Mindeord: Ninna Thomsen

Ole Bollesen (S), borgmester i Syddjurs Kommune og Søren K. Lauridsen, formand for Socialdemokratiet i Syddjurs:

MINDEORD “Det var med stor sorg, at vi d. 24. maj i Socialdemokratiet i Syddjurs og i den socialdemokratiske byrådsgruppe modtog meddelelsen om Ninna Thomsens pludselige død kun 65 år gammel. Selv om vi godt vidste, at Ninna havde problemer med hjertet, så var ingen af os forberedt på en så pludselig død, der kom som et chok for os alle.

Ninna Thomsen var uddannet sygeplejerske og områdeleder i socialområdet i Norddjurs Kommune.

Ninna kom i byrådet i Ebeltoft for Socialdemokratiet fra 1993 og blev hurtigt formand for Socialudvalget og senere medlem af Økonomiudvalget. I 2005 var hun medlem af sammenlægningsudvalget for Syddjurs Kommune og fortsatte ind i den første nye kommunalbestyrelse efter kommunalreformen i perioden fra 2005-2009.

Da kommunens første borgmester Vilfred Friborg Hansen ikke genopstillede blev Ninna naturligt nok Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved valget i 2009. Det var på mange måder noget af en uriaspost, men efter den tumultagtige konstituering kunne Ninna dog bevare sin post som formand for SÆ-udvalget (Sundhed, Ældre, Social-udvalget).

Ninna var således i hele to valgperioder fra 2005-2013 formand for SÆ-udvalget. Både i kraft af sit personlige engagement og sin store faglige viden inden for området formåede Ninna at sørge for, at dette helt væsentlige område i Syddjurs Kommune var uhyre veldrevet, bl.a. med stor vægt på den forebyggende indsats. Netop i en overgangsperiode efter kommunalreformen var dette arbejde særdeles vanskeligt, fordi der netop på det social- og ældrepolitiske område var store forskelle på politisk praksis i de 4 ’gamle’ kommuner.

Gennem årene udførte Ninna også et kæmpestort arbejde for den lokale partiforening i Ebeltoft. Det var velstrukturerede og hyggelige møder, der altid foregik hjemme hos Ninna og gemalen Christian. Hun var sammen med Christian engageret i den lokale færgegruppe, og hendes store faglige viden om sundhed førte også til, at hun i en periode var med i Syddjurs Kommunes handicapråd og engageret i projektet Ebeltoft på skrump.

Ninna havde med sin store erfaring i kommunalpolitik samlet stor viden om, hvordan politikere arbejder, ligesom hun havde stor viden om Socialdemokratiets baggrund og historie. Det var en viden og erfaring, som hun gerne delte ud af til ’nye’ politikere, ligesom hun også gerne delte sin viden om det social- og sundhedspolitiske arbejde.

Ninna var en meget engageret politiker. Hun var både ildsjæl og dygtig til at organisere og strukturere det politiske arbejde. Hun formåede at holde de store linjer – selv i lokalpolitik. Hun arbejdede med stor omhyggelighed og var derfor både respekteret i den socialdemokratiske gruppe, men også hos de øvrige partier i byrådet. Hun var altid uhyre velforberedt og engageret, men også et medlem, der var i stand til at finde frem til alternative løsninger på ofte komplicerede sager.

Det er svært at forstå, at Ninna – dette levende og engagerede menneske – ikke er iblandt os mere. Hendes faglige grundighed og ærgerrighed inden for det social- og sundhedspolitiske område, som der er så stort behov for i politiske arbejde og i en politisk organisation, vil vi savne. Dette engagement skabte den faglige respekt som gennem samarbejdet med hende blev udvidet til også at omfatte en stor menneskelig respekt.

Det er sådan vi kollegialt og menneskeligt vil huske Ninna i Socialdemokratiet. Det er gode minder, som vi vil gemme i vore hjerter og bruge som inspiration for hverdagen og politikken fortsat.”

Generalforsamling 2018 Fællesledelsen

Socialdemokraterne i Syddjurs Generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fællesledelsen mandag d. 9. april 2018 kl. 19.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretninger:

Organisatorisk beretning, fællesledelsen: Søren K. Lauridsen.

Politiske beretninger:

 1. Byrådsgruppen: Ole Bollesen.
 2. Regionen: Niels Erik Iversen.
 3. Folketinget: Leif Lahn.
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2017 og orientering om budget 2018. Kasserer Kirsten Frederiksen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fællesledelsens bestyrelse indstiller, at fællesledelsens vedtægt er den af Socialdemokratiet på kongressen godkendte standardvedtægt for 2016-2020, således at den kompetente forsamling fortsat er generalforsamlingen.
 7. Andre indkomne forslag.
 8. Aktivitetsplan for 2018: deltagelse i Stafet for Livet, arrangementer i samarbejdet med SF, EL og Alternativet, øvrige aktiviteter sker i de to partiforeninger efter aftale.

Formand: Søren K. Lauridsen, modtager genvalg.

Kasserer for en 1-årig periode: Kirsten Frederiksen, efter 1-årigt vikariat som kasserer, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Kjeld Petersen, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Gyldenlund, modtager ikke genvalg. I stedet foreslår Fællesledelsen: Anders Peter Rasmussen.

2 bestyrelsessuppleanter: Linda Brask, Grethe Nim.

Revisor: Benny Thomsen, modtager genvalg.

Revisorsuppleant: Hanne Konradsen, modtager genvalg.

Eventuelle forslag under punktet Indkomne forslag skal indsendes til formanden på mail skl@post.cybercity.dk senest d. 31. marts.

                                                                                                             Søren K. Lauridsen                                                                                                     Formand.

Mødeplan 2018 Socialdemokratiet Ebeltoft og Omegn

Aktivitetsoversigt for bestyrelsen 2018-2019

Med forbehold for godkendelse på generalforsamlingen

Dato Tid/sted Aktivitet
09. januar 19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelsesmøde

Tema møder for det kommende år

Generalforsamlings annoncering

Generalforsamling forberedes

20. februar 19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelses møde ang  generalforsamling: Form, beretning
26. februar 19.00
Kernehuset Ebeltoft
Østeralle 33, 8400 Ebeltoft
Generalforsamling og fælles spisning

 

5. marts

 

19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelsesmøde

Bestyrelsen konstituerer sig

Forberedelse til Kredsgeneralforsamling . marts

Forberedelse til Fælle ledelsens generalforsamling

1. maj forberedes

1.maj KulturHotellet
Rønde kl.11,00 – 13.30
Taler ved: Ole Bollesen
7. maj 19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelsesmøde

Tema mødet forberedes:

 

28. juni torsdag  19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelsesmøde
Sommer-pause
17. august (fredag) 17.00 (hos Anders) Sommermøde – for bestyrelsen

 

10. september Sted kommer senere
Fra kl. 19.00 – 21.30
Udvikling af Ebeltoft BY

 

29. oktober 19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelsesmøde

 

30. November 18.00 – ?
Gustav Wiedsvej 30
Møde & julefrokost

For bestyrelse

2019
07. januar 19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelsesmøde

Tema møder i det kommende år

Generalforsamlings annoncering

Generalforsamling forberedes

18. februar 19.00
Gustav Wiedsvej 30
Ordinært bestyrelses møde

Generalforsamling: Form, beretning

26. februar 19.00
Kernehuset Ebeltoft.
Østeralle 33, 8400 Ebeltoft
Generalforsamling og fælles spisning

 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle, der har lyst til at deltage. Såfremt man har lyst så kontakt lige formand, senest dagen før selve bestyrelsesmødet.

Venlig hilsen

Christian Haubuf 21133415 christian.haubuf@mail.dk

Byrådsmedlemmer


Ole Bollesen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
Sdr. Molsvej 11
8420 Knebel
Tlf. 21 28 74 34
olebo@syddjurs.dk

Michael Stegger Jensen
Økonomiudvalget
Vestergade 7C, 1. th
8550 Ryomgård
Tlf. 28 26 55 77
micsj@syddjurs.dk

Jan Fischer
Formand  Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Fuglevænget 7
8543 Hornslet
Tlf. 20 82 55 21
jafi@syddjurs.dk

Ole S. Hansen
Udvalget for plan, udvikling og kultur

Tværvej 8
8544 Mørke
Tlf. 20 73 54 26
olsh@syddjurs.dk

Michael Aakjær
Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Hændelshøj 14
8543 Hornslet
Tlf. 29 37 97 26
mica@syddjurs.dk

Christian Haubuf
Udvalget for familie og institutioner

Gustav Wieds Vej 30
8400 Ebeltoft
Tlf. nr. 21133415
ch@syddjurs.dk

Niels Gyldenlund Mikkelsen
Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedgaden 46 B
8410 Rønde
Tlf. 30 61 29 28
ngmi@syddjurs.dk

Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø
Skovgårdevej 31, Agri
8420 Knebel
Tlf. 24 26 51 74
anis@syddjurs.dk

 

Budgetmøde og generalforsamling 5.sep.2017

Kom til åbent møde om budget 2018 for Syddjurs Kommune

Socialdemokratiet i Syddjurs indbyder til åbent møde i Fællesledelsen med temaet:
Budget 2018 for Syddjurs Kommune.
Oplæg ved byrådsgruppen.

Tirsdag d. 5. september kl. 19.00 – ca. 21.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

Kom og fortæl om dine ønsker – og vær med til kvalificere debatten!

Du kan stadig nå at melde dig ind i Socialdemokratiet og dermed få indflydelse på partiets politik frem mod kommunalvalget d. 21. november 2017.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes endvidere til ekstraordinær generalforsamling i Fællesledelsen tirsdag d. 5. september kl. 21.00 – ca. 22.00 i 3F-huset (efter det åbne temamøde).

Eneste punkt på dagsordenen er: godkendelse af kandidat til kommunalvalget, der ikke opfylder partiets bestemmelser omkring medlemskab i mindst 1 år af partiet.

Socialdemokratiet i Syddjurs

Indkaldelse Ekstra gen 5 sep 17

KOMMUNALVALGET 2017 – DET STARTER NU!

Socialdemokratiet i Syddjurs inviterer hermed pressen til kampagnestart forud for Kommunalvalget 2017. Det sker præcis 3 måneder før valgdagen, nemlig mandag d. 21. august kl. 16.00 – 17.30 i Cafeen i KulturHotellet i Rønde. Se vedlagte invitation.

Vi håber, at redaktionen har mulighed for at sende en repræsentant til kampagnestarten.

Omkring den tidligere udsendte kandidatliste med navnene på Socialdemokratiets 12 opstillede kandidater til kommunalvalget skal vi i øvrigt meddele, at vores mangeårige byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget Kai Petersen, Mørke, i løbet af sommeren har meddelt partiet, at han af helbredsmæssige grunde ikke ønsker at stille op til det kommende valg. Den meddelelse har vi naturligvis modtaget med beklagelse.

Når Socialdemokratiet fortsat har 12 kandidater, så skyldes det, at et af vores mangeårige partimedlemmer lærer Ole Hansen, Mørke, har indvilget i at stille op som kandidat til kommunalvalget, hvilket vi hilser med stor glæde. Ole Hansen er 52 år og lærer ved Skødstrup Skole.

Nærmere oplysninger:

Formand for Fællesledelsen Søren K. Lauridsen, tlf. 40147500.