Det går rigtig stærkt i Hornslet – og det fortsætter.

JAN FISCHER BYRÅDSMEDLEM OG KANDIDAT TIL KV21

JAN FISCHER

To nye børnehaver, ny udskoling ved Hornslet Hallen, omfattende ombygning af skolen – og et nyt boligområde i byens vestlige del.

Byggeriet af den nye børnehave på Rodskovvej går forhåbentlig i gang næste år. Og måske allerede inden første spadestik, er vi i gang med at forberede den næste børnehave, som må og skal besluttes i den kommende byrådsperiode.

Børnetallet stiger voldsomt, og denne gang skal vi være hurtigere og mere klar, end det har været tilfældet med børnehaven på Rodskovvej.

Den næste børnehave skal placeres i det kommende boligområde i byens vestlige ende, hvor den nye forbindelsesvej, Ågårdvej, fra møllen til Hornbjergvej, bliver et trafikalt knudepunkt.

I 2025-27 er der budgetteret med 26. mio. kroner til børnehaven.

Allerede nu kan vi forudse, at der bliver hårdt brug for den. Jeg vil arbejde for, at vi kommer i gang med planlægningen allerede i 2022.

Mit optimistiske bud er, at børnehaven så kan være færdig inden 2027.

Som det tidligere er besluttet, ombygges den nuværende skole på Ballesvej til en indskolingsafdeling fra 0.-5. klasse med SFO og eftermiddagsklub.

Ved Hornslet Hallen bygges en ny udskoling fra 6.-9. klasse samtidig med, at ungdomsskolens aftenklub flytter til Stadionvej – og Hornslet Hallen udvider sine faciliteter.

Byggeriet af den nye indskoling forventes at starte i 2023, mens ombygningen af skolen starter i 2025.

Lad os allerede fra starten af den nye byrådsperiode finde sammen og være på forkant med udviklingen. Borgere, børnefamilier og distriktsrådet skal selvfølgelig være med til styre børnehaven i den rigtige retning.

Giver du mig din stemme 16. november, kan/vil jeg i byrådssalen gå ind i ”kampene” om at forberede Hornslet bedst muligt til det nye boligområde og de nye børnefamilier.