Valgoplæg 2017

Politik

Sammen om Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs


Et grønnere Syddjurs

• De kystnære områder skal friholdes for bebyggelse
• Ingen privatisering af offentlige fællesveje
• Syddjurs skal være en CO2-neutral, bæredygtig kommune
• Vandforsyningen skal fortsat være lokal og brugerstyret

Et arbejdende Syddjurs

• Flere unge skal være uddannelsesparate og gennemføre en uddannelse
• Sikring af praktik- og lærepladser ved kommunale opgaver
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik

Et levende Syddjurs

• Svømmehal placeret centralt i kommunen
• Understøttelse af kulturtilbud fra teater til forsamlingshuse
• Muligheder for mountainbike, street-fodbold mv. skal udbygges
• Byparkerne skal moderniseres og være samlingssted for ung som gammel
• Pas, kørekort og borgerservice på kommunens hovedbiblioteker
• Understøttelse af frivillige og foreninger for alle aldersgrupper

Et lærende Syddjurs

• Ingen skolelukninger
• Styrkelse af fagligheden inden for skoler og dagtilbud – mere selvbestemmelse og kompetenceudvikling
• Børnehaver og dagpleje med fokus på trivsel og udvikling for alle børn
• Fleksible åbningstider og bedre normering i daginstitutionerne
• Hurtig, målrettet hjælp til børn med livskrise og deres familier

Et sundere Syddjurs

• Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræning gennem mulighed for deltagelse i fællesskaber og fysisk træning
• Socialt samvær og aktiviteter for ensomme
• Tilbud om sund, velsmagende og økologisk mad til ældre, handicappede, skol-er og daginstitutioner
• Etableringen af cykel- og gangstier skal fortsætte for at fremme sundheden og øge trafiksikkerheden

Et rigere Syddjurs

• Investering i børnefamilier gennem attraktive boligformer og billige byggegrunde
• Gennemsigtighed i kommunens økonomi og budgetter
• Udvikling af erhvervslivet med særligt fokus på iværksættere
• Turismeerhvervet skal støttes og udvikles