Præsentation af valgoplæg den 21.aug

Der var mandag den 21.aug. indkaldt til møde hvor valgoplæg og kandidater blev præsenteret, det foregik på Kulturhotellet i Rønde

Der blev inden mødet delt roser ud til Røndeborgerne ved Meny og foran Kulturhotellet af Christan Haubuf, Erling Mikkelsen, Michael Aakjær og  Anders Peter Arthur Rasmussen

Ole Bollesen fremlagde valgprogram for de fremmødte og Niels Gyldenlund Mikkelsen fremlagde plan for valgkampangen

 

Valgoplæg 2017

Sammen om Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs


Et grønnere Syddjurs

• De kystnære områder skal friholdes for bebyggelse
• Ingen privatisering af offentlige fællesveje
• Syddjurs skal være en CO2-neutral, bæredygtig kommune
• Vandforsyningen skal fortsat være lokal og brugerstyret

Et arbejdende Syddjurs

• Flere unge skal være uddannelsesparate og gennemføre en uddannelse
• Sikring af praktik- og lærepladser ved kommunale opgaver
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik

Et levende Syddjurs

• Svømmehal placeret centralt i kommunen
• Understøttelse af kulturtilbud fra teater til forsamlingshuse
• Muligheder for mountainbike, street-fodbold mv. skal udbygges
• Byparkerne skal moderniseres og være samlingssted for ung som gammel
• Pas, kørekort og borgerservice på kommunens hovedbiblioteker
• Understøttelse af frivillige og foreninger for alle aldersgrupper

Et lærende Syddjurs

• Ingen skolelukninger
• Styrkelse af fagligheden inden for skoler og dagtilbud – mere selvbestemmelse og kompetenceudvikling
• Børnehaver og dagpleje med fokus på trivsel og udvikling for alle børn
• Fleksible åbningstider og bedre normering i daginstitutionerne
• Hurtig, målrettet hjælp til børn med livskrise og deres familier

Et sundere Syddjurs

• Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræning gennem mulighed for deltagelse i fællesskaber og fysisk træning
• Socialt samvær og aktiviteter for ensomme
• Tilbud om sund, velsmagende og økologisk mad til ældre, handicappede, skol-er og daginstitutioner
• Etableringen af cykel- og gangstier skal fortsætte for at fremme sundheden og øge trafiksikkerheden

Et rigere Syddjurs

• Investering i børnefamilier gennem attraktive boligformer og billige byggegrunde
• Gennemsigtighed i kommunens økonomi og budgetter
• Udvikling af erhvervslivet med særligt fokus på iværksættere
• Turismeerhvervet skal støttes og udvikles