Udgivet i

Etablering af ungdomsuddannelse i Ebeltoft

Michael Stegger Jensen

af Michael Stegger Jensen Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet og
Linda Brask, kandidat til Syddjurs Byråd for Socialdemokratiet

Linda Brask, Ebeltoft

Regeringen har for nylig lanceret nyheden at der arbejdes på at etablere 15 nye ungdomsuddannelser rundt omkring i Danmark.  

En af de 15 byer der peges på er Ebeltoft i Syddjurs Kommune.   Det er en rigtig god nyhed.  Regeringen sætter en progressiv dagsorden, og ønsker at decentralisere Danmark igen. Det er glædeligt for Syddjurs, at der er en socialdemokratisk Regering.

Hvad vil det så betyde for Syddjurs Kommune at der etableres en ungdomsuddannelse.  Der er flere positive ting at sige om dette.  Det at der kommer en ungdomsuddannelse vil bl.a. betyde at flere unge tager en ungdomsuddannelse.  Undersøgelser viser at jo større afstand til uddannelsesstedet, jo større risiko er der for at de unge falder fra.      

For Ebeltofts vedkommende vil det give flere arbejdspladser, der vil være flere unge i byen, og der vil også være en bedre mulighed for at unge familier vælger at bosætte sig i Ebeltoft. Alt i alt en win-win situation for både Ebeltoft og hele kommunen. 

Vi har haft et møde med undervisningsminister Rosenkrantz-Theil, og hun sagde at det kommer til at tage tid. Det gør det fordi borgere, kommune og andre får lov at komme med på råd, og vi etablerer ikke uddannelser, der vil ødelægge dem vi har.

Sammen skal vi finde den/de uddannelser der giver bedst mening for Ebeltoft i særdeleshed og Syddjurs i almindelighed. 

Vi skal være på forkant og pege på hvad vi gerne vil have af studieretninger. Vi vil invitere jer unge til en snak om hvad det er for studieretninger I kunne ønske der skal være på den kommende ungdomsuddannelse.