Wistoft taler usandt i sit historieløse angreb på Socialdemokratiet

NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN (S), SYDDJURS BYRÅD:

NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN (S), SYDDJURS BYRÅD

»30. april 2021 havde Claus Wistoft og Christoffer Pedersen (begge V) et indlæg i Adresseavisen.dk, hvor de klandrede den nuværende borgmester og Socialdemokratiet for at trække kommunen gennem en »økonomisk rutsjetur«, som de kalder det.

»Særligt Budget 2019, som Venstre, Konservative og Radikale ikke var en del af, var katastrofalt, og regnskabet for 2019 viste et gigantisk kassetræk på 134 millioner kroner,« skriver de.

Men selvom kassetrækket på 134 millioner er et faktum, er det også et faktum, at kassebeholdningen i dag er på 200 millioner og kommunen har en sund økonomi. Og det er også et faktum, at Venstre med Claus Wistoft i spidsen ikke havde forventet økonomiske problemer, da budget 2019 blev vedtaget.

Tilbage i 2018, nærmere betegnet om eftermiddagen d. 10. oktober, da budgettet blev vedtaget, sagde Claus Wistoft – der sammen med resten af Venstre, Konservative og Radikale Venstre stod uden for budgettet – følgende om budgettet, der blev vedtaget en lille time senere:

»Det overholder den økonomiske politiks pejlemærker og ser rigtigt fint ud på nøgletal og så videre og så videre«.

»Der er en forligskreds, der ønsker at putte endnu flere penge i kassen nu«.

»Det er et socialt og det er et ansvarligt budget – overansvarligt vil jeg sige«.

Wistoft var altså tilfreds med udgangspunktet (han skal dog krediteres for at bemærke udgiftspres på ældreområdet, men ikke mere end de to millioner, forligspartierne flyttede til skolerne). Ingen grund til alarm. Faktisk var det forkert og »overansvarligt«, at forligspartierne med Socialdemokratiet i front ville lægge 17 millioner kroner i kassen i 2019, for dem må man jo ikke bruge, måtte det forstås.

Og hvorfor ikke være tilfreds? Det var jo ualmindeligt tæt på det budget, som direktionen havde lagt på bordet til byrådet to måneder forinden, hvor ingen større alarmklokker ringede hos nogen – heller ikke de blå.

Dét var oktober 2018. En måned senere, 14. november, sagde V, K og R’s medlemmer af Økonomiudvalget nej til 17 millioner i tillægsbevillinger til det Budget 2018, som var Claus Wistofts sidste som borgmester. Budgettet var sat for stramt – så et forventet overskud på 37 millioner blev et underskud på 74 – og selvom det eneste forsvarlige så sent på året ville være at tildele tillægsbevillingerne og overføre underskuddet til næste år for at undgå massefyringer, så var de blå partier ikke med. I stedet begyndte deres eventyr om en fejlslagen socialdemokratisk ’økonomistyring”.

I skrivende stund er kassebeholdningen tilbage over 200 millioner (og ja, en vis del af disse kommer fra lån). Redningen har udover ansvarlig og konkret økonomistyring fra Ole Bollesen været anerkendelse fra Christiansborg – bl.a. i form af en gunstig midtvejsregulering og udligningsreform under den nye regering. Nogle gange er udfordringerne store og landsdækkende som coronakrisen. Andre gange er de mere lokale og går under radaren som mange af Syddjurs’ udfordringer i 2019. Men vi fik ikke 57 millioner i midtvejsregulering i sommeren 2020, fordi regeringen ville være flink; vi fik dem, fordi vi havde haft ekstraordinært store opgaver at løfte.

Wistofts eventyr er både usandt og historieløst. For det første stammer en stor del af underskuddet anlæg sat i gang under Wistoft, som langt overskred budgetterne (det skal siges, at S var med i budget 2018, så vi bærer også en del af dette ansvar). For det andet har Socialdemokratiet og forligspartierne sparet alle de kroner, der kunne spares – med den ene undtagelse af at skulle massefyre op til julen 2018, da Wistofts sidste budget selv når et kassetræk på 74 millioner. Hvis Wistoft forsøger at fremstille et scenarie, hvor der har været et helt sparekatalog med nemme eller endda svære løsninger, som Socialdemokratiet har fejet af bordet, så er det et falsum. For det tredje skyldtes en del af underskuddet også, at der ikke var samme ansættelsesstop, som Ole Bollesen ellers havde proklameret til organisationen, men det er der nu rådet bod på.

Vi vil i Socialdemokratiet gerne sige tak til alle de partier – også Venstre og de andre borgerlige – der indgik i genopretningsprocessen, men frabeder os gerne den form for historieløse bedrevidenhed, Wistoft og Pedersen skriver. Syddjurs er igen på ret kurs, hvilket de fleste partier bærer æren for. Men stormen, vi har været igennem, er ikke fra vores kyster og ingen havde set den komme. Heller ikke Claus Wistoft.«