Udgivet i

Mærkesag/ menneskesag/kvindesag?

Lene Straarup Kandidat for Socialdemokratiet Nr. 8 på listen

Lene Straarup
Kandidat for Socialdemokratiet
Nr. 8 på listen

Tja, jeg har erfaret gennem mit liv, at der er forskel på kvinder og mænd. Noget er arv og noget er
kultur og opdragelse, men ikke desto mindre har vi ofte forskellige ansvarsområder, ting vi
prioriterer forskelligt og interesserer os for.
Det betyder ikke, at noget er bedre end andet, men at vi går glip af en masse gode bidrag og
synsvinkler, hvis ikke både mænd og kvinder er repræsenteret i de demokratisk valgte
institutioner.
Der er brug for mangfoldighed og nuancer, uenighed, forskellige værdier og livssyn og erfaringer –
alt sammen for at det store fællesskab – som ordet kommune jo betyder – kan træffe de bedste
beslutninger.
Så tak til Kari Baklund for at arrangere 2 velbesøgte vælgermøder med kvindelige kandidater!

Udgivet i

Slip speederen!

Lene Straarup

I disse dage går jeg rundt med mit valgmateriale i de små byer på Mols og Helgenæs. Ad smalle fortove eller i græsrabatten langs bygader uden fortove. Der er sving og dårlig oversigt, og biler og lastbiler med al for høj fart.  Andre dage, når jeg henter børnebørn til fods, mærker vi et sug ud mod vejbanen frembragt af turbulensen efter en bus eller lastbil i al for høj fart.

Når jeg med hånden prøver at markere, at farten er for høj, får jeg ofte smil og vink tilbage fra føreren af køretøjet – og tak for venligheden.

Hermed en opfordring til alle trafikanter: slip speederen, kør langsommere, tænk på de gående.

I det nye byråd vil jeg arbejde for at landsbyerne i Syddjurs får mulighed for at etablere flere foranstaltninger, der tvinger bilister til at sætte farten ned, gerne til 40 km/t.

Med venlig hilsen

Lene Straarup, byrådskandidat Nr. 8 på liste A