Vi vil beskytte drikkevandet i Syddjurs

Anita Søholm som er medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø og vores borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen som er medlem af Økonomiudvalget udtaler efter byrådsmødet i august :

I forbindelse med behandlingen af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Syddjurs, fremsatte Socialdemokratiet et forslag om helt at forbyde spildevandsslam på markerne i Syddjurs. Der gjorde vi, da spildevandsslam kan indeholde medicinrester, hormonstoffer, tungmetaller og mikroplast.

Det store mejeriselskab Arla har længe haft øje for denne problemstilling. Fra 2016 har Arla forbudt deres mælkebønder at gøde markerne med spildevandsslam. Dette gør man ud fra en sikkerhedsvurdering.

Det viste sig på byrådsmødet at Venstre var meget mod vores forslag, og både Claus Wistoft og Gunnar Sørensen fremhævede, at når landmændene i Syddjurs modtager ca 8000 tons spildevandsslam årligt, er det en samfundsnyttig handling.

Langt det meste af denne mængde spildevandsslam kommer fra Egå Rensningsanlæg. I Socialdemokratiet synes vi, at de andre kommuner selv må tage vare på deres spildevandsslam. Nogle andre kommuner brænder deres slam i de store varmeværker eller bruger det i biogasanlæg, og det er en langt mere miljørigtig løsning.

Vi synes ikke at det er særligt samfundsnyttigt at sprede spildevandsslam på markerne i Syddjurs Kommune, og vi vil til enhver tid prioritere borgernes sundhed.

På byrådsmødet trak vi vores forslag, da vi blev lovet en ny sag omkring udbringning af spildevandsslam. Her vil vi arbejde benhårdt på et forbud.

Ydermere blev der på mødet fremsat en beskyldning fra Venstres gruppeformand om, hvorvidt det ændringsforslag Anita Søholm fremlagde i byrådssalen, var enslydende med det der blev sendt rundt af Michael Stegger før mødet. Det mente Claus Wistoft ikke det var.

Efter et dobbelttjek på videoen fra mødet, kan vi naturligvis konstatere det var enslydende tekster.

Vi mener dog det er et stort problem, hvis vi skal opleve en valgkamp med fiktive påstande, og vil opfordre til der strammes op hos vores kollegaer i Venstre på det område.

I Socialdemokratiet har vi fokus på at lave politik, der kan sikre vores drikkevand og det vil vi fortsætte med.