Værdig hjemmepleje – for ansatte og ældre

JAN FISCHER
FORMAND FOR SÆ-UDVALGET

JAN FISCHER, FORMAND FOR SÆ-UDVALGET

Vi har nået et punkt, hvor der er sparet for meget på ældreområdet.

Servicen er ikke ringe, men den er faldet – og SKAL forberedes.

I perioden med krise i kassebeholdningen var det nødvendigt, at alle udvalg holdt for.

Senere rullede vi ved genåbning af budget 2020 en del tilbage.

Men det er ikke nok.

Arbejdsmiljøet lider

Medarbejdere fortæller mig enslydende historier, der gør mig ked af det.

At der også er gode historier opvejer ikke, at ansatte må løbe (for) stærkt, og at det haster med en række forbedringer.

Arbejdsmiljøet lider. Vores medarbejdere skal have det bedre og være gladere, når de møder på arbejde.

Det er ikke nok at lytte.

Vi må høre på, hvad der fortælles – og handle på det nu.

For behovet for hjælp til stadigt flere ældre bliver kun større.

Større medbestemmelse

I Socialdemokratiet går vi ind for større medbestemmelse blandt medarbejderne.

En værdig hjemmepleje får bare de bedste betingelser med selvstyrende teams, hvor medarbejderne har ansvaret for at løse dagligdagens opgaver for et vist antal ældre borgere.

Det gælder såvel tilrettelæggelse af arbejdet som ferieplanlægning og dokumentation m.m.

Politikkernes ”opgave” er tillid, opbakning og en realistisk økonomi.

I det nye byråd vil jeg også rigtig gerne følge et projekt om værdig hjemmepleje til dørs.

Projektet er støttet med 11 mio. kroner af finansministeriet.

Ødelagt tøj

Et helt konkret emne, der fylder lige nu, er tøjvask på plejecentre og i hjemmeplejen.

Jeg har set skrækkelige eksempler på urent og fuldstændig ødelagt tøj, som vaskeriet påstod var rent.

Vi kan ikke hurtigt nok komme tilbage til selv at have lov til at vaske vores ældres tøj.

Det er uværdigt, at ældre borgere må gå i den slags tøj.

Pengene til det må og skal bare findes.