Mærkesag/ menneskesag/kvindesag?

      Ingen kommentarer til Mærkesag/ menneskesag/kvindesag?

Lene Straarup Kandidat for Socialdemokratiet Nr. 8 på listen

Lene Straarup
Kandidat for Socialdemokratiet
Nr. 8 på listen

Tja, jeg har erfaret gennem mit liv, at der er forskel på kvinder og mænd. Noget er arv og noget er
kultur og opdragelse, men ikke desto mindre har vi ofte forskellige ansvarsområder, ting vi
prioriterer forskelligt og interesserer os for.
Det betyder ikke, at noget er bedre end andet, men at vi går glip af en masse gode bidrag og
synsvinkler, hvis ikke både mænd og kvinder er repræsenteret i de demokratisk valgte
institutioner.
Der er brug for mangfoldighed og nuancer, uenighed, forskellige værdier og livssyn og erfaringer –
alt sammen for at det store fællesskab – som ordet kommune jo betyder – kan træffe de bedste
beslutninger.
Så tak til Kari Baklund for at arrangere 2 velbesøgte vælgermøder med kvindelige kandidater!