Generalforsamling i Ebeltoft og Omegn 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling,

Mandag den 8. juni 2021.

Sted: Kernehuset, Østeralle 33, 8400 Ebeltoft

         Generalforsamlingen begynder kl. 19.00

Foreningen er vært med en ”kulinarisk oplevelse” fra kl. 18.00

Tilmelding til spisning skal ske til Christian Haubuf 21133415

Dagsorden:

 1.  Velkomst v/ formand
 2.  Valg af dirigent
 3.  Valg af stemmetællere
 4.  Beretning, organisatorisk v/ formand
 5.  Beretning fra byrådet, v/ Christian og Anita
 6.  Arbejdsprogram for det kommende år.
 7.  Regnskab v/ kasserer Svend Erik
 8.  Forslag til kontingent
 9. Indkomne forslag. Skal være formand i hænde senest den 5. juni 2021.
 10.  Valg:
  1. Kasserer for 2 år
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer, René og Kjeld modtager genvalg
  1. 2 suppleanter
  1. 1 revisor
  1. 2 revisorsuppleanter
  1. 1 fanebærer: Bent Winkler, modtager genvalg
  1. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege et medlem til diverse udvalg og råd
 11.  Eventuelt