Udgivet i

Med Wammen gennem gågaden i Ebeltoft

På dage før afstemningen om EU forbeholdet havde Socialdemokratiet inviteret Finansminister Nikolai Wammen en tur til Ebeltoft.
Først på eftermiddagen mødtes Byrådsgruppen og medlemmer af partiforeningen i Ebeltoft ved Maltfabrikken og gik derfra gennem Gågaden i Ebeltoft for at uddele de sidste foldere og roser.

Der var god interesse fra de forbipasserende i det gode vejr og god gang i snakken.
Politik er noget som mange mennesker gerne vil diskuterer når de bliver mødt i øjenhøjde.

Udgivet i

Lad os lytte til de unge

af CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT OG
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

CASPER GRUD NIELSEN OG NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN

I løbet af det seneste år har vi set en række ungdomsorganisationer og -grupper tage ansvar. I denne uge har Netværket af Ungdomsråd, med én af Syddjurs egne som forkvinde meldt en række initiativer ud til politikerne. Det samme gør Danske Skoleelever gennem deres turné til de største 13 kommuner i Danmark. Derudover er der selvfølgelig de politiske ungdomsorganisationer som vores egen DSU, der altid er på barrikaderne for en bedre hverdag og fremtid for alle – særligt de unge.

Lokalt så vi under budgetforhandlingerne, at en række grupper, råd og netværk af unge slog sig sammen i Ungealliancen for at sætte fokus på lokale behov og ønsker som ungdomsboliger, seksualundervisning, fritidsaktiviteter, mere magt til DEMOrådet og en ungepulje, som de unge selv skulle være med til at udmønte.

I Socialdemokratiet tager vi imod alle ovenstående indsatser og ideer med kyshånd. Selvom alt selvfølgelig skal behandles politisk, er der ingen, der ved mere om livet som ung, end de unge selv. Derfor mener vi to, at der skal etableres et ungdomsudvalg som et paragraf 17, stykke 4-udvalg. Det vil altså være som dét, der i 2016 satte fokus på borgerinddragelse og i 2019 på bæredygtighed. Det er udvalg, hvor byrådsmedlemmerne kan træde et skridt tilbage og bringe andre aktører ind i beslutningslokalet. Borgmester Ole Bollesen har også beskrevet dem og kaldt på flere af dem i ét af hans sidste indlæg som siddende borgmester. Og vi synes altså, at det er de unges tur.
Vi er ikke rigtigt voksne, vi er ikke rigtigt børn” synges der i Bølle-Bob, som flere generationer kender. De unge mellem 15 og 25 år forsvinder ofte i dagsordenerne i byrådet, fordi de fleste ikke går i skole og det er heldigvis heller ikke flertallet, der har aftaler i jobcenteret. De unge ender som en minoritet på socialområdet, på kulturområdet og i mange debatter siger folkevalgte politikere, at ”de unge skal jo ud af kommunen for at studere” – helt uden at forholde sig til, at over halvdelen ikke tager på videregående uddannelser, men bliver og har brug for bolig, der kan købes uden større formue, kulturliv, kollektiv trafik og arbejds-, lære- eller praktikpladser.

Som vi indleder med, så tager de unge tager ansvar. Men de bliver for sjældent hørt og projekter til unge for ofte syltet. Det er senest set med byparken, hvor en mildt sagt uheldig dialog er endt med først årelange udsættelser og til sidst en syltekrukke. Det er ikke godt nok.

Vi foreslår at tage ungdommen alvorligt, se på den som en selvstændig gruppe med unikke behov og at gøre dette gennem et 17.4-udvalg. Udvalget kan både se på de unge, der både har brug for en hånd, men også de, der for at blive sat fri og udfolde sig og skabe deres egen identitet. Allerhelst i vores dejlige kommune. Vi har brug for de unge i virksomhederne, i foreningerne og i bylivet. Vi har brug de unge til at tænke nyt og stille krav. Og de unge har brug for at blive hørt. Lad os lytte.

Udgivet i

Invitation til legepladsmøde på søndag den 7.nov

Casper Grud Nielsen

Casper Grud Nielsen inviterer til Legepladsmøde

Som småbørnsfamilie kan det være svært at finde tiden til de traditionelle valgaktiviteter, der foregår overalt i kommunen i denne tid.

Derfor har jeg i stedet taget initiativ til et lille arrangement i børnehøjde i min egen by på søndag den 7. november kl. 9-10.30 på legepladsen ved Hindbærvej/Multebærvej i Ugelbølle.

Tag børnene under armen og kom forbi til en hyggelig og uformel formiddag med leg, kaffe og hygge. Hils på andre børnefamilier og giv dit bud på hvordan vi kan gøre kommunen mere børnevenlig.

Jeg tager min egen familie med og byder på kaffe og juice til store og små. ☕️

Alle er velkomne – jeg håber vi ses!

Udgivet i

Pas på vores unge i Syddjurs

af CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT OG
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET I SYDDJURS og
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET I DJURSKREDSEN

Igennem længere tid har landets studievejledere meldt om et stigende antal unge med stress, angst og ensomhed. Coronasituationen får naturligt en del af skylden, men mange undersøgelser har allerede inden corona dokumenteret, at andelen af unge, der føler sig ensomme, stressede og psykisk udfordrede, er voksende.

I Syddjurs er problematikken desværre ikke anderledes. Og som to af de yngre kandidater ved henholdsvis kommunalvalget og regionsvalget ser vi med bekymring på den mistrivsel, vores unge generation oplever.

Det har vi et politisk og menneskeligt ansvar for at gøre noget ved. Som vandkantskommune uden de store videregående uddannelsesmuligheder har vi også en interesse i at fastholde vores unge i uddannelse – og dermed forhåbentligt også i kommunen på længere sigt.

Heldigvis er vi takket være den politiske indsats godt med. Udover den lovpligtige uddannelsesvejledning er der i Syddjurs truffet politisk beslutning om at udvide vejledingsindsatsen, så alle unge har let adgang til individuel vejledning og psykologsamtale.

Og netop tilbuddet om gratis psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år i Syddjurs Kommune ser ud til at være en succes. I en orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tidligere på året slog kommunens administration fast, at psykologhjælpen har en positiv effekt på fastholdelsen af unge i uddannelse.

Det er godt. Men det er desværre ikke godt nok.

Forebyggelse fremmer forståelsen. For det første skal vi som politikere spørge os selv, hvordan det er kommet så vidt. En væsentlig del af forklaringen ligger nok i de sidste mange års politiske reformer, hvor forventnings- og præstationspresset på den enkelte er øget.

For det andet skal vi selvfølgelig spørge, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre. Her er vores svar, at vi ønsker at gå endnu længere. Kommunalt ved at arbejde for at udvide psykologordningen og sikre, at ventetiden ikke fastholder unge i mistrivsel. Sammen med de unge skal vi efterse de nuværende støtte- og rådgivningstilbud og udvikle nye måder at nå og hjælpe dem på. Og regionalt vil vi arbejde for at styrke børne- og ungdomspsykiatrien og sikre, at ingen unge falder ud af systemet, når de går fra ung til voksen.

Fastholdelse i uddannelse er fint. Men det må ikke være det eneste mål med en trivselsindsats. Vi skal forbedre trivslen for de unge, fordi et godt liv har værdi i sig selv. Vi skal væk fra den borgerlige idé om præstationsræs og konkurrencestat – og i stedet passe bedre på de unge ved at give dem ro på. Det har de fortjent. En investering i den enkelte i dag er en investering i fællesskabet i morgen.

Udgivet i

Casper Grud Nielsen efterlyser visioner for Ugelbølle

CASPER GRUD NIELSEN, KANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET TIL KV21:

CASPER GRUD NIELSEN, KANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET

I efterhånden lang tid har vi som borgere i Ugelbølle kunnet følge debatten om en ny udstykning på Langkær øst for byen. Nu ligger der så endeligt et officielt lokalplansudkast fra forvaltningen, som PUK-udvalget skal tage stilling til på sit næste møde onsdag den 12. maj.

Det virker i hvert fald til, at borgerne i Ugelbølle er blevet kørt over af både forvaltning og PUK-udvalgsformanden fra det gamle landbrugsparti i den her proces.

Desværre bekræfter lokalplanudspillet også det, som både grundejerforeninger, distriktsråd og bekymrede borgere i området har frygtet: At udspillet fra forvaltningen er en gang makværk – med over 200 boliger, rækkehusbyggeri på tværs af området, farlig trafikafvikling og blottet for arkitektoniske visioner og hensyn til byens nuværende borgere.

Og det på trods af at både grundejerforeninger og Ugelbølle distriktsråd meget tidligt i processen har gjort tydeligt og sagligt opmærksom på udfordringerne i både området og det forslag, kommunen barslede med.

Brug for tydelige principper

Heldigvis er det ikke for sent at rette op på kommunens ubalancerede lokalplansudspil. Men det kræver politisk benarbejde henimod nogle tydelige principper for området, der både balancerer udviklers ønsker og borgernes interesser. For det første skal der lægges et loft over antallet af boliger. Her har både grundejerforeninger og distriktsråd i Ugebølle budt ind med både konkrete og konstruktive forslag, som endda ligger et stykke over de 60 boliger, der oprindeligt er nævnt i helhedsplanen for området fra den tidligere Rønde Kommune. For det andet skal retningen på boligerne ensrettes og området indrettes med grønne kiler, der sikrer både rekreative områder og bevarer udsigten for de nuværende borgere. Rækkehusbyggeri i to etager skal placeres på området længst væk fra Ugelbølle by, så vi ikke bryder området over af en mur af rækkehuse. For det tredje – og måske vigtigst for hele Ugelbølle – skal der sikres en ansvarlig trafikafvikling, som ikke belaster skolevejen Langkær, hvor skolebørn dagligt færdes til fods og på cykel til og fra skole eller busstoppested. Området bør i stedet udvikles med indkørsel fra Aarhusvej. Og så kunne man i øvrigt passende benytte lejligheden til at forlænge 60 km/t-zonen til starten af Langkær, så både yngre og ældre medborgere kan krydse vejen til busstoppestedet med livet i behold. Brug for bedre borgerinddragelse.
For det fjerde, kunne man fristes til at skrive, skal borgerne og de officielle distriktsråd fremover sikres samme reelle muligheder for at blive hørt langt tidligere i processen. Hvorfor kan jordejere og udviklere høres og imødekommes gennem hele processen, når et distriktsråd indtil for nyligt gentagne gange er blevet nægtet foretræde for PUK-udvalget af venstreformanden?
Det virker i hvert fald til, at borgerne i Ugelbølle er blevet kørt over af både forvaltning og PUK-udvalgsformanden fra det gamle landbrugsparti i den her proces.
Det nuværende forslag er i min optik et klokkeklart »ikke-bestået« fra forvaltningens side. Send det tilbage og lad os i stedet starte en dialog om de principper og visioner, som Ugelbølles fremtidige udvikling bør bygge på, så borgerne denne gang ved, hvad de kan regne med. Værsgo – her er et første udkast.