Udgivet i

Borgmesterkandidat Michael Stegger

Artikler og læserbreve

Michael Stegger Jensen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet
i Syddjurs ved kommunalvalget i 2021:

Det jeg vil arbejde for som
Socialdemokratiets borgmesterkandidat:

Kernevelfærd. Vi skal sørge for et godt serviceniveau i ældrepleje, på vores skoler og daginstitutioner. Det skal være muligt, at de enkelte enheder kan klare sig uanset hvor i kommunen de ligger. For mig er kulturen og naturen også en del af
kernevelfærden. Disse områder skal have fortsat fokus, så vi sikrer at der er penge nok til at de gode initiativer kan føres ud i livet.
Bæredygtighed. Ved sidste valg, havde vi sammen med SF, Enhedslisten og Radikale
et valgoplæg omkring bæredygtighed. Her var vi fremsynede i forhold til, hvad der er på den nationale dagsorden i dag. Med udgangspunkt i Bæredygtighedsudvalgets arbejde i 2019 og 2020, vil vi tage et nyt og mere ambitiøst skridt mod resultater, der er målbare.
Økonomi. Vi vil som socialdemokrater, føre en ansvarlig økonomisk politik. Vi er
trygge ved at vi i de kommende måneder får økonomien tilbage på sporet. Og vil bevise, at vi kan styre økonomien, også i de kommende fire år.
Samarbejde. Jeg oplever fokus på konflikter og beslutninger, vi er uenige om. Men der er mange områder, hvor vi er enige. Det vil jeg tage udgangspunkt i. Herunder også samarbejde med borgerne og virksomheder. Det skal blandt andet
ske via flere paragraf 17 stk 4 udvalg, hvor vi skal have eksperter ind og bidrage til en fælles løsning. Et udvalg til socialområdet i samarbejde med psykiatrien er en
oplagt mulighed. Et andet eksempel kunne være et udvalg for landdistrikter, hvor vi samler viden fra hele kommunen, der vil kunne bruges bredt både hos os, men
også hos andre kommuner.
Kommunikation. Vi skal som kommune blive bedre til at kommunikere med vores borgere. Det har jeg oplevet flere gange, er et område vi har haft udfordringer med. Et af de tiltag jeg vil lave, er at borgmesterkontoret flyttes rundt i kommunen.
Jeg vil være i en af vores byer som udgangspunkt hvert kvartal. Som borger kan du komme med forslag til, hvorfor det lige netop er din by, der skal have besøg. Jeg vil også fortsætte Ole Bollesens idé med ”walk and talk”. Dette fremragende tiltag, har været en stor succes.

Link til artikler om Michael Stegger

Videoer