Udvikling i hele Syddjurs

Byrådsmedlemmer MICHAEL STEGGER JENSEN OG OLE S. HANSEN 1.aug.2021 Lige nu foregår der udviklingsprojekter forskellige steder i Syddjurs Kommune. Det er både i de større byer med »Ebeltoft i udvikling« og i Hornslet, hvor der skal laves et nyt kulturtilbud i byens centrum. Men formålet med dette indlæg er at sætte fokus på udviklingen af […]

Læs mere

Vi vil udvikling i balance

Ole S. Hansen Byrådsmedlem Jeg gjorde i sidste uges udgave af Adresseavisen rede for Socialdemokratiets holdninger til lokalplansforslaget for Egsmarkslund og bad afslutningsvis om holdninger fra de konservative og Venstre samt begrundelser for, hvorfor man undlod at stemme for lokalplansforslaget. Dem har vi så fået redegjort for – tak for det. Indledningsvis vil jeg gerne […]

Læs mere

Er Venstre og Konservative ligeglade med hensynet til naturen for at tækkes investorerne?

OLS S. HANSEN (S), BYRÅDSMEDLEM – PÅ VEGNE AF DEN SOCIALDEMOKRATISKE GRUPPE: ”Sidste onsdag vedtog Syddjurs byråd en lokalplan for området ved Egsmarklund. Området er yderst kompliceret at bebygge, hvis man vel at mærke vil respektere fredede arter, naturfredninger, beskyttelse af drikkevand og landskabsfredninger. At området overhovedet blev inddraget i kommuneplanen i 16 kan umiddelbart […]

Læs mere