Mød de rød/grønne i Kolind

      Ingen kommentarer til Mød de rød/grønne i Kolind

Rød-Grøn Alliance. Et bæredygtigt flertal ?

Op til sidste kommunevalg blev partierne A, B, F, Ø, Å enige om et bæredygtigheds-program.

Meget af indholdet i programmet er gennemført!

De samme partier er efter alt at dømme i stand til at samle et flertal efter det kommende kommunevalg, og spørgsmålet er derfor:

Er der et bæredygtigt Rødt-Grønt flertal i den kommende byrådsperiode?

Socialdemokratiet, Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og SFOF Djursland inviterer derfor partiernes spidskandidater til 

Offentligt møde

Tirsdag d. 21. september kl. 19,00 i ”Stalden” i Kolind.

Formålet er at få efterprøvet, om der er muligheder og vilje i de nye valgprogrammer til at finde nogle fælles træk og vise vælgerne, at det er fremtidssikret at stemme Rødt/Grønt til det kommende kommunevalg i Syddjurs.

Spidskandidaterne er:

A Michael Stegger Jensen

F Kirstine Bille

B Bjarke Jensen

Ø Jesper Yde Knudsen

Å Mette Foged

Spidskandidaterne vil hver komme med et oplæg om de fælles muligheder, de ser for en fælles politik. Derefter er der fri debat.