Udgivet i

Nej tak til 8.000 tons spildevandsslam

af OLE BOLLESEN SYDDJURS BORGMESTER

Socialdemokratiet ønsker ikke 8.000 tons spildevandsslam med hormonstoffer, medicinrester og mikroplast på vores marker i Syddjurs

OLE BOLLESEN SYDDJURS BORGMESTER

I Adresseavisen uge 34 beskrev lokalredaktør Lars Norman Thomsen byrådsbehandlingen af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse som ”tumultagtig”. Jeg er som borgmester mødeleder på alle byrådsmøder, og jeg har lidt vanskeligt ved at genkende lokalavisens beskrivelse af forløbet.
Faktum er, at Socialdemokratiet på Økonomiudvalgets møde ugen inden byrådsmødet havde undladt at stemme for planen. Vi havde dermed indikeret, at vi ønskede skrappere regler omkring spildevandsslam – selv om vi fandt, at selve indsatsplanen var rigtig god. I øvrigt havde udvalgsformanden for NTM og undertegnede for flere måneder siden skrevet til KL om sagen.

Som det ofte er tilfældet, fremsendte vi det endelige ændringsforslag eller tilføjelse i timen op til byrådsmødet. På mødte kom det til en diskussion om inhabilitet, og mødet blev derfor stoppet med en kort pause eller timeout, som vi plejer, imens vores jurist forklarede reglerne for forskellige byrådsmedlemmer.

Under pausen kunne man tydeligt se, at det var et punkt som lå mange på sinde. Det juridiske og den gode proces blev diskuteret på livet løs i partierne internt og mellem partierne, og som sagt mellem forvaltning og partierne. Det er hele meningen med en pause.

Hvordan dette kan opfattes som tumultagtig, kan jeg ikke se for mig. Et par byrådsmedlemmer forsøgte at tage ordet flere gange uden at være blevet tildelt ordet – måske er det det journalisten tænker på.
For mig som mødeleder er det vigtigste, at holdningerne kommer tydeligt frem: Hvem var imod udbringning af spildevandsslam – og hvem var for. Politik er et udtryk for, at vi er mennesker af kød og blod, og frem for alt at vi har holdninger.

Det vigtigste i sagen må være, at en del af byrådet ikke vil have 8000 tons spildevandsslam med hormonstoffer, medicinrester og mikroplast ud på vores marker i Syddjurs. Det er sagens kerne – og ikke journalistens opfattelse af afviklingen af et byrådsmøde.