Udgivet i

Socialdemokraten for Syddjurs – Medlemsblad

Læs medlemsbladet for
Socialdemokraterne i Syddjurs kommune

Læs medlemsbladet fra
Socialdemokratiet

Nr3 2023
Læs i PDF bladre format

Nr2 2023
Læs i PDF bladre formatNr1 2023
Læs i PDF bladre format

Nr4 2022
Læs i PDF bladre format

Nr3 2022
Læs i PDF bladre formatNr2 2022
Læs i PDF bladre formatNr1 2022
Læs i PDF bladre format

Nr4 2021
Læs i PDF bladre format

Nr3 2021
Læs i PDF bladre format

Nr2 2021
Læs i PDF bladre format

Nr.1 2021
Læs i PDF bladre format

Nr.4 2020

Nr.3 2020

Nr.2 2020

Nr.1 2020

Nr.4 2019

Nr.3 2019

Nr.2 2019

Nr.1 2019

 Nr.4 2018

 Nr.3 2018

   Nr.2 2018

Nr.1 2018

 Nr.4 2017

Nr.3 2017

Udgivet i

Banko i Ebeltoft 28.november 2023

Tirsdag den 28.november er der mulighed for en sjov aften samtidig med at støtte et godt formål.
Socialdemokratiet i Syddjurs arrangerer et Banko i EBIC Østerallé 17 hvor overskuddet går til Spejderne i Ebeltoft, Sø-Spejderne på Mols og Strandbakkehuset i Rønde.
Butikker og virksomheder i hele Syddjurs har velvilligt sponsoreret gevinster for omkring 30.000 kr. til de mange spil.
Der er begrænsede antal pladser, derfor skal der bestilles adgangsbillet på forhånd så det ikke er nødvendigt at afvise gæster ved døren.
Dørene åbnes kl. 17.00 så der er mulighed for tarteletter inden spillet begynder kl.19

Adgangs billetter bestilles på Go-Syddjurs.dk  så længe der er plads

Der er i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse

Socialdemokratiet i Syddjurs arrangerer igen i år et stort Bankospil til fordel for unge i Syddjurs.
Det sker i et samarbejde med Spejderne i Ebeltoft – Det Danske Spejderkorps, Børne og ungehospice i Rønde – Strandbakkehuset og Søspejderne Mols – 1. Mols Sø.
Overskuddet fra spillet tilfalder ubeskåret disse tre velgørende organisationer.

Bankospillet foregår i Ebeltoft Idræts- og Kulturcenter (EBIC) på Østerallé 17 i Ebeltoft tirsdag den 28.november kl.19 som noget nyt bliver der mulighed for at spise allerede fra på 17.30. EBIC arrangerer med hjælp fra frivillige Tarteletspisning hvor overskuddet går til deres projekt Unge- og Kreateam EBIC, som arbejder med udfordrede unge og mennesker som føler sig alene i hverdagen.

Der vil på aftenen også være mulighed for at købe kaffe/kage, øl & vand.
Da arrangementets formål er at skaffe penge til frivilligt arbejde er det selvfølgelig ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke.

I ugerne omkring efterårsferien har medlemmer fra Socialdemokratiet i Syddjurs besøgt rigtig mange butikker og erhvervsdrivende i Syddjurs. Vores medlemmer er blevet godt modtaget og takket for det gode initiativ. Det er dejligt at se den store velvilje til at finde sponsorgaver fra hylderne og støtte sagen. Der er foreløbigt indsamlet gevinster for over 30.000,- kr.
En stor tak til alle sponsorer!

Der vi blive udstedt adgangsbilletter på forhånd på Go-Syddjurs.dk så ingen skal komme til at gå forgæves.

Adgang er gratis, bankopladerne vil koste 25kr/stk. 5 for 100kr.
Sidste år blev billetterne revet væk på 5 dage så derfor kommer det velgørende bankospil til at foregå i et samarbejde med EBIC der har meget større lokaler måske op til 3-400 hvis det bliver nødvendigt.

Udgivet i

Klimaet har brug for stærke stemmer – lokalt og internationalt

af SIGURD GAMMELGAARD,
Socialdemokratiets bestyrelse i Syddjurs kommune


I august 2023 havde jeg fornøjelsen af at deltage i Europa-Parlamentariker Niels Fuglsangs årlige cykeltur rundt i Region Midtjylland. Turen gik i denne omgang ikke forbi Syddjurs, men cykelturen giver stadig en unik chance for at diskutere nogle af de mest akutte udfordringer, vi står over for både i Syddjurs og i hele Danmark.

Klimaforandringer i Danmark og Globalt

Set i lyset af sommerens ekstreme vejrfænomener, står det klart, at kampen mod klimaforandringer skal prioriteres højt på dagsordenen, både i EU og lokalt i Syddjurs Kommune.

De historisk tørre sommermåneder har sendt tørkeindekset op på sit allerhøjeste niveau, med et udtørret landskab som resultat. Afbrændingsforbud og mindre naturbrande har været en del af vores sommer, og nogle steder i landet har naturen været over 100 millimeter regn i underskud. Mange husker nok, hvordan det lokale Sankthans arrangement blev aflyst.

Global Varmebølge og dens Effekt

På den græske ferieø Rhodos skabte hedebølgen altødelæggende skovbrande, hvilket førte til ødelæggelser af hele samfund. Selvom sådanne naturbrande har været en del af naturen i Middelhavsområdet, så kan vi ikke se bort fra, at stigende temperaturer har øget risikoen for sådanne katastrofer. Disse vejrfænomener er ikke isolerede tilfælde, men tegn på en global tendens.

Vi har også oplevet rekord våde måneder, med juli som den vådeste juli nogensinde målt i Danmark. Sommer Stormen Hans blev et navngivent symbol på denne ekstreme nedbør. Den medførte voldsomme oversvømmelser og jordskred, der prægede forskellige regioner i Norge. Intens regn har ført til hurtige stigninger i flod og sø-niveauer, hvilket oversvømmede mange tætbefolkede områder.
Disse vejr udsving er ikke bare isolerede tilfælde, men tegn på en global tendens.

Den Grønne Dagsorden

Disse markante globale klimaudfordringer er netop, hvorfor jeg støtter op om Niels Fuglsang. Vi har brug for en politiker, der bærer den grønne dagsorden fremad. Niels har gang på gang vist, at han går forrest i kampen for klimaet.

Som medlem af Europa-Parlamentet har Niels Fuglsang vist sig som en stærk fortaler for den grønne dagsorden, der er så afgørende i disse tider. Hans arbejde som chefforhandler på EU’s nye lov om energieffektivitet er et imponerende eksempel på hans evne til at omsætte ambitioner til konkrete resultater.

Lokale Tiltag og Internationalt Samarbejde

Som repræsentant for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune vil jeg fortsætte med at arbejde hårdt for, at vi tager de nødvendige skridt lokalt. Men vi har også brug for stærke stemmer på den internationale scene, som Niels Fuglsang, der kan sikre, at vi går i den rigtige retning på et globalt niveau. Derfor støtter jeg op om Niels Fuglsangs kampagne og cykler med i år.

Udgivet i

Første bestyrelse i den nye forening for Socialdemokratiet i Syddjurs

Mandag den 24. april 2023 er der afholdt generalforsamling i Fællesledelsen.
Formand Jan Bruno Jensen og Borgmester Michael Stegger Jensen fremlagde meget fyldestgørende beretninger som blev flittigt kommenteret af de fremmødte medlemmer, inden de blev godkendt med stor akklamation.
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab der viste et lille underskud svarende til det tilskud der var givet til det meget velbesøgte bankospil der blev afholdt i Ebeltoft og som havde givet et overskud på 4280,- til hver af de 3 foreninger RedBarnet, Spejderne i Ebeltoft og BørneHospice i Rønde.
Regnskabet blev ligeledes godkendt.
Der skulle også vælges borgmesterkandidat til valget i 2025 og med stort bifald blev Michael Stegger Jensen genvalgt.
De nye gennemarbejdede vedtægter for en samlet forening for Socialdemokrater i Syddjurs blev fremlagt af formanden og gennemgået i samarbejde med dirigenten Ole Bollesen, efter enkelte rettelser blev vedtægterne godkendt med stor ros til Sammenlægningsudvalget.

Generalforsamlingen blev nu suspenderet og en ny dagsorden efter de nye vedtægter fremlagt.
Her skulle der vælges en formand for 3 år, 1 organisatorisknæstformand for 1 år, 1 politisknæstformand for 2 år, kasserer for 2 år, 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 4 bestyrelsesmedlemmer, Borgmesterkandidat er født medlem af bestyrelsen så samlet er der 13 medlemmer.

Formand: Jan Bruno Jensen
Politisk næstformand: Daniel Buttenschøn
Organisatorisk næstformand: Christina Kejser Sørensen
Kasserer: Søren Holmgaard
Borgmesterkandidat: Michael Stegger Jensen
Ole Sønderskov Hansen
Sigurd Gammelgaard
Peter Ravn
Lene Straarup
Svend Erik Kjær Laursen
Jon Buttenschøn
Arvid Bech
Birgit Rasmussen

Der er allerede flere aktiviteter undervejs:
1. maj på Kulturhotellet i Rønde www.syddjurs-s.dk/1-maj-2023-i-roende/
9. maj Teaterkoncert i Pavillonen i Grenå www.syddjurs-s.dk/arbejder-sange-fra-hjertet-i-pavillonen-i-grenaa/
5. juni Grundlovsmøde på Julielund ved Allingåbro djurskredsen.dk/grundlovsmoede-paa-julielund-2023.html
18. juni Udflugt til Samsø www.syddjurs-s.dk/tag-med-til-samsoe-den-18-juni/

Den nyvalgt formand takkede dirigenten Ole Bollesen for en sikker ledelse af generalforsamlingen

Udgivet i

Afholdt generalforsamling Ebeltoft og Omegn

af Svend Erik Kjær Laursen, kasserer i Ebeltoft og Omegn

Mandag den 20.februar var 19 stemmeberettigede medlemmer og 6 gæster samlet i klublokalerne på Galgebakken til den årlige generalforsamling.
Aftenen startede kl.18 med dejlig smørebrød fra den lokale bager på Strandvejen og en sild med en øl så er den gode stemning på plads.

Generalforsamlingen blev myndigt ledet af tidligere Fællesledelsesformand Søren K. Lauritsen.
Foreningens formand aflagde en fyldestgørende beretning med fokus på de mange gode velbesøgte arrangementer der har været afholdt og de 2 valgkampe der har været afholdt hvor medlemmerne har været meget aktive både på gaden, til valgmøder og til klatring i lygtepæle.
Begge valg havde været succesfulde først med et klart ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet og senest med et rigtig godt folketingsvalg der gav genvalg til Djurskredsens Leif Lahn med 2.fleste Socialdemokratiske stemmer i Østjylland.

Borgmester i Syddjurs Michael Stegger gav en meget fyldig beretning om kommunens budget og det gode samarbejde der er både i den Socialdemokratiske gruppe og i Byrådet som helhed.
Han roste også de mange gode debatter der foregår på gruppemøderne hvor der er rigtig god sparring med bestyrelserne i foreningerne og andre aktive medlemmer.

Regnskabet viste et lille underskud på ca.1500kr. pga. de mange aktiviteter der havde været.

På generalforsamlingen i 2022 blev der vedtaget et forslag om nedsættelse af et sammenlægningsudvalg for at klarlægge om der var basis for en fusion af de 2 foreninger i Syddjurs.
Der havde været mange udredningsmøder og mange opfordringer hen over året til at give udvalgte input.
På dagens generalforsamling fremlagde udvalget sit arbejde som var resulteret i en anbefaling om at nedlægge de 2 foreninger og fortsætte i en samlet forening “Socialdemokratiet i Syddjurs”.
Der var mange indlæg til forslaget inden det blev sat til afstemning.
Rigtig mange talte for at tiden var inde til at bruge kræfterne på en fælles kamp.
Der var også et stort mindretal der var skeptiske ved en sammenlægning, og så var der enkelte der direkte talte for en fortsættelse som selvstændig forening.
Da forslaget blev sat til afstemning efter den livlige debat blev resultatet at 16 stemte “ja” og 3 “nej” .
Da der ikke var fremmødt 2/3 af alle medlemmer skal der en ekstraordinær generalforsamling til hvor forslaget skal konfirmeres, det kommer til at foregår den 9. marts.

Generalforsamlingen var nu nået til valgene, her var der genvalg til kasserer Svend Erik Kjær Laursen, genvalg til Kjeld Pedersen og Pia Vaughan til bestyrelsen og genvalg af suppleant Carsten Nørgård og nyvalg af Jonna Christensen, revisor Ib Baastrup modtog også genvalg.

Under eventuelt opfordrede Søren K. Lauritsen medlemmerne til at deltage ved Teaterkoncerten arbejder-sange-fra-hjertet-i-pavillonen-i-grenaa/
Billetter kan købes på pavillionen.dk

Foreningens formand afsluttede med at takke dirigenten for veludført arbejde og forsamlingen for en god debat, til gavn for fremtidens arbejde for endnu større indflydelse på den førte politik, til gavn for borgerne i Syddjurs.

Så var der tid til oprydning og opvask hvor bestyrelsen havde lidt kvalitetstid til at evaluere dagens generalforsamling.