdsgruppen er i arbejdstøjet

Arbejdsgruppen har med glæde modtaget mange gode ideer fra borgere, der følger interesseret med i arbejdsgruppens arbejde. Ligeledes har arbejdsgruppen modtaget positive tilkendegivelser fra blandt andre Business Djursland, Turistforeningen for Ebeltoft og Mols og Djurslands Turistforening og Erhverv Randers.

Arbejdsgruppen har med en juridisk tilgang gennemgået relevante sagsakter.

Der er fokus på formuleringerne i resume til økonomiudvalget d. 23-10 2013.

”Da Molslinien er et børsnoteret selskab, er deres aftale med A/S Storebælt fortrolig”. Det er besluttet, at undersøge om dette er korrekt eller om det er muligt, at få akt indsigt. Ligeledes er der i et notat skrevet, at ”Jf. en undersøgelse A/S Storebælt har fået lavet, er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der er to rederier, der anlægger i Odden havn”. Det er ligeledes besluttet, at få fat i denne undersøgelse.

Det forlyder at der er givet adskillige afslag til et interesseret tysk rederi med baggrund i undersøgelsen. Også det vil blive undersøgt nærmere.

Der arbejdes videre med ideen om at afholde et borgermøde torsdag d. 9. november hos Kvadrat i Ebeltoft  med følgende trafik politiske ordførere:

 • Kristian Pihl Rasmussen. Venstre
 • Kim Christiansen. Dansk Folkeparti
 • Karsten Hønge. Socialistisk Folkeparti
 • Rasmus Jarlov. Det Konservative Folkeparti
 • Villum Christensen. Liberal Alliance
 • Rasmus Prehn. Socialdemokratiet

Da der er indkommet rigtig mange forslag fra borgere til arbejdsgruppen vedrørende en underskriftsindsamling, er det besluttet også at arbejde videre med denne ide.

I samarbejdets positive ånd – er der blevet taget kontakt til Molslinjens direktør

Carsten Jensen- med det mål, at mødes og drøfte muligheden for

Sejlads fra Ebeltoft – Odden og retur. Hver dag – hele året.

Byrådsmedlem
Christian Haubuf

Budgetmøde og generalforsamling 5.sep.2017

Kom til åbent møde om budget 2018 for Syddjurs Kommune

Socialdemokratiet i Syddjurs indbyder til åbent møde i Fællesledelsen med temaet:
Budget 2018 for Syddjurs Kommune.
Oplæg ved byrådsgruppen.

Tirsdag d. 5. september kl. 19.00 – ca. 21.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

Kom og fortæl om dine ønsker – og vær med til kvalificere debatten!

Du kan stadig nå at melde dig ind i Socialdemokratiet og dermed få indflydelse på partiets politik frem mod kommunalvalget d. 21. november 2017.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes endvidere til ekstraordinær generalforsamling i Fællesledelsen tirsdag d. 5. september kl. 21.00 – ca. 22.00 i 3F-huset (efter det åbne temamøde).

Eneste punkt på dagsordenen er: godkendelse af kandidat til kommunalvalget, der ikke opfylder partiets bestemmelser omkring medlemskab i mindst 1 år af partiet.

Socialdemokratiet i Syddjurs

Indkaldelse Ekstra gen 5 sep 17

STILHED FØR STORMEN

STILHED FØR STORMEN –
KAMPEN OM DET RØDE FLERTAL I SYDDJURS KOMMUNE

Vi er nu på vej ind i den sidste runde af valget til Syddjurs byråd 2017, alle kandidaterne har helt sikkert ”slebet deres våben” i sommerferien. Der er meget der står på spil, taburetter der skal kæmpes om. Der er kun 27 pladser, og vi er rundt regnet 65 kandidater på nuværende tidspunkt.  Det er spændende, hvem der får de 27 attraktive pladser efter 1. januar 2018.

Hvem bliver borgmester?

Det har ikke været noget kønt syn de sidste 2 gange – nærmest katastrofalt, vi er kendt i det ganske land, og det er ikke for noget godt. Vi skiftede borgmester indtil flere gange, inden den officielle konstituering, Det må vi sikre ikke sker denne gang.  Hvad bliver årets valgtema?

daginstitutioner – skoler – syge- handicappede – indvandrere – ældre

eller noget helt andet nemlig: vores hverdag. Det er nemlig hverdagen, som er vigtig for os alle. Vi skal som medlem af byrådet sørge for, at fordele sådan ca. 2.5 milliarder om året. Vi skal sørge for at pengene slår til, så hele kommunen hænger sammen, som en veldrevet og fremtidssikret kommune.

Vi er på nuværende tidspunkt 12 på A-holdet, og vi vil alle gerne i byrådet for at være med til at kæmpe en kamp for hele kommunen, vi er bredt repræsenteret med unge, midaldrende, og lidt ældre, gamle er vi ikke.

”at være gammel handler mest om at have opgivet, og jeg giver ikke op”

 titlen på Lise Nørgaards nyeste bog.

Jeg vil arbejde for at vi som kommune:

 • skal have en veludstyret svømmehal i Rønde, almindeligt bassin – varmtvandsbassin. Behovet er nu så stort, at vi står fast og er klar til at søge diverse fonde til anlægsudgifterne. Det vil derfor være mere end oplagt for kommunen at være med til at stå for både byggeri og drift af en kommende svømmehal. Rønde er en stor og alsidig skoleby med 10 skoler, og et kommende stort ældrecenter. Syddjurs kommune har nu rundet 42.000 indbyggere, hvoraf ca. 5.000 er registrerede gigtramte, 10 Bofællesskaber for psykisk- og fysisk handicappede. En ny svømmehal vil ikke være luksus, men en nødvendig investering i borgernes sundhed
 • skal sørge for den nødvendige kontakt og genoptræning efter sygdom og operationer i tæt kontakt med hospitalerne og borgerne. Her må sparekniven aldrig ramme
 • skal tilbyde plejehjemspladser i byerne, Hornslet, Ryomgaard, Kolind, Rønde, Knebel og Ebeltoft. Vi må ikke lukke plejehjem, vores ældre skal blive i deres nærområder med den nødvendige pleje og ordentlige boliger
 • skal have en kommunal teatersal, der opfylder de landsdækkende turnéteatres krav
 • skal udarbejde kommune- og lokalplaner med respekt for bestående byggeri, naturen og miljøet. Vi skal ikke ændre lokalplaner til gene for bestående byggeri. Vi oplever alt for mange planer blive godkendt med et gummistempel. Det må ikke ske. Vi bor i et naturskønt område med udsigt til store vidder, natur og vand. Vi skal ikke plastre vores kyststrækninger til med højtravende byggeri
 • skal vedligeholde kommunale bygninger, torve og pladser og trafiksikre vores veje og cykelstier
 • skal tilbyde de nødvendige boliger, fremtiden kræver langt flere lejeboliger. Vi skal også sørge for de nødvendige handicap- senior- og ældreboliger i alle bysamfund
 • skal tilbyde gode og faglige daginstitutioner og skoler i nærområderne, med trafik sikre veje og stier
 • skal byder nye tilflyttere og turister velkommen, de er vores venner, og de skal behandles godt

Det er en ordentlig mundfuld, men vel egentlig en rimelig vision for vores Kommunes fremtid.

 

PROFIL

Jeg går til valg med al den erfaring, jeg har fået gennem mit arbejdsliv, foreningsliv og ikke mindst mit politiske liv. Jeg er født og opvokset i Marie Magdalene ved Ryomgaard. Jeg er gift, har en datter og flyttede til Ugelbølle 1.7.1975.

Jeg er uddannet revisor, og mit arbejdsliv: revisor, bogholder, regnskabschef, økonomidirektør, viceskoleleder og jobkonsulent. Mit forenings- og politiske liv har jeg været omkring: kasserer for Ugelbølle forsamlingshus og Beboerforening, Socialdemokratiet i Rønde, Bregnet Menighedsråd. Var medstifter af Dagplejeforeningen i Rønde Kommune, AOF aftenskoleleder, Formand for Skatteankenævn Djursland, formand for Kirkegårdsudvalget i Bregnet menighedsråd, Revisor for Syddjurs Opera og. På nuværende tidspunkt er jeg kasserer i Syddjurs Teaterforening, Vurderingsankenævnsforeningen, Fællesledelsen i Syddjurs og medlem af Fællesankenævnet Djursland, revisor for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie Min fritid bruger jeg mest til kulturoplevelser i by og på land, udenlandsrejser gerne til Europæiske hovedstæder, cykelture og morgenbadning ved Følle strand.

DIN HERVDAG – ER MIN MÆRKESAG – STOL PÅ MIG – STEM PÅ MIG – JEG ER NR.  8 PÅ A LISTEN

Med venlig hilsen og på gensyn i valgkampen – Kirsten Frederiksen, Solskrænten 1, Ugelbølle, 8410 Rønde.
Mail:kfas@mail.dk, tlf. 40 35 99 66, facebook.com/kirsten.frederiksen.14

Præsentation af valgoplæg den 21.aug

Der var mandag den 21.aug. indkaldt til møde hvor valgoplæg og kandidater blev præsenteret, det foregik på Kulturhotellet i Rønde

Der blev inden mødet delt roser ud til Røndeborgerne ved Meny og foran Kulturhotellet af Christan Haubuf, Erling Mikkelsen, Michael Aakjær og  Anders Peter Arthur Rasmussen

Ole Bollesen fremlagde valgprogram for de fremmødte og Niels Gyldenlund Mikkelsen fremlagde plan for valgkampangen