Generalforsamling i Ebeltoft og Omegn 2020

Socialdemokraterne i Ebeltoft og omegn

Generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling,

Mandag den 24. februar 2020, kl. 19.00, i Kernehuset, Østeralle 33, 8400 Ebeltoft

Foreningen er vært med en ”kolonarisk oplevelse”, fra kl. 18,00.

Tilmelding til spisning skal ske til Christian Haubuf 21133415

Dagsorden:

 1.  Velkomst v/ formand, Christian Haubuf
 2.  Valg af dirigent
 3.  Valg af stemmetællere
 4.  Beretning, organisatorisk v/ formand, Christian Haubuf
 5. Beretning fra byrådet , v/ byrådsmedlemmer  Anita og Christian  
 6. Orientering fra folketinget ved Leif Lahn
 7. Arbejdsprogram for det kommende år.
 8.  Regnskab v/ kasserer Bent Winkler
 9.  Forslag til kontingent
 10. Indkomne forslag
 11.  Valg:
  1.   Formand, Christian Haubuf
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer, Linda, Jens Erik og Lars Bakmann
  1. 2 suppleanter
  1. 1 revisor: Vagn , modtager genvalg
  1. 2 revisorsuppleanter
  1. 1 fanebærere: Bent Winkler, modtager genvalg
  1. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege et medlem til diverse udvalg og råd
 12.  Eventuelt

  Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste den 15. februar.

Byrådsmedlemmer


Ole Bollesen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
Sdr. Molsvej 11
8420 Knebel
Tlf. 21 28 74 34
olebo@syddjurs.dk

Michael Stegger Jensen
Økonomiudvalget
Vestergade 7C, 1. th
8550 Ryomgård
Tlf. 28 26 55 77
micsj@syddjurs.dk

Jan Fischer
Formand  Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Fuglevænget 7
8543 Hornslet
Tlf. 20 82 55 21
jafi@syddjurs.dk

Ole S. Hansen
Udvalget for plan, udvikling og kultur

Tværvej 8
8544 Mørke
Tlf. 20 73 54 26
olsh@syddjurs.dk

Michael Aakjær
Udvalget for sundhed, Familie og Institutioner.

Hændelshøj 14
8543 Hornslet
Tlf. 29 37 97 26
mica@syddjurs.dk

Christian Haubuf
Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet.

Gustav Wieds Vej 30
8400 Ebeltoft
Tlf. nr. 21133415
ch@syddjurs.dk

Niels Gyldenlund Mikkelsen
Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedgaden 46 B
8410 Rønde
Tlf. 30 61 29 28
ngmi@syddjurs.dk

Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø
Skovgårdevej 31, Agri
8420 Knebel
Tlf. 24 26 51 74
anis@syddjurs.dk

Generalforsamling 2018 Fællesledelsen

Socialdemokraterne i Syddjurs Generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fællesledelsen mandag d. 9. april 2018 kl. 19.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretninger:

Organisatorisk beretning, fællesledelsen: Søren K. Lauridsen.

Politiske beretninger:

 1. Byrådsgruppen: Ole Bollesen.
 2. Regionen: Niels Erik Iversen.
 3. Folketinget: Leif Lahn.
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2017 og orientering om budget 2018. Kasserer Kirsten Frederiksen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fællesledelsens bestyrelse indstiller, at fællesledelsens vedtægt er den af Socialdemokratiet på kongressen godkendte standardvedtægt for 2016-2020, således at den kompetente forsamling fortsat er generalforsamlingen.
 7. Andre indkomne forslag.
 8. Aktivitetsplan for 2018: deltagelse i Stafet for Livet, arrangementer i samarbejdet med SF, EL og Alternativet, øvrige aktiviteter sker i de to partiforeninger efter aftale.

Formand: Søren K. Lauridsen, modtager genvalg.

Kasserer for en 1-årig periode: Kirsten Frederiksen, efter 1-årigt vikariat som kasserer, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Kjeld Petersen, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Gyldenlund, modtager ikke genvalg. I stedet foreslår Fællesledelsen: Anders Peter Rasmussen.

2 bestyrelsessuppleanter: Linda Brask, Grethe Nim.

Revisor: Benny Thomsen, modtager genvalg.

Revisorsuppleant: Hanne Konradsen, modtager genvalg.

Eventuelle forslag under punktet Indkomne forslag skal indsendes til formanden på mail skl@post.cybercity.dk senest d. 31. marts.

                                                                                                             Søren K. Lauridsen                                                                                                     Formand.

Budgetmøde og generalforsamling 5.sep.2017

Kom til åbent møde om budget 2018 for Syddjurs Kommune

Socialdemokratiet i Syddjurs indbyder til åbent møde i Fællesledelsen med temaet:
Budget 2018 for Syddjurs Kommune.
Oplæg ved byrådsgruppen.

Tirsdag d. 5. september kl. 19.00 – ca. 21.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

Kom og fortæl om dine ønsker – og vær med til kvalificere debatten!

Du kan stadig nå at melde dig ind i Socialdemokratiet og dermed få indflydelse på partiets politik frem mod kommunalvalget d. 21. november 2017.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes endvidere til ekstraordinær generalforsamling i Fællesledelsen tirsdag d. 5. september kl. 21.00 – ca. 22.00 i 3F-huset (efter det åbne temamøde).

Eneste punkt på dagsordenen er: godkendelse af kandidat til kommunalvalget, der ikke opfylder partiets bestemmelser omkring medlemskab i mindst 1 år af partiet.

Socialdemokratiet i Syddjurs

Indkaldelse Ekstra gen 5 sep 17

KOMMUNALVALGET 2017 – DET STARTER NU!

Socialdemokratiet i Syddjurs inviterer hermed pressen til kampagnestart forud for Kommunalvalget 2017. Det sker præcis 3 måneder før valgdagen, nemlig mandag d. 21. august kl. 16.00 – 17.30 i Cafeen i KulturHotellet i Rønde. Se vedlagte invitation.

Vi håber, at redaktionen har mulighed for at sende en repræsentant til kampagnestarten.

Omkring den tidligere udsendte kandidatliste med navnene på Socialdemokratiets 12 opstillede kandidater til kommunalvalget skal vi i øvrigt meddele, at vores mangeårige byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget Kai Petersen, Mørke, i løbet af sommeren har meddelt partiet, at han af helbredsmæssige grunde ikke ønsker at stille op til det kommende valg. Den meddelelse har vi naturligvis modtaget med beklagelse.

Når Socialdemokratiet fortsat har 12 kandidater, så skyldes det, at et af vores mangeårige partimedlemmer lærer Ole Hansen, Mørke, har indvilget i at stille op som kandidat til kommunalvalget, hvilket vi hilser med stor glæde. Ole Hansen er 52 år og lærer ved Skødstrup Skole.

Nærmere oplysninger:

Formand for Fællesledelsen Søren K. Lauridsen, tlf. 40147500.