Niels Gyldenlund Mikkelsen indstilles som kandidat til Region Midtjylland

Den 33 årige Niels Gyldenlund Mikkelsen indstilles af Fællesledelsen i Syddjurs som kandidat til det kommende Regionrådsvalg Det videre forløb er nu, at placeringen på den socialdemokratiske liste skal afgøres ved en afstemning på Djurskredsens generalforsamling d. 27. april i Rønde.
Niels Gyldenlund Mikkelsen er nuværende medlem af byrådet i Syddjurs.

Pressemeddelelse

Socialdemokratiet i Syddjurs har med baggrund i en indstilling fra Fællesledelsens Strategigruppe udpeget partiets kandidat til regionsrådsvalget i november 2021.

Fra Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs er vi meget glade for, at Niels har sagt ja til opgaven. På samme måde som med indstillingen af Michael Stegger Jensen som partiets borgmesterkandidat tidligere i år, har vi også med hensyn til vores kandidat til regionsrådsvalget vist at det er muligt at ’satse ungt’ – også med hensyn til et område, som måske tidligere har været præget af politiske veteraner.
Jeg vedlægger her Niels’ foreløbige politiske oplæg, hvor han også præsenterer sig selv.
Søren K. Lauridsen. 
Formand for Fællesledelsen.                                                                         

For yderligere kommentarer:
Søren K. Lauridsen: 40147500.
Niels Gyldenlund Mikkelsen: 23723795.

Niels Gyldenlund Mikkelsen

Kandidat til regionsrådsvalget 2021 i Region Midtjylland for Socialdemokratiet i Syddjurs

Mit navn er Niels Gyldenlund Mikkelsen og jeg har været aktiv i Socialdemokratiet siden 2008. Dengang var Fogh statsminister, finanskrisen havde ikke ramt for alvor og Corona var kun en variant af importeret øl.
Jeg har som politisk og fagligt aktiv siddet i en række bestyrelser og udvalg og startet DSU-afdelinger op i både Grenå og Rønde.
Jeg har været ansat i DSU og fagbevægelsen og været i forreste række ved samtlige valgkampe siden Europa-Parlamentsvalget i 2009; i 2017 som kandidat til kommunalvalget i Syddjurs, hvor det lykkedes mig at opnå valg. Jeg sidder i dag i byrådet og udvalget for erhverv og beskæftigelse, der passede mig særligt godt, da jeg fra 2016 til 2019 arbejdede som svejser på Perstrup Beton midt på Djursland.
I dag er jeg ved at færdiggøre mine studier i historie og samfundsfag i håbet om at blive gymnasielærer til næste sommer.

Jeg har altid haft en stor lidenskab for politik og organisering – særligt, når det kom til at hjælpe dem, der for en stund har brug for andres hjælp. Det gælder for alvor i sundhedsvæsenet, hvor det er vigtigt for mig, at vi beholder den frie og lige adgang til behandling af højeste kvalitet; uanset patientens pengepung. Få ting kan gøre en familie utryg, som når én af de nærmeste bliver alvorlig syg. Det oplevede jeg selv på egen hånd sidste år. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være i et land, hvor man ikke bare skal bekymre sig om behandlingen men også regningen!

Vores sundhedssystem skal i højeste kvalitet behandle fysiske og psykiske sygdomme og lidelser og jeg vil være stolt over at repræsentere Region Midtjylland, der år efter år leverer fremragende resultater for de store, mellemstore og små hospitaler. Dette kan selvfølgelig ikke gøres, uden at Region Midtjyllands medarbejdere kan følge med og bliver hørt.
Danmark er et fantastisk land og én af vores største styrker er vores fællesskab. Det er et fællesskab, som alle skal kunne være en del af – også selvom man bor uden for de større byer. Derfor skal vi forbedre og udbygge den offentlige transport, hvilket ikke blot vil være godt for alle dem, der ikke har egen bil, men også for klimaet. Jeg forestiller mig en fremtid, hvor flere sammen tager bus, tog og Letbane frem for at køre alene i bil – og at flere passagerer, flere afgange og ruter vil gå fremad i takt. Vi skal bare turde sætte kursen.

Dét, jeg elsker allermest ved politik, er at tale politik med andre mennesker og jeg glæder mig til at skulle lytte og lære endnu mere om, hvad borgerne i vores region har på hjerte. Også alle dem, der ikke har planer om at stemme socialdemokratisk – det bliver jeg kun klogere af!

Tillykke til Michael Stegger Jensen

Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs

05.03.20.

Pressemeddelelse.

Kandidatudvalget for Socialdemokratiet i Syddjurs kunne i tirsdags ved udløb af fristen for indsendelse af forslag til partiets borgmesterkandidat til Kommunalvalget 2021 konstatere, at der ikke var indkommet yderligere forslag til borgmesterkandidat.

Det betyder, at kandidatudvalget indstiller formanden for den socialdemokratiske gruppe Michael Stegger Jensen som partiets borgmesterkandidat ved Fællesledelsens generalforsamling d. 20. april.

Den demokratiske proces, som er i henhold til partiets vedtægter, blev sat i gang med at partiets strategigruppe allerede i januar indstillede Michael Stegger som partiets borgmesterkandidat. Socialdemokratiets medlemmer havde derefter mulighed for i perioden fra 14. februar til 3. marts at indstille yderligere forslag til borgmesterkandidat.

Hvis der havde været flere kandidater skulle der have været urafstemning. Denne urafstemning, som Kandidatudvalget skulle have forestået, er nu aflyst, og udvalget kan gå i gang med at finde frem til en kandidatliste til Kommunalvalget 2021, hvilket skal ske i perioden fra april 2020 til april 2021.

Formand for Fællesledelsen Søren K. Lauridsen

For yderligere kommentarer:
Søren K. Lauridsen: 40147500.
Michael Stegger Jensen: 23728678.

Valgflæsk og velfærd – så er der serveret i valgkampen

Valgflæsk og velfærd – så er der serveret i valgkampen

Af Søren K. Lauridsen 
formand for Socialdemokratiet i Syddjurs: 

“For mange år siden, hvor de politiske debatter var mere ideologisk prægede, diskuterede jeg på en konference spørgsmålet om at være ’venstreorienteret’ og ’højreorienteret’ med den svenske forfatter Sven Wernström, som var en central socialistisk og socialrealistisk forfatter. Jeg kan huske, at Wernström sluttede debatten med den subjektive konklusion, at hvis man var ’højreorienteret, så var man slet ikke orienteret’!

Jeg kom til at tænke over den konklusion, da jeg forleden overværede de første partilederrunder på de landsdækkende tv-kanaler og kunne konstatere den ensidighed grænsende til ’smalsporethed’, som kom til udtryk fra de partier, der befinder sig længst til højre. Det er kun udlændingespørgsmålet, der prioriteres, mens eksempelvis temaer omkring klima og velfærd, som efter min mening bør være helt centrale temaer i den kommende valgkamp, slet ikke er noget de pågældende partier har med i deres program eller forholder sig til.

Og dagen efter kom så Venstres ’velfærdsløfte’ om udvidelse af den offentlige sektor med 69 mia.kr. frem mod 2025. Og med gyldne løfter om at standse det smertefulde omprioriteringsbidrag i uddannelsessektoren allerede i 2020 – plus en række andre initiativer, som vil friholde den kulturelle sektor for allerede planlagte besparelser!

Jo, der bliver serveret valgflæsk så det batter – og vi er endda først lige begyndt på den 28 dage lange valgkamp!

Det kneb godt nok lidt med forklaringen på finansieringen af de 69 milliarder, og folk fra Venstres regeringspartnere fra LA og Konservative så ikke ligefrem begejstrede ud på tv, da de hørte om Venstres udmelding. Og mon ikke garvede politiske iagttagere tænker tilbage på folketingsvalget i 2005, hvor en anden Venstre-statsministerkandidat pludselig lancerede sig selv som ’velfærdsstatsminister’ – men kun indtil han efter valget var tilbage i rollen som ny-liberalistisk ’minimal-statsminister’.

Det virker som om Venstre nu pludselig forsøger at overtage Socialdemokratiets velfærdspolitik, som pr. tradition har været et af partiets mærkesager – siden velfærdsstatens udvikling med Socialdemokratiet i spidsen tog fart i midten af sidste århundrede.

Også uddannelses- og kulturpolitik er traditionelle socialdemokratiske mærkesager – nogle vil huske den markante uddannelsespolitik, som blev ført af Nyrup-regeringen tilbage i 90’erne, hvor stort set alle uddannelsesområder eksploderede til gavn og glæde for alle, der var unge dengang.

I stedet for vidtløftige velfærdsløfter vil jeg gerne opfordre til, at man i valgkampen fokuserer på udvikling af velfærd set både i perspektiv af sundhedspolitikken og pensionsspørgsmålet, således at kampen mod ulighed og social uretfærdighed fastholdes.

Og fra Socialdemokratiet ved jeg, at vores lokale MF’er Leif Lahn Jensen er helt klar til at diskutere og sætte fokus på velfærdstemaet – og jeg kan kun opfordre alle til at bidrage, så vi i valgkampen får den nødvendige diskussion om den fortsatte udvikling af velfærden.”