Whistleblowerordning i Syddjurs Kommune

af Linda Brask Ebeltoft Kandidat til kommunalvalget for A

Linda Brask Ebeltoft Kandidat til kommunalvalget

For nylig har man i Ebeltoft Folketidende og Adresseavisen kunne læse at Enhedslistens ene medlem og Dansk Folkeparti, ligeledes repræsenteret med et medlem i byrådet ønsker indførelse af en whistleblower-ordning.  De to medlemmer udtaler at denne ordning skal være med til at sikre at retssikkerheden overholdes, og at kommunens medarbejdere trygt kan indberette overtrædelser af gældende regler i kommunen.      

Jeg kan med glæde meddele de to medlemmer af byrådet, at de nu får uventet hjælp fra EU, selvom hverken Enhedslisten eller Dansk Folkeparti er tilhængere af EU. EU har nemlig besluttet, at alle medlemslande skal sørge for, at der bliver indført whistleblowerordninger, så ansatte kan gøre deres arbejdsplads opmærksom på ulovligheder om alt fra hvidvask, urent trav i udbud og problemer med databeskyttelse uden at frygte for jobbet.

EU har kun besluttet, at landene skal sørge for, at der kan blive whistleblower om overtrædelser af dele af EU-retten, som det hedder i direktivet. Heldigvis har S-regeringen med rettidig omhu foreslået, at whistleblowerordningerne også skal håndtere og beskytte ansatte, der råber op om overtrædelser af dansk lovgivning.

S-regeringen har netop fremsat det forslag, der skal sørge for, at EU’s krav om whistleblowerordninger bliver til dansk lov. Og her er regeringen gået skridtet videre, end EU egentlig kræver.  Når året er omme, skal alle kommunalt ansatte have mulighed for billedligt talt at blæse i fløjten. Senest den 17. december skal både private og offentlige arbejdsgivere med mere end 50 ansatte oprette en whistleblowerordning.

Jeg er rigtig glad for at S-regeringen har stillet dette forslag og vil gøre det til dansk lov. Uanset om vi så alle tror på det bedste om andre mennesker, er der både på offentlige og private arbejdspladser brodne kar. Dem får vi nu mulighed for at komme til livs.