Udgivet i

Cykel med Niels Fuglsang og spis grill med venner


Bestyrelsen for Socialdemokratiet Syddjurs-Vest vil gerne invitere dig og din samlever til et hyggeligt
grillarrangement lørdag den 13. August kl. 15 – kl. 19 på det gamle posthus i
Ryomgård (Nordre Ringvej 7B, 8550 Ryomgård).
Vi starter med lidt Kaffe og hygger os sammen. Ca. kl. 17.00 kigger Niels Fuglsang
forbi på cykel med hans følgeskab fra Tour de Fuglsang.
Sammen spiser vi lidt lækkert fra grillen og høre hvilket nyt Niels har at berette.
Skulle der være nogen der gerne vil følge med Niels på cykel fra Nimtofte til
Ryomgård, så giv besked til Anni Mogensen (tlf. 28354017), så får du info om tid og
mødested.

I forhold til indkøb af maden giv gerne besked på om du ønsker at deltage på mail til
Anni Mogensen (annimog@gmail.com) seneste søndag den 7. august.
Håber at se dig og at vi får nogle hyggelige timer sammen.
Hilsen Bestyrelsen Socialdemokratiet Syddjurs-Vest

Tidsplan for cykeltur 13.aug. med Niels Fuglsang

Morgensamling Allingåbro kl. 10.00 med kaffe og rundstykker som Socialdemokratiet i Norddjurs Vest sørger for.
(Tilmeld til Bente Hedegaard Tlf. 2444 1739 Mail: bh@norddjurs.dk)

Afgang Allingåbro kl. 11.00 (på cykler)

Ankomst Fjellerup kl. 12.30 hvor der er sandwich som Djurskredsen sørger for
(Tilmeld til Bente Nordbek Tlf. 5134 5989 Mail: bente.nordbek@gmail.com)

Afgang Fjellerup kl. 13.15 (på cykler)

Ankomst Bønnerup kl. 14.15

Afgang Bønnerup kl. 15.30 (alle i biler)

Ankomst Nimtofte kl. 16.15 (opsamlingssted)

Afgang Nimtofte kl. 16.30 (på cykler)

Ankomst Ryomgård kl. 17.00
(Tilmeld til Anni Mogensen Tlf. 2835 4017 Mail: annimog@gmail.com)

Udgivet i

Cafemøde 25.juni på Kulturhotellet

Et halvt år er gået
Syddjurs borgmester Michael Stegger har d. 1. juni siddet på posten i 6 måneder. Som udgangspunkt holder vi normalt vores cafemøder lukkede, men da Michael denne gang er oplægsholder og er borgmester for alle borgere i Syddjurs, vil vi i Socialdemokratiet Syddjurs Vest gerne invitere til åbent cafemøde d. 25. juni 2022 fra kl. 9-11, på Kulturhotellet i Rønde.


Alle er velkommen, også dig Lars Norman, til at møde op og høre Michaels oplæg hvor han vil fortælle om, det første halve år som borgmester, status før budgetforhandlingerne og en fri dialog om hvad der ønskes af de fremmødte.
Vi byder på kaffe, te og en bid brød.
Med venlig hilsen fra
Bestyrelsen Socialdemokratiet Syddjurs Vest

Det blev et velgennemført cafemøde på Kulturhotellet hvor der var mødt en del medlemmer frem, desværre havde feriestemningen bredt sig iblandt vælgerne så der var ikke mødt andet end medlemmer op.
Det var dog rigtigt dejligt Lokalpressen var mødt op repræsenteret ved Anne Henriksen fra Ebeltoft Folketidende.

Formand for Syddjurs Vest byder Borgmesteren velkommen
Der var lige tid til at starte op med kaffe og hjemmebagte boller
Borgmesteren kom med oplæg hvor der var god tid til at stille spørgsmål og komme med kommentarer
Udgivet i

Med Wammen gennem gågaden i Ebeltoft

På dage før afstemningen om EU forbeholdet havde Socialdemokratiet inviteret Finansminister Nikolai Wammen en tur til Ebeltoft.
Først på eftermiddagen mødtes Byrådsgruppen og medlemmer af partiforeningen i Ebeltoft ved Maltfabrikken og gik derfra gennem Gågaden i Ebeltoft for at uddele de sidste foldere og roser.

Der var god interesse fra de forbipasserende i det gode vejr og god gang i snakken.
Politik er noget som mange mennesker gerne vil diskuterer når de bliver mødt i øjenhøjde.

Udgivet i

Flot 1.maj i Rønde

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten havde igen i år arrangeret en flot 1.maj på Kulturhotellet i Rønde.

Med flotte taler af Formanden for BUPL i Østjylland Anne Grethe Rosenberg, Folketingsmedlem for Djursland Leif Lahn gruppeformand i Socialdemokratiet, Folketingskandidat for Djursland Morten Siig Henriksen fra SF og Folketingsmedlem for Østjylland Mai Villadsen politisk ordføre for Enhedslisten.
Der var god tid mellem taler og sange til at få udvekslet gamle minder med forhenværende Borgmester gamle MFer ny Borgmester, regionsmedlem og kandidater.
Byrådsmedlemmerne og Bestyrelsesmedlemmer fra de arrangerende partier var også mødt talrigt op for at få en snak med medlemmerne og vælgerne.
Der var en god og hyggelig stemning på trods af skyggerne fra krigen i Sydøsteuropa, som får de danske indenrigspolitiske uenigheder til at synes små nu hvor Danmark er politikere som vil landet og den brede befolkning det bedste.

Udgivet i

Cafemøde 30.april på Kulturhotellet

Kære Socialdemokrater i Syddjurs Vest   

Så er det igen tid til Café møde.   
Cafémøderne er tætte møder mellem politikerne og medlemmerne, hvor man som medlem kan lytte til nyt fra byrådet, men også få byrådsmedlemmerne til at lytte.
Kort fortalt så er det her vi skaber politik.   

Det sker på Kulturhotellet i Rønde
 Lørdag den 30/4 klokken 10-12,
 Byrådsmedlem Casper Grud Nielsen er oplægsholder.
Nedenunder kan I se hvad Casper vil snakke om, håber vi får en hyggelig formiddag sammen.   

– Den første tid i byrådet – set med debutantens øjne
– Oplæg til diskussion: Socialdemokratiske svar på de kommende store opgaver i Familie-, børne- og læringsudvalget
– Ordet frit og spørgsmål   Vi håber at se mange af jer medlemmer til dette arrangement.

Det var endnu et hyggeligt og informativt Cafemøde i Kulturhotellet Casper fortalt om sin tid siden nytår som nyvalgt byrådsmedlem og de udfordringer og indtryk det havde givet.
Der var også god tid til en god dialog med fremmødte.

Udgivet i

Cafemøde 26.marts 2022 på Kulturhotellet

Så er det igen tid til et cafemøde. Et møde hvor vi har mulighed for at stille spørgsmål og høre på byrådsmedlem Ole Hansen.
Det sker på Lørdag d. 26. Marts på kulturhotellet i Rønde fra klokken 10-12. 
Ole sidder i kultur, fritids- og landdistriktsudvalget og i erhvervs og planudvalget.
Han er i den kommende byrådsperiode politisk ordfører for byrådsgruppen. 

Ole S. Hansen, Socialdemokratiet i Syddjurs

Indledningsvis vil Ole fortælle om nogle de aktuelle sager, der ligger under de udvalg han er i. Han vil også forsøge at pege på nogle politiske emner, der ligger lidt længere fremme inden for de to udvalg. Ole vil også sætte perspektiv på nogle af de større sager som kommer til at præge byrådsarbejdet i den kommende tid og han ser frem til at diskutere vigtige politiske emner.  
Vi håber at se mange af jer til dette arrangement, og håber at vi får en god debat og at I møder spørgelystne op, for Ole er klar til at svare på jeres spørgsmål. 

Udgivet i

Præsentation af ny formand i Ebeltoft

Der blev valgt ny formand for Socialdemokratiet for Ebeltoft og omegn på generalforsamlingen mandag d. 28. februar, da konstitueret fmd Rene Sørensen ikke ønskede at opstille – og jeg er glad for og stolt over at det blev mig.

Formand for Socialdemokratiet i Ebeltoft og Omegn Peter Ravn

Jeg hedder Peter Ravn, er 55 år, og har været boet i Ebeltoft siden 2000 – i den tidligere Ebeltoft Kommune. Jeg er forholdsvis ny på holdet, så jeg glæder mig meget til at komme i gang med det organisatoriske arbejde i bestyrelsen. Jeg er opsat på at være bindeled mellem byrådspolitikerne og medlemmerne, deltage i de politiske drøftelser og være en del af et engageret og opbakkende bagland.

Min egen historik går tilbage til Thy, hvor jeg er vokset op og videre til Århus, hvor jeg jeg afsluttede lærer-uddannelsen i 1993. I 2000 flyttede jeg til Ebeltoft,  hvor jeg nu bor sammen med min kone Vibe – vi har begge tre børn og alle seks er fløjet fra reden, så nu er der lidt mere tid til politisk arbejde.

Jeg startede i sin tid på Skelhøjeskolen, som efter en organisatorisk sammenlægning med Toftevangskolen, nu hedder Ebeltoft skole. Det er en meget spændende arbejdsplads som lige nu står i endnu en sammenlægningsproces, en fysisk, da  alle elever skal samles under et tag til sommer.

 I 2007 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant, det var jeg i den omgang i 7 år,  i 2014 blev jeg valgt ind i Kredsstyrelsen i Djurs Lærerforening, hvor jeg stadig er. Nu er jeg igen tillidsmand på skolen, ligesom jeg sidder i skolebestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Igennem de tillidshverv har jeg høstet god erfaring med at arbejde i en velorganiseret forening – ved at lytte, være budbringer, være forhandler, sætte retning, være politik-skaber og få ting til at ske. Samtidig har jeg i flere år haft plads i OmrådeMED på skoleområdet og i Hovedudvalget, som er kommunens øverste medarbejderindstans, hvilket har givet mig en unik erfaring i at arbejde med mange facetter af den kommunale virkelighed.

Jeg er optaget af, hvad vi mennesker kan skabe, når vi er sammen i meningsfulde fællesskaber. Jeg har arbejdet som frivillig i mange sammenhænge bl.a som fodboldtræner og var med til at starte lokalafdeling af Red Barnet i Ebeltoft for år tilbage.

Når man arbejder som frivillig, bruger man en del tid på det organisatoriske, naturligt nok. Man skal hele tiden have for øje om der er balance mellem dette og så det udbytte, der kommer af arbejdet. Det er et af de første opgaver, vi i den nye bestyrelse går i gang med. Vi skal vurdere på, om to stærke lokalforeninger skal lægges sammen til en, så vi samtidig kan udbygge og øge opbakningen til Socialdemokratiet i Syddjurs. Det er i øvrigt en dygtig og spændende bestyrelse, som har taget rigtigt godt imod mig og som jeg glæder mig til at samarbejde med.

Læs også artiklen i Adresseavisen

Udgivet i

Projekt med tværfagligt teamwork i ældreplejen får økonomisk rygstød

PRESSEMEDDELELSE fra Syddjurs Kommune
    Et succesfuldt projekt i Syddjurs Kommune, hvor faste mindre teams skal være mere selvstyrende, har netop fået knap 8 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsens Ansøgningspulje. Det betyder, at projektet Mere Værdig Hjemmepleje, som var sat til at udløbe til sommer, kan bredes ud i hele kommunen.    
 I mødet med medarbejdere fra ældreplejen i Syddjurs Kommune skal borgerne opleve, at deres ressourcer, ønsker og behov er i centrum, og de skal opleve at møde et fast, mindre og tværfagligt team af medarbejdere.  

Kombineret med mere trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne er det måske en opskrift på noget ganske særligt? I hvert fald har projektet “Mere Værdig Hjemmepleje”, som kredser om netop disse målsætninger, netop fået støtte på knap 8 mio. kr. fra Socialstyrelsen. Det betyder, at indsatsen i det kommende år kan intensiveres og bredes ud.  

Det nuværende projekt er bygget op omkring tre selvstyrende, tværgående teams (såkaldte borgerteams) i hjemmeplejen i hhv. Hornslet, Ebeltoft og Kolind. De tre teams står for al pleje, rehabilitering og sygepleje hos borgere i tre afgrænsede områder. Hvert borgerteam består af et hold af sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere samt en tilknyttet visitator og terapeut. Disse fagligheder arbejder tæt sammen om hjælpen til borgerne med stor frihed til selv at tilrettelægge og justere hjælpen. Organiseringen skaber tættere relationer mellem borgere og medarbejdere, kontinuitet, tryghed og arbejdsglæde.

Pengene fra puljen betyder, at resultaterne af forsøget med de selvstyrende teams løbende kan bredes ud i resten af organisation. Samtidig betyder det, at VIVE, det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, skal evaluere indsatsen og samtidig rådgive kommunen i den forsatte udvikling at de faste, tværfaglige teams.  

Jan Fischer, formand for Udvalget for sundhed, ældre og social, glæder sig over, at projektet nu får en økonomisk saltvandsindsprøjtning:   “Jeg er virkelig glad for nyheden. Det tyder på, at vi har fat i en model, som kan noget særligt. Jeg er meget stolt af, hvordan frontpersonalet i den grad løfter ansvaret – de er fulde af ideer til, hvordan vi kan lave en ny og bedre ældrepleje. Nu bliver det spændende at se, hvordan projektet kan bredes ud”.  

Inspiration fra Holland
Igennem hele processen arbejder Syddjurs Kommune tæt sammen med den hollandske hjemme- og sygepleje, Buurtzorg, der har gode erfaringer med selvstyrende teams og veldokumenterede resultater med at skabe en mere værdig hjemmepleje.  

Som mange andre kommuner oplever Syddjurs Kommune udfordringer med at rekruttere til SOSU-områderne. Hvis man skal lykkes med, at borgerne ikke møder mange forskellige ansigter, er fastholdelse af medarbejdere en grundsten. Glade medarbejdere er en af de store gevinster ved de selvstyrende teams, og måske kan den anderledes måde at organisere arbejdet på – kombineret ved øget arbejdsglæde- trække flere til faget.  

“Vores medarbejdere er glade for de nye tiltag med disse teams. I vores rekrutteringsarbejde fremhæver vi fordelene ved at organisere arbejdet i mindre, faste enheder, som får en tæt, løbende kontakt til bestemte grupper borgere. Når medarbejdernes trives, får vi bedre forudsætninger for at levere det, det hele handler om: Værdig ældrepleje, hvor borgeren inddrages, så der sikres tryghed og kontinuitet”, fortæller Ingelise Juhl, chef for sundhed og omsorg.      
Kontaktinformation Jan Fischer, formand for Udvalget for sundhed, ældre og social. Mobil: 20825521 Ingelise Juhl, chef for sundhed og omsorg. Mobil: 24487542