Tillykke til Michael Stegger Jensen

Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs

05.03.20.

Pressemeddelelse.

Kandidatudvalget for Socialdemokratiet i Syddjurs kunne i tirsdags ved udløb af fristen for indsendelse af forslag til partiets borgmesterkandidat til Kommunalvalget 2021 konstatere, at der ikke var indkommet yderligere forslag til borgmesterkandidat.

Det betyder, at kandidatudvalget indstiller formanden for den socialdemokratiske gruppe Michael Stegger Jensen som partiets borgmesterkandidat ved Fællesledelsens generalforsamling d. 20. april.

Den demokratiske proces, som er i henhold til partiets vedtægter, blev sat i gang med at partiets strategigruppe allerede i januar indstillede Michael Stegger som partiets borgmesterkandidat. Socialdemokratiets medlemmer havde derefter mulighed for i perioden fra 14. februar til 3. marts at indstille yderligere forslag til borgmesterkandidat.

Hvis der havde været flere kandidater skulle der have været urafstemning. Denne urafstemning, som Kandidatudvalget skulle have forestået, er nu aflyst, og udvalget kan gå i gang med at finde frem til en kandidatliste til Kommunalvalget 2021, hvilket skal ske i perioden fra april 2020 til april 2021.

Formand for Fællesledelsen Søren K. Lauridsen

For yderligere kommentarer:
Søren K. Lauridsen: 40147500.
Michael Stegger Jensen: 23728678.

Generalforsamling i Ebeltoft og Omegn 2020

Socialdemokraterne i Ebeltoft og omegn

Generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling,

Mandag den 24. februar 2020, kl. 19.00, i Kernehuset, Østeralle 33, 8400 Ebeltoft

Foreningen er vært med en ”kolonarisk oplevelse”, fra kl. 18,00.

Tilmelding til spisning skal ske til Christian Haubuf 21133415

Dagsorden:

 1.  Velkomst v/ formand, Christian Haubuf
 2.  Valg af dirigent
 3.  Valg af stemmetællere
 4.  Beretning, organisatorisk v/ formand, Christian Haubuf
 5. Beretning fra byrådet , v/ byrådsmedlemmer  Anita og Christian  
 6. Orientering fra folketinget ved Leif Lahn
 7. Arbejdsprogram for det kommende år.
 8.  Regnskab v/ kasserer Bent Winkler
 9.  Forslag til kontingent
 10. Indkomne forslag
 11.  Valg:
  1.   Formand, Christian Haubuf
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer, Linda, Jens Erik og Lars Bakmann
  1. 2 suppleanter
  1. 1 revisor: Vagn , modtager genvalg
  1. 2 revisorsuppleanter
  1. 1 fanebærere: Bent Winkler, modtager genvalg
  1. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege et medlem til diverse udvalg og råd
 12.  Eventuelt

  Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste den 15. februar.

Byrådsmedlemmer


Ole Bollesen
Borgmester

Formand Økonomiudvalget
Sdr. Molsvej 11
8420 Knebel
Tlf. 21287434
olebo@syddjurs.dk

Michael Stegger Jensen
Økonomiudvalget
Vestergade 7C, 1. th
8550 Ryomgård
Tlf. 2372 8678
micsj@syddjurs.dk

Jan Fischer
Formand  Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Fuglevænget 7
8543 Hornslet
Tlf. 2082 5521
jafi@syddjurs.dk

Ole S. Hansen
Udvalget for plan, udvikling og kultur

Tværvej 8
8544 Mørke
Tlf. 2073 5426
olsh@syddjurs.dk

Michael Aakjær
Udvalget for sundhed, Familie og Institutioner.

Hændelshøj 14
8543 Hornslet
Tlf. 2937 9726
mica@syddjurs.dk

Christian Haubuf
Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet.

Gustav Wieds Vej 30
8400 Ebeltoft
Tlf. nr. 2113 3415
ch@syddjurs.dk

Niels Gyldenlund Mikkelsen
Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedgaden 46 B
8410 Rønde
Tlf. 2372 3795
ngmi@syddjurs.dk

Anita Søholm
Udvalget for natur, teknik og miljø
Skovgårdevej 31, Agri
8420 Knebel
Tlf. 24 26 51 74
anis@syddjurs.dk

Andre byrådsmedlemmer i Syddjurs

Generalforsamling 2018 Fællesledelsen

Socialdemokraterne i Syddjurs Generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fællesledelsen mandag d. 9. april 2018 kl. 19.00 i 3F-huset, Solsortevej 9, Rønde.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretninger:

Organisatorisk beretning, fællesledelsen: Søren K. Lauridsen.

Politiske beretninger:

 1. Byrådsgruppen: Ole Bollesen.
 2. Regionen: Niels Erik Iversen.
 3. Folketinget: Leif Lahn.
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2017 og orientering om budget 2018. Kasserer Kirsten Frederiksen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fællesledelsens bestyrelse indstiller, at fællesledelsens vedtægt er den af Socialdemokratiet på kongressen godkendte standardvedtægt for 2016-2020, således at den kompetente forsamling fortsat er generalforsamlingen.
 7. Andre indkomne forslag.
 8. Aktivitetsplan for 2018: deltagelse i Stafet for Livet, arrangementer i samarbejdet med SF, EL og Alternativet, øvrige aktiviteter sker i de to partiforeninger efter aftale.

Formand: Søren K. Lauridsen, modtager genvalg.

Kasserer for en 1-årig periode: Kirsten Frederiksen, efter 1-årigt vikariat som kasserer, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Kjeld Petersen, modtager genvalg.

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Gyldenlund, modtager ikke genvalg. I stedet foreslår Fællesledelsen: Anders Peter Rasmussen.

2 bestyrelsessuppleanter: Linda Brask, Grethe Nim.

Revisor: Benny Thomsen, modtager genvalg.

Revisorsuppleant: Hanne Konradsen, modtager genvalg.

Eventuelle forslag under punktet Indkomne forslag skal indsendes til formanden på mail skl@post.cybercity.dk senest d. 31. marts.

                                                                                                             Søren K. Lauridsen                                                                                                     Formand.