Syddjurs er én kommune – og vi er stærkest sammen

Af Jan Bruno Jensen, kommunalvalgskandidat for Socialdemokratiet

Jan Bruno Jensen

Syddjurs har været samlet i én kommune i snart 15 år. Hvad der påvirker Ryomgård påvirker også Hornslet og tiltag i Ebeltoft gavner også Rønde. De siddende byrådsmedlemmer har langt overvejende politikere, som kun har været på valg til ”Syddjurs kommunalbestyrelse”. Syddjurs er i dag én kommune og sognerådspolitik burde ikke høre hjemme i 2021.

Jeg har desværre set flere sager sognerådspolitikken har luret, fx da man skulle beslutte sagen omkring solcelleanlæg i Kolind.

Intet parti kan sige sig fri for sognerådspolitik, også selvom de ikke ønsker dette. En cykelsti hér eller en puljetildeling dér for at tilgodese netop ét specifikt område. Borgere, der henvender sig til politikere vil oftest gøre det med enkeltsager for øje, hvis der er en sag man ønsker at få indflydelse på. Så måske er en smule sognerådspolitik uundgåeligt – og det er blot op til det enkelte parti og den enkelte politiker at mindske så vidt muligt?

Vi i Socialdemokratiet er klar over denne udfordring og derfor har vores byrådsgruppe holdt åbent gruppe møder flere steder i Syddjurs Kommune i de sidste fire år. Vores borgmester har lavet gåture i flere byer i kommunen – de såkaldte walk ’n’ talks – men vi vil, kan og skal være endnu bedre til at komme ud blandt alle borgere fremover. Derfor vil vi i den nye periode fortsat komme rundt i hele Syddjurs Kommune. Med Michael Stegger Jensen som borgmester får man en borgmester, der rykker sit borgmesterkontor derud, hvor vi borgere er.

Jeg håber, at alle politikere, uanset partifarve, lægger sognerådspolitikken bag sig og ikke træffer beslutninger på baggrund af følelserne men fakta. Det er den eneste måde at drive en stor kommune. Syddjurs kommune er en stor virksomhed med 3.400 medarbejdere, der arbejder til glæde for borgerne i hele kommunen.

Som kandidat til kommunalvalget 2021 vil jeg arbejde for, det bliver til virkelighed. Jeg mener også ”kommunalbestyrelsen” er bedre end ”byrådet”, da det giver udtryk for at alle politikere bør arbejde for en fælles Syddjurs kommune. Fra 1. januar 2022 bør det slet og ret hedde kommunalbestyrelsen.