Udgivet i

Helheder og sammenhænge – replik til Venstre

Michael Aakjær Byrådsmedlem

Egentligt er det berigende, at Venstre tager bolden op og inviterer til en demokratisk samtale omkring placeringen af den nye udskoling i Hornslet, som har været på flere fagudvalgs dagsordener i den forgangne uge.

Michael Aakjær

Det er helt fair, at ønske ekspropriering af flere ejendomme, men at forbinde det med, at når andre ikke ønsker det, så tænker de – i dette tilfælde Socialdemokratiet – ikke i helheder og sammenhænge. Det er at hamre bolden på hjørneflaget, når der sigtes på målet.

Når argumentationen tilmed bygger på et notat fra én rådgiver, så er det måske kun et enkelt fokus og ikke en helhed der anskues fra Venstre.

Den helhed som vi i Socialdemokratiet ser på, det er vores samlede økonomi i kommunen og et fokus på undervisningsmiljøet i den skole som skal opføres, frem for de ydre parametre som Venstre nævner og notatet peger på. I vores optik forekommer de parametre lettere diffuse, i og med at selv samme notats analyse ikke omfatter, hvorvidt en investering ved køb af flere matrikler økonomisk opvejer fordele og synergieffekter ved en forøgelse af projektområdet.

Havde kommunen uendeligt mange midler og økonomiaftalen mellem KL og Staten ikke havde de rammer som den har, så havde det måske været en anden sag, hvor vore forskellige perspektiver kunne forenes.

Men sagen fra vores side er den:

At det tidligere er påpeget, at et kryds: Rosenholmvej/Stadionvej kan håndtere trafikken. At værdierne om bl.a. at møde byen udadvendt, en visuel kobling med rekreative synergier i forbindelse med håndteringen af overfladevand, i sammenhængen med konklusionen om de manglende fordele, virker lidt ”pumpet” til lejligheden fra Venstres side. Dertil kommer, at der allerede nu politisk rejses tvivl om, hvorvidt de afsatte midler til skolebyggeriet overhovedet rækker.

Socialdemokratiets fokus i forbindelse med skolen er rettet mod, at klasserne og faglokalerne er optimale til undervisning og ophold, at byggeriet er multifunktionelt, kan bruges 24-7 og er miljøcertificeret. Det giver et godt undervisningsmiljø, hvor miljøcertificeringen tilmed giver lavere driftsomkostninger. Dertil er det tidligere nævnt, at der er udeområder nok ved hallen til at håndterer en skoleafdeling med op til 500 elever.

Vi bliver nødt til at anerkende, at anlægsrammen i kommunen ikke er grænseløs. Materialepriserne er steget gevaldigt under Covid-19, hvilket presser byggeriet. I det lys bliver vi også nødt til at se på rækken af anlægsprojekter i de kommende år, og ikke kun på enkelt sager. Der er allerede en aftale om ny børnehave på Rodskovvej i Hornslet. Den er ikke bygget endnu. Prisen er aftalt, men holder næppe. Der er en kulturgrund, hvor vi også forventer et spændende projekt, men ikke kender en endelig økonomi endnu. Vi ved også, at der skal bygges en ny daginstitution i Hornslet Vest inden for en kort årrække, formentligt før skolen står færdig. Den ønsker vi også miljøcertificeret. Vi ved også, at der skal bygges en stor daginstitution i Rønde inden for kort tid, den skal også være i top og miljøcertificeres. Og vi oplever, at flere skoler i kommunen er slidte og skal renoveres. Oveni dette kommer veje, cykelstier, renovering af plejecentre mv.

Vi vil derfor opleve øget pres på vores anlæg i de kommende år qua ønsker om kvalitet og prisstigninger. Vi ønsker, at der skal være midler til de nye anlæg og, at de bliver til glæde for de mennesker der skal opholde sig i dem.

Ser vi ikke mere samlet på behovene for anlæg, så risikerer vi senere, at ende i samme situation som vi har været i, i denne byrådsperiode, hvor massive anlægsbetalinger fra tidligere byrådsperiode presser kommunekassen, med det resultat, at den politisk bestemte kassebeholdning trues. I tilfælde af at det sker, vil det kræve kontante handlinger, og de steder hvor der så spares, er på den borgernære velfærd, dvs. daginstitutioner, skoler, ældre og udsatte. Det vil vi ikke være med til og det der gør os betænkelig ved en udvidelse af projektområdet.

Så netop pga. helheden er vi bekymret for omfattende yderligere ekspropriationer.