Valgflæsk og velfærd – så er der serveret i valgkampen

Valgflæsk og velfærd – så er der serveret i valgkampen

Af Søren K. Lauridsen 
formand for Socialdemokratiet i Syddjurs: 

“For mange år siden, hvor de politiske debatter var mere ideologisk prægede, diskuterede jeg på en konference spørgsmålet om at være ’venstreorienteret’ og ’højreorienteret’ med den svenske forfatter Sven Wernström, som var en central socialistisk og socialrealistisk forfatter. Jeg kan huske, at Wernström sluttede debatten med den subjektive konklusion, at hvis man var ’højreorienteret, så var man slet ikke orienteret’!

Jeg kom til at tænke over den konklusion, da jeg forleden overværede de første partilederrunder på de landsdækkende tv-kanaler og kunne konstatere den ensidighed grænsende til ’smalsporethed’, som kom til udtryk fra de partier, der befinder sig længst til højre. Det er kun udlændingespørgsmålet, der prioriteres, mens eksempelvis temaer omkring klima og velfærd, som efter min mening bør være helt centrale temaer i den kommende valgkamp, slet ikke er noget de pågældende partier har med i deres program eller forholder sig til.

Og dagen efter kom så Venstres ’velfærdsløfte’ om udvidelse af den offentlige sektor med 69 mia.kr. frem mod 2025. Og med gyldne løfter om at standse det smertefulde omprioriteringsbidrag i uddannelsessektoren allerede i 2020 – plus en række andre initiativer, som vil friholde den kulturelle sektor for allerede planlagte besparelser!

Jo, der bliver serveret valgflæsk så det batter – og vi er endda først lige begyndt på den 28 dage lange valgkamp!

Det kneb godt nok lidt med forklaringen på finansieringen af de 69 milliarder, og folk fra Venstres regeringspartnere fra LA og Konservative så ikke ligefrem begejstrede ud på tv, da de hørte om Venstres udmelding. Og mon ikke garvede politiske iagttagere tænker tilbage på folketingsvalget i 2005, hvor en anden Venstre-statsministerkandidat pludselig lancerede sig selv som ’velfærdsstatsminister’ – men kun indtil han efter valget var tilbage i rollen som ny-liberalistisk ’minimal-statsminister’.

Det virker som om Venstre nu pludselig forsøger at overtage Socialdemokratiets velfærdspolitik, som pr. tradition har været et af partiets mærkesager – siden velfærdsstatens udvikling med Socialdemokratiet i spidsen tog fart i midten af sidste århundrede.

Også uddannelses- og kulturpolitik er traditionelle socialdemokratiske mærkesager – nogle vil huske den markante uddannelsespolitik, som blev ført af Nyrup-regeringen tilbage i 90’erne, hvor stort set alle uddannelsesområder eksploderede til gavn og glæde for alle, der var unge dengang.

I stedet for vidtløftige velfærdsløfter vil jeg gerne opfordre til, at man i valgkampen fokuserer på udvikling af velfærd set både i perspektiv af sundhedspolitikken og pensionsspørgsmålet, således at kampen mod ulighed og social uretfærdighed fastholdes.

Og fra Socialdemokratiet ved jeg, at vores lokale MF’er Leif Lahn Jensen er helt klar til at diskutere og sætte fokus på velfærdstemaet – og jeg kan kun opfordre alle til at bidrage, så vi i valgkampen får den nødvendige diskussion om den fortsatte udvikling af velfærden.”

Deltag i flygtningedebat 16.april 2018

Flygtningeudspil fra Socialdemokratiet ved Leif Lahn

Jeg glæder mig meget til at møde så mange af jer som muligt til debatmødet i Rønde efter kredsgeneralforsamlingen på mandag d. 16. april.

Som i jo sikkert ved, skal vi drøfte udlændinge politik, både i forhold til flygtninge og integration og hvad vi ellers har på hjertet inden for emnet.

Udlændinge politikken kommer til at fylde meget fra nu af og ind i det kommende folketingsvalg, og her vil jeg meget gerne høre jeres mening. Jeg vil komme med et oplæg, hvorefter der er fri debat og vi kan forsøge at gøre hinanden lidt klogere på det meget vigtige emne.

Jeg medsender her nogle fakta, samt overordnet spørgsmål som jeg ser det, og så kan vi evt. ud fra det diskutere.

Men som altid, er ordet frit og jeg er meget lyttende, men sikkert også talendeJ

Jeg glæder mig til en god debat med jer alle.

 

Overordnet holdning i forhold til udlændinge:

Vi skal som socialdemokrater være bevidst om, at folk forventer at vi har nogle gode bud på alle vigtige spørgsmål i forhold til samfundet. Det gælder ikke mindst i forhold til udlændinge og hvordan vi håndtere debatten nu og fremover. Udlændinge debatten fylder efterhånden meget i en del hjem og i diverse medier.

Helt overordnet skal vi som parti være garant for at hjælpe mennesker i nød, samtidig med at vi skal passe på Danmark. Vi må aldrig læne os tilbage og se på at folk lider og har det skidt, selvom de lever et helt andet sted i verdenen. Jeg mener faktisk vi både kan hjælpe mennesker i nød og passe på Danmark på samme tid, spørgsmålet er bare hvordan vi gør det bedst.

Det er netop den diskussion vi er nødt til at sætte på dagsordenen og jeg mener, at vi som parti skal være dem der går forrest i den debat.

 

Spørgsmål vi skal stille os selv og finde svar på:

Hjælper vi flygtninge på den rigtige måde som vi gør nu, eller kan det gøres bedre?

Er det stadig godt at være udlændinge i Danmark, og føler de at de er velkommen? Lever de i harmoni med os andre og sammen med os andre som meningen jo var?

Er vi gode nok til at integrere udlændinge, så de bliver en del af fællesskabet, og hvis ikke, hvordan gør vi så det bedre?

 

 

Lad os se på nogle fakta:

Flygtninge:

  • Mere end to millioner flygtninge og migranter er kommet til Europa de sidste år.
  • De fleste kommer fra Afrika, hvor befolkningen stiger med det dobbelt de næste 30 år, og hvor man forventer at antallet af flygtninge vil tage større fart de kommende år.
  • Flere end 10.000 mennesker har mistet livet eller er meldt savnet mens de flygter.

 

Hvor mange har vi i Danmark:

  • I Danmark har vi de sidste 10 år givet opholdstilladelser til 90.000 flygtninge og familiesammenførte, og givet 150.000 mennesker asyl.
  • I 2017 efterlyste politiet omkring 2.000 afviste asylansøgere i Danmark, og det skønnes, at mere end 20.000 indvandrere lever illegalt i Danmark.
  • Januar 2017 udgør indvandrere og efterkommere 13 pct. af befolkningen i Danmark og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. I løbet af de seneste 30 år er antallet af ikke-vestlige indvandrere blevet femdoblet.

 

Økonomi:

  • Leveomkostningerne for 10.000 asylansøgere i Danmark svarer til, hvad det koster at drive hele Kenyas flygtningeprogram, der hjælper ca. 600.000 udsatte flygtninge.
  • Det koster 220.000 kr. om året at indkvar­tere én asylansøger i Danmark. For de penge kunne vi i stedet finansiere skole­gang for 70 flygtningebørn om året.

 

Fokus på beskæftigelse:

Danskere i beskæftigelse 75% – Ikke vestlige indvandre 48% – Libanon 35% – Somalia 28% – Syrien 11%

7,9 procent af den samlede befolkning er på kontanthjælp – 25,5 procent af indvandrere med ikke vestlig baggrund er kontanthjælp.

Andelen af indvandrerfamilier med børn, hvor både mor og far er på kontanthjælp (oktober 2017): Par over 30 år med 1 barn: 53,3 procent.

Par med 2 børn: 54,3 procent. – Par med 3 børn: 66,1 procent. –  Par med 4 børn: 76,4 procent.

Ifølge Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der knap 23.000 indvandrerfamilier i Danmark med 3 børn eller flere.