Udgivet i

150år Jubilæum med Claus Jensen


Formanden for Metal Claus Jensen fortalte med stort engagement om emnet ’Danmark som Produktionsland
De fremmødte lyttede med stor interesse på de planer arbejderbevægelsen i samarbejde med Socialdemokratiet har for også i fremtiden at have industrivirksomheder i Danmark.
Efter oplægget var der god tid til at stille spørgsmål og komme med kommentarer.
Stor tak til Djurskredsen og bestyrelsen i Syddjurs-Vest for et veltilrettelagt arrangement.

Efter en kaffepause præsenterede Regionskandidat Niels Gyldenlund Mikkelsen sig selv og sine politiske mål for sit arbejde i det kommende Regionsråd