Udgivet i

Casper Grud Nielsen efterlyser visioner for Ugelbølle

CASPER GRUD NIELSEN, KANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET TIL KV21:

CASPER GRUD NIELSEN, KANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET

I efterhånden lang tid har vi som borgere i Ugelbølle kunnet følge debatten om en ny udstykning på Langkær øst for byen. Nu ligger der så endeligt et officielt lokalplansudkast fra forvaltningen, som PUK-udvalget skal tage stilling til på sit næste møde onsdag den 12. maj.

Det virker i hvert fald til, at borgerne i Ugelbølle er blevet kørt over af både forvaltning og PUK-udvalgsformanden fra det gamle landbrugsparti i den her proces.

Desværre bekræfter lokalplanudspillet også det, som både grundejerforeninger, distriktsråd og bekymrede borgere i området har frygtet: At udspillet fra forvaltningen er en gang makværk – med over 200 boliger, rækkehusbyggeri på tværs af området, farlig trafikafvikling og blottet for arkitektoniske visioner og hensyn til byens nuværende borgere.

Og det på trods af at både grundejerforeninger og Ugelbølle distriktsråd meget tidligt i processen har gjort tydeligt og sagligt opmærksom på udfordringerne i både området og det forslag, kommunen barslede med.

Brug for tydelige principper

Heldigvis er det ikke for sent at rette op på kommunens ubalancerede lokalplansudspil. Men det kræver politisk benarbejde henimod nogle tydelige principper for området, der både balancerer udviklers ønsker og borgernes interesser. For det første skal der lægges et loft over antallet af boliger. Her har både grundejerforeninger og distriktsråd i Ugebølle budt ind med både konkrete og konstruktive forslag, som endda ligger et stykke over de 60 boliger, der oprindeligt er nævnt i helhedsplanen for området fra den tidligere Rønde Kommune. For det andet skal retningen på boligerne ensrettes og området indrettes med grønne kiler, der sikrer både rekreative områder og bevarer udsigten for de nuværende borgere. Rækkehusbyggeri i to etager skal placeres på området længst væk fra Ugelbølle by, så vi ikke bryder området over af en mur af rækkehuse. For det tredje – og måske vigtigst for hele Ugelbølle – skal der sikres en ansvarlig trafikafvikling, som ikke belaster skolevejen Langkær, hvor skolebørn dagligt færdes til fods og på cykel til og fra skole eller busstoppested. Området bør i stedet udvikles med indkørsel fra Aarhusvej. Og så kunne man i øvrigt passende benytte lejligheden til at forlænge 60 km/t-zonen til starten af Langkær, så både yngre og ældre medborgere kan krydse vejen til busstoppestedet med livet i behold. Brug for bedre borgerinddragelse.
For det fjerde, kunne man fristes til at skrive, skal borgerne og de officielle distriktsråd fremover sikres samme reelle muligheder for at blive hørt langt tidligere i processen. Hvorfor kan jordejere og udviklere høres og imødekommes gennem hele processen, når et distriktsråd indtil for nyligt gentagne gange er blevet nægtet foretræde for PUK-udvalget af venstreformanden?
Det virker i hvert fald til, at borgerne i Ugelbølle er blevet kørt over af både forvaltning og PUK-udvalgsformanden fra det gamle landbrugsparti i den her proces.
Det nuværende forslag er i min optik et klokkeklart »ikke-bestået« fra forvaltningens side. Send det tilbage og lad os i stedet starte en dialog om de principper og visioner, som Ugelbølles fremtidige udvikling bør bygge på, så borgerne denne gang ved, hvad de kan regne med. Værsgo – her er et første udkast.