Hvordan sikrer vi lokaldemokratiet?

      Ingen kommentarer til Hvordan sikrer vi lokaldemokratiet?

af NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN OG MICHAEL AAKJÆR

Borgerinddragelse har længe været hot i den politiske debat. I 2016 blev et ’Borgerinddragelsesudvalg’ nedsat mhp., at komme med anbefalinger til den politiske form, debat og forbedre de ideer som kommunen arbejde med.
Resultatet af arbejdet blev ni konkrete anbefalinger, som både administration og de politiske partier har taget til sig i arbejdet. (www.syddjurs.dk/borgerinddragelse)

Et andet stort fokus for tiden er FN’s 17 verdensmål. De handler om bæredygtighed, klima, arbejdsmarked, ligestilling og ikke mindst at støtte demokratiske processer og et inklusivt samfund, der samarbejder med borgerne, institutioner og organisationer. Der er en grund til, at FN satser på demokrati, dialog, samarbejde og borgerinddragelse: Det virker; det får os alle til at trække i samme retning; det afværger problemer og det gør gode tider bedre (for at citere vores eget parti).

Danmark har et stærkt demokrati, men vi har fra udlandet friske eksempler på, hvad der sker, når demokratiet falmer og falder. Demokratiet er ikke stærkere end seneste valg og der er en grund til at kæmpe for det hver dag.

Kandidat til Regionsrådet
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN

Vi bør altid spørge os selv, om vi gør det godt nok? Giver vi folk mulighed for at få indflydelse – eller fortæller vi dem blot, at forandringer er på vej? Spørger vi tilstrækkeligt mange – eller er vi tilfredse med, at høringsindbakken er tom, så længe det juridiske er på plads? Er dialogen tilpasset borgernes mangfoldighed – eller er det »same procedure as every year« med Tordenskjolds soldater? Lader vi få folk tage medansvar for store beslutninger – eller holdes det til legepladser og lygtepæle?
De seneste fire år har Syddjurs Kommune lagt stor vægt på borgermøder. Der har været plads til store spørgsmål, og vi har haft glæden ved at deltage i flere, der har haft højt niveau og en brændende interesse fra deltagerne. Møderne har kvalificeret både administration og politikere, og vi har oplevet, at også borgerne, organisationer, råd, bestyrelser er gået oplyste og tilfredse derfra.

Politiske partier, bl.a. Socialdemokratiet, har arbejdet med direkte kontakt til borgerne ved at afholde gruppemøder rundt i kommunen. Det har fungeret og styrket den direkte demokratiske samtale.