Udgivet i

Hjorddrengensmarked i Kolind 2022

Som altid den første onsdag i september var Byhallen og området omkring fyldt med handlende og udstillere med forskellige rariteter.
Imellem disse på den ene langside i Byhallen kan de mange besøgende også møde politikere fra forskellige partier, nogle indforskrevet fra Nordsjælland og København, andre fra Nordjylland og nogle fra Djursland.
Den eneste lokalboende folketingspolitiker Leif Lahn var på den socialdemokratiske infostand hele dagen, her var interessen stor for vores politiske udspil.

Udgivet i

Syddjurs er guld værd for mænd

af Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlind Mikkelsen og Jan Fischer kandidat til KV21

Kandidat til Region Midtjylland Niels Gyldenlund Mikkelsen

19. november er det Mændenes internationale kampdag.
En mærkedag som blev grundlagt i starten af 1990’erne for at have en pendant til kvindernes, der i årtier har ligget 8. marts. I Socialdemokratiet markerer vi begge to!
Den gennemsnitlige mand dør tidligere, bliver oftere skadet på arbejde og rammes hårdere end den gennemsnitlige kvinde. Særligt enlige eller fraskilte mænd ligger i bunden, når det kommer til levealder samt fysisk og psykisk trivsel. Begge køn har altså en række fordele og udfordringer, som vi ønsker hhv. at dyrke og begrænse.

For mændenes vedkommende viste Syddjurs kommune i år sit værd ved at blive kåret til såkaldt ”Guldkommune” af Forum for Mænds Sundhed sammen med 34 andre kommuner. Prisen bliver givet til de kommuner, som har målrettede indsatser for fædre – og deres børn. Et godt familieliv og en sikkerhed i sin rolle som far er fundamentalt for trivslen for en mand i det 21. århundrede og vi er stolte af vores kommune og vores medarbejdere, som bliver anerkendt for sit store og vigtige arbejde. Desuden arbejder vi for etablering af ’Fars Legestuer’ og sammen med Rigshospitalets fædreforskningsprogram så kommunerne også screener og behandler fædre for fødselsdepression.

Som socialdemokrater insisterer vi på, at sundhedsvæsenet og velfærd er for alle og at én gruppe ikke skal beriges på en andens bekostning. I fremtiden kommer vi til at leve længere og samtidigt kunne diagnosticere bedre og behandle mere. Det vil sætte vores velfærdssystem under pres – med mindre vi investerer i mennesker i god tid. Vi mener, at ”god tid” i bedste fald er inden problemet opstår. Som familierådgivning til nybagte forældre, anti-rygekampagner i folkeskolen og screening for kræft. Jo mere viden og opbakning desto færre fejl og tragedier.

Denne gang var det fædrene, der tog et skridt op ad trivselstrappen. Vi ser frem til at løfte endnu flere i fremtiden.

Udgivet i

Hundeskoven i Hornslet

af Jan Fischer Kandidat til KV21 for Socialdemokratiet i Syddjurs

Ågårdvej Hornslet

Dette har været på dagorden i mange år, jeg har på det seneste arbejdet sammen med Hundeejer om at finde stedet. Vi har kigget på noget skov oppe ved Spejderen hytten, bestemt et område der Evt. Kan laves. Men på billedet her er der et nyt sted ude ved den nye omfartsvej på Ågårdvej er der denne Skov Syddjurs Kommune ejer, det vil være oplagt at lave en hundeskoven her. Jeg vil sammen med Distriktrådet og Hundeejer, indlede samtaler hvordan vi kan få det lavet her i det kommende år. Der er mange gange forsøgt at få lavet en Hundeskov, mange har prikket til mig og nu har vi muligheden for at gøre et forsøg igen.

Udgivet i

Det går rigtig stærkt i Hornslet – og det fortsætter.

JAN FISCHER BYRÅDSMEDLEM OG KANDIDAT TIL KV21

JAN FISCHER

To nye børnehaver, ny udskoling ved Hornslet Hallen, omfattende ombygning af skolen – og et nyt boligområde i byens vestlige del.

Byggeriet af den nye børnehave på Rodskovvej går forhåbentlig i gang næste år. Og måske allerede inden første spadestik, er vi i gang med at forberede den næste børnehave, som må og skal besluttes i den kommende byrådsperiode.

Børnetallet stiger voldsomt, og denne gang skal vi være hurtigere og mere klar, end det har været tilfældet med børnehaven på Rodskovvej.

Den næste børnehave skal placeres i det kommende boligområde i byens vestlige ende, hvor den nye forbindelsesvej, Ågårdvej, fra møllen til Hornbjergvej, bliver et trafikalt knudepunkt.

I 2025-27 er der budgetteret med 26. mio. kroner til børnehaven.

Allerede nu kan vi forudse, at der bliver hårdt brug for den. Jeg vil arbejde for, at vi kommer i gang med planlægningen allerede i 2022.

Mit optimistiske bud er, at børnehaven så kan være færdig inden 2027.

Som det tidligere er besluttet, ombygges den nuværende skole på Ballesvej til en indskolingsafdeling fra 0.-5. klasse med SFO og eftermiddagsklub.

Ved Hornslet Hallen bygges en ny udskoling fra 6.-9. klasse samtidig med, at ungdomsskolens aftenklub flytter til Stadionvej – og Hornslet Hallen udvider sine faciliteter.

Byggeriet af den nye indskoling forventes at starte i 2023, mens ombygningen af skolen starter i 2025.

Lad os allerede fra starten af den nye byrådsperiode finde sammen og være på forkant med udviklingen. Borgere, børnefamilier og distriktsrådet skal selvfølgelig være med til styre børnehaven i den rigtige retning.

Giver du mig din stemme 16. november, kan/vil jeg i byrådssalen gå ind i ”kampene” om at forberede Hornslet bedst muligt til det nye boligområde og de nye børnefamilier.

Udgivet i

Værdig hjemmepleje – for ansatte og ældre

JAN FISCHER
FORMAND FOR SÆ-UDVALGET

JAN FISCHER, FORMAND FOR SÆ-UDVALGET

Vi har nået et punkt, hvor der er sparet for meget på ældreområdet.

Servicen er ikke ringe, men den er faldet – og SKAL forberedes.

I perioden med krise i kassebeholdningen var det nødvendigt, at alle udvalg holdt for.

Senere rullede vi ved genåbning af budget 2020 en del tilbage.

Men det er ikke nok.

Arbejdsmiljøet lider

Medarbejdere fortæller mig enslydende historier, der gør mig ked af det.

At der også er gode historier opvejer ikke, at ansatte må løbe (for) stærkt, og at det haster med en række forbedringer.

Arbejdsmiljøet lider. Vores medarbejdere skal have det bedre og være gladere, når de møder på arbejde.

Det er ikke nok at lytte.

Vi må høre på, hvad der fortælles – og handle på det nu.

For behovet for hjælp til stadigt flere ældre bliver kun større.

Større medbestemmelse

I Socialdemokratiet går vi ind for større medbestemmelse blandt medarbejderne.

En værdig hjemmepleje får bare de bedste betingelser med selvstyrende teams, hvor medarbejderne har ansvaret for at løse dagligdagens opgaver for et vist antal ældre borgere.

Det gælder såvel tilrettelæggelse af arbejdet som ferieplanlægning og dokumentation m.m.

Politikkernes ”opgave” er tillid, opbakning og en realistisk økonomi.

I det nye byråd vil jeg også rigtig gerne følge et projekt om værdig hjemmepleje til dørs.

Projektet er støttet med 11 mio. kroner af finansministeriet.

Ødelagt tøj

Et helt konkret emne, der fylder lige nu, er tøjvask på plejecentre og i hjemmeplejen.

Jeg har set skrækkelige eksempler på urent og fuldstændig ødelagt tøj, som vaskeriet påstod var rent.

Vi kan ikke hurtigt nok komme tilbage til selv at have lov til at vaske vores ældres tøj.

Det er uværdigt, at ældre borgere må gå i den slags tøj.

Pengene til det må og skal bare findes.