Udgivet i

Formiddagskaffe med Mette Frederiksen

af Svend Erik Kjær Laursen

Mette Frederiksen i Syddjurs med kandidaterne

Fredag den 12.nov med få dage til Kommunal- og Regionsvalget den 16. havde vores dygtige formand fundet plads i kalenderen til at besøge os i Syddjurs for at støtte op om den flotte valgkamp de socialdemokratiske kandidater har lavet.
Fra tidlig morgen var valgudvalgsmedlemmer, enkelte kandidater og andre frivillige mødt frem til borddækning og oppyntning i A-Huset i Rønde for at bruge et par timer til klargøring inden modtagelse af landets Statsminister og vores formand.

Mette Frederiksen i Syddjurs

Snart begyndte de første gæster at komme, vi havde valgt at der skulle kontrolleres for gyldigt Coronapas der der er plads til 90 gæster og en del i den sårbare alder.

Tæt på klokken 9 kom den lokalepresse med kameraer, mikrofoner og notesblok klar til at stille sobre og kritiske spørgsmål.
Kaffe blev serveret og rundstykkerne smurt.

Så gik døren op til det hyggelige lokale og ind kom en smilende statsminister der stålede af ro og overskud, hun blev flugt og til sit bord af vores Borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen og fik en kop kaffe sammen med en af foreningens ældste medlemmer på over 90år og det yngste på 17år.

Selv om Rita Vinding er midt i sin egen valgkamp til Ældrerådet havde hun fundet tid til at finde en formiddagssang “De Tre Små Musikanter” Rita udlagde Oskar Hansens tekst på en måde som Mette Frederiksen ikke lige havde hørt før.

Mette Frederiksen i Syddjurs lytter på spørgsmål
Mette Frederiksen i Syddjurs med Michael Stegger

Mette holdt en tale om de forandringer hun og regeringen kunne ønske sig for den fremtidige ældrepleje med mindre kontrol og tidstyranni og mere samvær og omsorg.

Mette Frederiksen i Syddjurs med Niels Gyldenlund Mikkelsen

Der var også tid til spørgsmål fra de fremmødte bla. om udligningsreform og budgetloft.

Den god halve time var gået og der var tid for lidt spørgsmål fra de fremmødte journalister, det foregik udendørs i det dejlige efterårsvejr.

Mette Frederiksen i Syddjurs møder pressen

Der var lige tid til lidt billeder sammen med Borgmesterkandidaten og vores lokal regionskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen og et fællesbillede med de fremmødte kandidater.

Bussen, pressen og publikum trillede væk og tilbage var oprydningen, den sidste kaffe og den kage Erling havde taget med som en påskyndelse af hjælperne.

Udgivet i

Danmarks bedste arbejdsplads

af Niels Gyldenlund Mikkelsen kandidat til Regionsrådsvalget

Niels Gyldenlund Mikkelsen, kandidat til Regionsrådsvalget

Der findes næppe den person i Danmark over 5 år, som ikke for resten af sit liv vil kunne huske coronakrisen og de restriktioner og omvæltninger, den førte med sig. Mundbind, nedlukning, håndsprit, forsamlingsforbud, hjælpepakker – og aflivning af mink!

Heldigvis er der færre af os, der vil skulle mindes coronakrisen med tabet af et familiemedlem eller ven som konsekvens. Vi var nemlig både heldige, dygtige og solidariske i Danmark – og så havde vi et fantastisk sundhedsvæsen, der trak langt mere end deres del af læsset.

Jeg har som sådan aldrig oplevet, at der blev talt ringeagtende om arbejde i sundheds- eller plejesektoren, men under coronakrisen har der dog været en helt anden respekt for dem, der går forrest, når vi andre har allermest brug for det. Om det er som syg, skadet eller pårørende.

Derfor skal vi også kvittere for indsatsen både før, under og efter corona til de titusindvis af medarbejdere i Region Midtjylland – selvfølgelig også til dem, der arbejder med andre områder end sundhed.

Hvis jeg bliver valgt ind i regionsrådet til november, vil det være min ambition, at Region Midtjylland er Danmarks bedste arbejdsplads. Godt nok har vi nogle af de hårdeste jobs, men det skal ikke være arbejdsforholdene, -vilkårene, lønnen eller dialogen mellem politikere, embedsværk, ledere og ansatte, der gør det hårdt.

I min valgkamp, hvor jeg indtil videre har banket på godt 7.000 døre, har jeg også mødt mange sygeplejersker, der af forståelige årsager føler sig skuffet over den seneste konflikt og indgrebet. Men de fortalte også, at det de sidste 20 år ikke har været lønnen, men arbejdsforholdene og antallet af kolleger, det handlede om. Og at fokus i strejken med ”Lønløftet” derfor var skævt. De har sagt, at en højere løn måske kan tiltrække nye sygeplejestuderende, men for dem er det ikke det afgørende – selvom en højere løn selvfølgelig også er en måde at anerkende et fags værdi. Mit håb er, at vi med en god dialog og reel inddragelse kan få mange af de allerede uddannede tilbage – måske i de kommende nærhospitaler, hvor arbejdsopgaver og -tider bliver anderledes end på fx Skejby. Stadig topprofessionelt, men uden skiftehold og dermed mere tid til familien. Kommer de tilbage, tager de noget af byrden fra de andre og en positiv spiral kan måske begynde.

Min erfaring fra byrådspolitik – og livet i alle aspekter – har vist mig, hvor vigtigt det er at inddrage tidligt og med plads til forandringer i de ideer, man ønsker gennemført. Hvis ikke sundhedspersonalet kan se fornuften i nye tiltag eller kan se begrænsninger i forhold til status quo, så bliver det ikke gennemført; i det mindste ikke som forventet fra strategipapiret.

Sammen har vi gennem årtier gjort den danske befolkning sundere og givet alle mulighed for at leve meget længere. Hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, kræver det, at der er plads og tid til fagligheden og fokus på kerneopgaven helt ude i ”yderste led”, hvor læge, sygeplejerske, portør eller andre møder patienten.

Udgivet i

Syddjurs er guld værd for mænd

af Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlind Mikkelsen og Jan Fischer kandidat til KV21

Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlund Mikkelsen

19. november er det Mændenes internationale kampdag.
En mærkedag som blev grundlagt i starten af 1990’erne for at have en pendant til kvindernes, der i årtier har ligget 8. marts. I Socialdemokratiet markerer vi begge to!
Den gennemsnitlige mand dør tidligere, bliver oftere skadet på arbejde og rammes hårdere end den gennemsnitlige kvinde. Særligt enlige eller fraskilte mænd ligger i bunden, når det kommer til levealder samt fysisk og psykisk trivsel. Begge køn har altså en række fordele og udfordringer, som vi ønsker hhv. at dyrke og begrænse.

For mændenes vedkommende viste Syddjurs kommune i år sit værd ved at blive kåret til såkaldt ”Guldkommune” af Forum for Mænds Sundhed sammen med 34 andre kommuner. Prisen bliver givet til de kommuner, som har målrettede indsatser for fædre – og deres børn. Et godt familieliv og en sikkerhed i sin rolle som far er fundamentalt for trivslen for en mand i det 21. århundrede og vi er stolte af vores kommune og vores medarbejdere, som bliver anerkendt for sit store og vigtige arbejde. Desuden arbejder vi for etablering af ’Fars Legestuer’ og sammen med Rigshospitalets fædreforskningsprogram så kommunerne også screener og behandler fædre for fødselsdepression.

Som socialdemokrater insisterer vi på, at sundhedsvæsenet og velfærd er for alle og at én gruppe ikke skal beriges på en andens bekostning. I fremtiden kommer vi til at leve længere og samtidigt kunne diagnosticere bedre og behandle mere. Det vil sætte vores velfærdssystem under pres – med mindre vi investerer i mennesker i god tid. Vi mener, at ”god tid” i bedste fald er inden problemet opstår. Som familierådgivning til nybagte forældre, anti-rygekampagner i folkeskolen og screening for kræft. Jo mere viden og opbakning desto færre fejl og tragedier.

Denne gang var det fædrene, der tog et skridt op ad trivselstrappen. Vi ser frem til at løfte endnu flere i fremtiden.

Udgivet i

Hvordan sikrer vi lokaldemokratiet?

af NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN OG MICHAEL AAKJÆR

Borgerinddragelse har længe været hot i den politiske debat. I 2016 blev et ’Borgerinddragelsesudvalg’ nedsat mhp., at komme med anbefalinger til den politiske form, debat og forbedre de ideer som kommunen arbejde med.
Resultatet af arbejdet blev ni konkrete anbefalinger, som både administration og de politiske partier har taget til sig i arbejdet. (www.syddjurs.dk/borgerinddragelse)

Et andet stort fokus for tiden er FN’s 17 verdensmål. De handler om bæredygtighed, klima, arbejdsmarked, ligestilling og ikke mindst at støtte demokratiske processer og et inklusivt samfund, der samarbejder med borgerne, institutioner og organisationer. Der er en grund til, at FN satser på demokrati, dialog, samarbejde og borgerinddragelse: Det virker; det får os alle til at trække i samme retning; det afværger problemer og det gør gode tider bedre (for at citere vores eget parti).

Danmark har et stærkt demokrati, men vi har fra udlandet friske eksempler på, hvad der sker, når demokratiet falmer og falder. Demokratiet er ikke stærkere end seneste valg og der er en grund til at kæmpe for det hver dag.

Kandidat til Regionsrådet
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN

Vi bør altid spørge os selv, om vi gør det godt nok? Giver vi folk mulighed for at få indflydelse – eller fortæller vi dem blot, at forandringer er på vej? Spørger vi tilstrækkeligt mange – eller er vi tilfredse med, at høringsindbakken er tom, så længe det juridiske er på plads? Er dialogen tilpasset borgernes mangfoldighed – eller er det »same procedure as every year« med Tordenskjolds soldater? Lader vi få folk tage medansvar for store beslutninger – eller holdes det til legepladser og lygtepæle?
De seneste fire år har Syddjurs Kommune lagt stor vægt på borgermøder. Der har været plads til store spørgsmål, og vi har haft glæden ved at deltage i flere, der har haft højt niveau og en brændende interesse fra deltagerne. Møderne har kvalificeret både administration og politikere, og vi har oplevet, at også borgerne, organisationer, råd, bestyrelser er gået oplyste og tilfredse derfra.

Politiske partier, bl.a. Socialdemokratiet, har arbejdet med direkte kontakt til borgerne ved at afholde gruppemøder rundt i kommunen. Det har fungeret og styrket den direkte demokratiske samtale.

Udgivet i

Midtjyder skal ikke have ondt i sindet

AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, BYRÅDSMEDLEM OG REGIONSRÅDSKANDIDAT

NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

Hver anden unge dansker er lige så stresset som den mest stressede tiendedel af voksne. OECD skønnede i 2018, at psykiske sygdomme koster Danmark 110 milliarder – om året! Det er en fordobling på bare otte år. Voksne med psykiatriske diagnoser stiger hastigt og i dag rammes mere end én af 20. Det svarer til én i hver skoleklasse. Der er meget at gøre og vi er på mange måder for sent ude.

Men hvad skal vi så gøre?

For det første skal vi anerkende psykiske lidelser og sygdomme på lige fod med fysiske. Vi er godt på vej og et helt andet sted end for bare et årti siden, men stadig bliver for mange udstødt for at være ”svage” eller mistænkt for at snyde, når de kommer til skade med sindet i stedet for kroppen.

For det andet skal der tilføres flere midler til psykiatrien, så der ikke bliver træffet beslutninger på baggrund af spareøvelser. Vi ville aldrig tage krykkerne fra en patient med brækket fod, fordi en anden netop havde brækket sin og stod og skulle bruge dem.

For det tredje skal vi som samfund være bedre til at tage ansvar for hinanden og tidligere anerkende og opdage, når nogle er ved at gå ned med flaget. Jo tidligere vi tager hånd om problemet, desto lettere og billigere er det at løse – og med færrest muligt dårlige dage.

Ifølge sundhedsanalysen ”Hvordan har du det?” fra 2017 lider 5 % af borgerne i Region Midtjylland af depression, 6 % af angst, 8 % af svær ensomhed og 31 % af et højt stressniveau. Alle er steget siden 2010.

Det er alt for mange mennesker i Region Midtjylland, der lider af psykiske lidelser og sygdomme og hvis jeg bliver valgt ind i regionsrådet til november, vil det være mit mål at nedbringe alle områderne med tre procentpoint. To af de værktøjer, jeg allerede nu ved, jeg vil foreslå taget i brug er aktivt og proaktivt arbejde med sundhed og trivsel – fx gennem sundhedshusene, i folkeskolerne og på gaden – samt at understøtte foreningslivet i hele regionen. Vi kan mere og har det bedre, når vi omgås hinanden og vi må ikke lade de sidste års udvikling i retning af skærme, isolation og individualisme begrænse os i vores behov for at være sociale og føle os som en del af et fællesskab.

Vi skal være der for hinanden og vi bør fra regionsrådet gå forrest i den proces. Hvis jeg bliver valgt til regionsrådet i år, vil jeg kæmpe for, at der kommer markant flere midler til psykiatrien; at den bliver mere sidestillet med somatikken – de fysiske sygdomme – og at samarbejdet med foreningerne og kampagnerne bag psykiatrien styrkes.

Udgivet i

Niels Gyldenlund Mikkelsen indstilles som kandidat til Region Midtjylland

Den 33 årige Niels Gyldenlund Mikkelsen indstilles af Fællesledelsen i Syddjurs som kandidat til det kommende Regionrådsvalg Det videre forløb er nu, at placeringen på den socialdemokratiske liste skal afgøres ved en afstemning på Djurskredsens generalforsamling d. 27. april i Rønde.
Niels Gyldenlund Mikkelsen er nuværende medlem af byrådet i Syddjurs.

Pressemeddelelse

Socialdemokratiet i Syddjurs har med baggrund i en indstilling fra Fællesledelsens Strategigruppe udpeget partiets kandidat til regionsrådsvalget i november 2021.

Fra Fællesledelsen i Socialdemokratiet i Syddjurs er vi meget glade for, at Niels har sagt ja til opgaven. På samme måde som med indstillingen af Michael Stegger Jensen som partiets borgmesterkandidat tidligere i år, har vi også med hensyn til vores kandidat til regionsrådsvalget vist at det er muligt at ’satse ungt’ – også med hensyn til et område, som måske tidligere har været præget af politiske veteraner.
Jeg vedlægger her Niels’ foreløbige politiske oplæg, hvor han også præsenterer sig selv.
Søren K. Lauridsen. 
Formand for Fællesledelsen.                                                                         

For yderligere kommentarer:
Søren K. Lauridsen: 40147500.
Niels Gyldenlund Mikkelsen: 23723795.

Niels Gyldenlund Mikkelsen

Kandidat til regionsrådsvalget 2021 i Region Midtjylland for Socialdemokratiet i Syddjurs

Mit navn er Niels Gyldenlund Mikkelsen og jeg har været aktiv i Socialdemokratiet siden 2008. Dengang var Fogh statsminister, finanskrisen havde ikke ramt for alvor og Corona var kun en variant af importeret øl.
Jeg har som politisk og fagligt aktiv siddet i en række bestyrelser og udvalg og startet DSU-afdelinger op i både Grenå og Rønde.
Jeg har været ansat i DSU og fagbevægelsen og været i forreste række ved samtlige valgkampe siden Europa-Parlamentsvalget i 2009; i 2017 som kandidat til kommunalvalget i Syddjurs, hvor det lykkedes mig at opnå valg. Jeg sidder i dag i byrådet og udvalget for erhverv og beskæftigelse, der passede mig særligt godt, da jeg fra 2016 til 2019 arbejdede som svejser på Perstrup Beton midt på Djursland.
I dag er jeg ved at færdiggøre mine studier i historie og samfundsfag i håbet om at blive gymnasielærer til næste sommer.

Jeg har altid haft en stor lidenskab for politik og organisering – særligt, når det kom til at hjælpe dem, der for en stund har brug for andres hjælp. Det gælder for alvor i sundhedsvæsenet, hvor det er vigtigt for mig, at vi beholder den frie og lige adgang til behandling af højeste kvalitet; uanset patientens pengepung. Få ting kan gøre en familie utryg, som når én af de nærmeste bliver alvorlig syg. Det oplevede jeg selv på egen hånd sidste år. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være i et land, hvor man ikke bare skal bekymre sig om behandlingen men også regningen!

Vores sundhedssystem skal i højeste kvalitet behandle fysiske og psykiske sygdomme og lidelser og jeg vil være stolt over at repræsentere Region Midtjylland, der år efter år leverer fremragende resultater for de store, mellemstore og små hospitaler. Dette kan selvfølgelig ikke gøres, uden at Region Midtjyllands medarbejdere kan følge med og bliver hørt.
Danmark er et fantastisk land og én af vores største styrker er vores fællesskab. Det er et fællesskab, som alle skal kunne være en del af – også selvom man bor uden for de større byer. Derfor skal vi forbedre og udbygge den offentlige transport, hvilket ikke blot vil være godt for alle dem, der ikke har egen bil, men også for klimaet. Jeg forestiller mig en fremtid, hvor flere sammen tager bus, tog og Letbane frem for at køre alene i bil – og at flere passagerer, flere afgange og ruter vil gå fremad i takt. Vi skal bare turde sætte kursen.

Dét, jeg elsker allermest ved politik, er at tale politik med andre mennesker og jeg glæder mig til at skulle lytte og lære endnu mere om, hvad borgerne i vores region har på hjerte. Også alle dem, der ikke har planer om at stemme socialdemokratisk – det bliver jeg kun klogere af!