Niels Fuglsang i den grønne føretrøje

Aktiviteter

www.nielsfuglsang.dk/bliv-frivillig/
2.august – Grenå- 9.30 – 10.30(morgenmad, sted følger),

(via Kystvej, Fuglsangvej, landevej mod Aarhus, til venstre ad Høbjergvej) Høbjerg(stopud),
via Hulvej og Pighøjvej, Ålsrode,
via Ålsrodevej og Glatvedvej, Glatved,
via Ruggaadvej, Ruggaard,
via Kolbjergvej, Hyllested, Ree safaripark,
via Stubbe Søvej, Hovdigevej, Dråby(opsamling 12.45)

Ebeltoft(sted følger) 13.00-14.00)

Femmøller(stopud),
via landevej mod Aarhus Grønfelt,
via Kølbakken og Rishøjvej Agri, (via Ø-bakkevej)Vrinners,
via landevej Vestre Molsvej, går over i Havhusvej, og
via Molsvej,

Kalø(drikkepause og oplæg – 15.30-16.00),

via cykelstien, op ad bakken)Rønde,
via Standvejen)Føllestrand,
via Strandvejen og Vosnæsvej Vosnæsgaard, Løgten,
via Grenåvej, og Ny-Studstrupvej Studstrup (opsamling ved fodboldbanen/idrætsanlæg) – 17.30),
via Skæring strand, Egå stand, Risskov, langs vandet) Aarhus (sted følger)– (alle Aarhus kredse), 18.45-20.45

Ruten på Google