Udgivet i

Ligestilling og kommunalvalg

Linda Brask kandidat til KV21

Ifølge kommunalforsker Roger Buch vil der først være ligestilling i 2096 ved kommunalvalget, hvis udviklingen fortsætter i samme snegletempo som de seneste syv valg.  Det er tankevækkende at tænke sig her i valgåret 2021.   

De sidste 30 år er andelen af kvinder valgt ind i kommunalbestyrelser kun steget med omkring 6,5 procent. Hvis målet er ligestilling, er det en falliterklæring for ligestilling i lokaldemokratiet. Men det er vigtigt at erkende, at det er en falliterklæring, som både de fleste partier, vælgere og kvinder selv er skyld i.     

Det er nærliggende at spørge, hvorfor der er sådan en skæv fordeling. Set i et historisk perspektiv var de første partier fra 1870, erne rene mandeklubber, og er det stadig 150 år senere.  Disse mandeklubber har afskrækket mange kvinder fra at melde sig ind og har fået andre kvinder til at forlade partierne igen, når de er stødt ind i old-boys-netværk.

Partiernes medlemstal har over en årrække være dalende, og her kan kvinderne gøre meget for ligestillingen ved i højere grad at melde sig ind i et parti. Jo flere kvinder der melder sig ind i et politisk parti, vil chancen for at flere kvinder opstiller også øges.

Valgdeltagelsen i 2017 viser at den var 3,6 procentpoint højere for kvinder. Men de kvinder, som stemte personligt, havde fordelingen 64/36 procent på mand/kvinde-kandidater, mens mænd, som stemte personligt, havde fordelingen 70/30 procent. Kvindelige vælgere hjælper altså kun i meget begrænset omfang kvinder med at blive valgt.

Vælgerne kan imidlertid helt uafhængigt af partierne vende op og ned på kønsprofilen. Hvis vælgerne – eller bare de kvindelige vælgere – systematisk stemte på kvinder, så kunne enhver kommunalbestyrelse have 50 procent kvinder. Kvinder stemmer faktisk mere end mænd, men kvinder stemmer ikke i særlig grad på kvinder.

Var det ikke på tide at vi i 2021 giver de tal baghjul? Med den opfordring skal jeg ønske alle et godt valg.

Udgivet i

Etablering af ungdomsuddannelse i Ebeltoft

Michael Stegger Jensen

af Michael Stegger Jensen Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet og
Linda Brask, kandidat til Syddjurs Byråd for Socialdemokratiet

Linda Brask, Ebeltoft

Regeringen har for nylig lanceret nyheden at der arbejdes på at etablere 15 nye ungdomsuddannelser rundt omkring i Danmark.  

En af de 15 byer der peges på er Ebeltoft i Syddjurs Kommune.   Det er en rigtig god nyhed.  Regeringen sætter en progressiv dagsorden, og ønsker at decentralisere Danmark igen. Det er glædeligt for Syddjurs, at der er en socialdemokratisk Regering.

Hvad vil det så betyde for Syddjurs Kommune at der etableres en ungdomsuddannelse.  Der er flere positive ting at sige om dette.  Det at der kommer en ungdomsuddannelse vil bl.a. betyde at flere unge tager en ungdomsuddannelse.  Undersøgelser viser at jo større afstand til uddannelsesstedet, jo større risiko er der for at de unge falder fra.      

For Ebeltofts vedkommende vil det give flere arbejdspladser, der vil være flere unge i byen, og der vil også være en bedre mulighed for at unge familier vælger at bosætte sig i Ebeltoft. Alt i alt en win-win situation for både Ebeltoft og hele kommunen. 

Vi har haft et møde med undervisningsminister Rosenkrantz-Theil, og hun sagde at det kommer til at tage tid. Det gør det fordi borgere, kommune og andre får lov at komme med på råd, og vi etablerer ikke uddannelser, der vil ødelægge dem vi har.

Sammen skal vi finde den/de uddannelser der giver bedst mening for Ebeltoft i særdeleshed og Syddjurs i almindelighed. 

Vi skal være på forkant og pege på hvad vi gerne vil have af studieretninger. Vi vil invitere jer unge til en snak om hvad det er for studieretninger I kunne ønske der skal være på den kommende ungdomsuddannelse.

Udgivet i

Få nu gang i ”Ebeltoft i Udvikling”.

Linda Brask Kandidat til Syddjurs Byråd

Jeg har på sidelinjen fulgt arbejdet med projektet ”Ebeltoft i Udvikling”. Jeg deltog i stormødet der blev afholdt i Ebeltoft, og hvor alle de forslag som de frivillige har arbejdet med blev præsenteret. Jeg er imponeret over det arbejde alle disse ildsjæle har lagt i disse projekter.

Linda Brask Kandidat til Syddjurs Byråd

Hvordan kommer vi så videre er et nærliggende spørgsmål at stille. Flere mødedeltagere påpegede da også nødvendigheden af at der nu skal ske noget og sættes nogle konkrete tiltag i værk. Ebeltoft i Udvikling har for nylig sågar vundet en pris for at inddrage borgerne. Alene det bør få alle op af stolene, hvis man mener det alvorligt med borgerinddragelse.

Der er lavet en fin rapport med anbefalinger, og den har været præsenteret og drøftet i Byrådet.  Det skulle nødig blot ende med pæne hensigtserklæringer fra politikerne. Jeg håber ikke at processen sættes i stå eller på pause.  Det vil være synd og skam.

Efter kommunalvalget den 16. november er det ikke utænkeligt at sammensætningen af Syddjurs Byråd ser anderledes ud. Så vil jeg håbe at der her er mere vilje til at omsætte ord til handling, og komme i gang med at udmønte de midler der er afsat i både 2022, 2023 og 2024 på henholdsvis 3 mio. og 5 mio.

Udgivet i

Whistleblowerordning i Syddjurs Kommune

af Linda Brask Ebeltoft Kandidat til kommunalvalget for A

Linda Brask Ebeltoft Kandidat til kommunalvalget

For nylig har man i Ebeltoft Folketidende og Adresseavisen kunne læse at Enhedslistens ene medlem og Dansk Folkeparti, ligeledes repræsenteret med et medlem i byrådet ønsker indførelse af en whistleblower-ordning.  De to medlemmer udtaler at denne ordning skal være med til at sikre at retssikkerheden overholdes, og at kommunens medarbejdere trygt kan indberette overtrædelser af gældende regler i kommunen.      

Jeg kan med glæde meddele de to medlemmer af byrådet, at de nu får uventet hjælp fra EU, selvom hverken Enhedslisten eller Dansk Folkeparti er tilhængere af EU. EU har nemlig besluttet, at alle medlemslande skal sørge for, at der bliver indført whistleblowerordninger, så ansatte kan gøre deres arbejdsplads opmærksom på ulovligheder om alt fra hvidvask, urent trav i udbud og problemer med databeskyttelse uden at frygte for jobbet.

EU har kun besluttet, at landene skal sørge for, at der kan blive whistleblower om overtrædelser af dele af EU-retten, som det hedder i direktivet. Heldigvis har S-regeringen med rettidig omhu foreslået, at whistleblowerordningerne også skal håndtere og beskytte ansatte, der råber op om overtrædelser af dansk lovgivning.

S-regeringen har netop fremsat det forslag, der skal sørge for, at EU’s krav om whistleblowerordninger bliver til dansk lov. Og her er regeringen gået skridtet videre, end EU egentlig kræver.  Når året er omme, skal alle kommunalt ansatte have mulighed for billedligt talt at blæse i fløjten. Senest den 17. december skal både private og offentlige arbejdsgivere med mere end 50 ansatte oprette en whistleblowerordning.

Jeg er rigtig glad for at S-regeringen har stillet dette forslag og vil gøre det til dansk lov. Uanset om vi så alle tror på det bedste om andre mennesker, er der både på offentlige og private arbejdspladser brodne kar. Dem får vi nu mulighed for at komme til livs.