Genoptræning i Syddjurs. Jan Fischer

Stem personligt ved Kommunalvalget den 21 november på Jan Fischer Socialdemokraterne

Genoptræning i Syddjurs.

Mange har haft skader eller sygdom tæt inde på livet, i mange tilfælde skal man til genoptræning.
Vi har et godt team på Tirstrup Rehabiliteringsafdelingen, der gør det rigtig godt for de patienter der har brug for genoptræning.

Så kunne jeg godt tænke mig at vi behandlede de personer som er til genoptræning, lidt bedre!
Den person der har, været igennem hård sygdom, eller operation , har ikke det store overskud og det er meget forståeligt at også skulle tænke på transporten frem og tilbage til Tirstrup, det er jo ikke alle der selv kan komme frem, og den offentlige transport er jo ikke noget at råbe hurra for.

Nogen må ikke selv køre og er afhængig at at andre skal køre, andre skal måske transporteres at Falck.
Det bruges meget tid på transport frem og tilbage.

Hvorfor ikke tænke nyt, f.eks de Motionscentre vi har i Syddjurs, her tænker jeg på HIF Motionscenter som har den ekspertise, til at lave den rigtige genoptræning, selvfølgelig i samarbejde med de dygtige fysioterapeuter vi har på Tirstrup Rehabiliteringsafdeling.
Kunne man forstille sig et samarbejde i mellem Rehabilitering og Motioncentre der har ansat fysioterapeut,
At finde fælles indsats til fordel for de personer som mange gange har brug for en udstrakt hånd.

Jeg vil arbejde for om vi kan finde sammen i fælles samarbejde, det må kunne betale sig at investere på dette område til fordel for patienten og Syddjurskommune.

Jan Fischer

Genoptræning af Syddjurs kommunes borgere kan gøres smartere

Genoptræning af Syddjurs kommunes borgere kan gøres smartere

Kære Jan Fischer, du har fuldstændig ret, det kan gøres smartere, som du skrev for nogen tid siden. Det er godt du er min medkandidat, du forstår nemlig, hvad det handler om. Jeg vil nu tillade mig, at grave lidt dybere, tage et spadestik eller to mere end du foreslår. Nemlig at få lavet en aftale med Regionen engang for alle, så genoptræningsplanerne køre på skinner.

For nogen tid siden hørte jeg nemlig, vores daværende sundhedsminister Sophie Løhde fortælle, at hun var stolt af at det danske sundhedsvæsen, altså at hospitalerne, nu kørte på skinner. Læs lige igen ”kørte på skinner”. Det er da vist nok patienterne ud over sengekanten.

Desværre er der et manglende link til patienternes hjemkommune. Specielt fortæller mine oplevelser ude i den virkelige verden, at vi ikke har ens handleplan for genoptræning, flere hospitaler i Region Midtjylland sender bl. a. patienter hjem til selvtræning med indopererede knæ og hofteproteser.  Temmelig dyr operation tror jeg nok. Det kan hospitalerne ikke være bekendt. Tænk lige når en 70 årig enlig selv skal træne uden fagligt opsyn, det kan kun gå galt. Og det gør det, det er ikke specielt sjovt, når patienten 2 måneder efter operationen kommer til kontrol ved hospitalets fysioterapeut, og mangler 15 cm i at kunne strække sit knæ.

Patienter uden handleplan kan selvfølgelig bare selv ringe til den lokale fysioterapeutklinik og få genoptræning, og må så selv betale, det skal patienterne, som sendes hjem med en handleplan ikke, de genoptrænes nu gratis i Tirstrup. Alle skal behandles lige..

Nej, nu til spadestikket, jeg mener, vi som kommune skal forhandle den manglende genoptræning på plads således, at patienterne bliver udstyret med en henvisning til genoptræning, og så har vi jo noget, der hedder ”fritvalgs behandling” i vores sundhedssystem, hvilket her kan betyde, at vi skal kunne henvende os til nærmeste eller måske i forvejen egen fysioterapeut med træningscenter. Vi kommer hurtigere på benene, vi belaster ikke vejene i Syddjurs med kørsel, færre udgifter til taxakørsel, (og det er selvfølgelig vores lokale taxafolk) det kan da kun være en win win situation.

Så jow Jan Fischer vi kan/skal gøre det smartere.

Valgfolder fra Jan Fischer, Hornslet

Jan Fischer

Sammen om Syddjurs
Et grønnere Syddjurs
• De kystnære områder skal friholdes for bebyggelse
• Ingen privatisering af offentlige fællesveje
• Syddjurs skal være en CO2-neutral, bæredygtig kommune
• Vandforsyningen skal fortsat være lokal og brugerstyret
Et arbejdende Syddjurs
• Flere unge skal være uddannelsesparate og gennemføre en uddannelse
• Sikring af praktik- og lærepladser ved kommunale opgaver
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik
Et levende Syddjurs
• Svømmehal placeret centralt i kommunen
• Understøttelse af kulturtilbud fra teater til forsamlingshuse
• Muligheder for mountainbike, street-fodbold mv. skal udbygges
• Byparkerne skal moderniseres og være samlingssted for ung som gammel
• Pas, kørekort og borgerservice på kommunens hovedbiblioteker
• Understøttelse af frivillige og foreninger for alle aldersgrupper
Et lærende Syddjurs
• Ingen skolelukninger
• Styrkelse af fagligheden inden for skoler og dagtilbud – mere selvbestemmelse
og kompetenceudvikling
• Børnehaver og dagpleje med fokus på trivsel og udvikling for alle børn
• Fleksible åbningstider og bedre normering i daginstitutionerne
• Hurtig, målrettet hjælp til børn med livskrise og deres familier
Et sundere Syddjurs
• Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræning gennem mulighed
for deltagelse i fællesskaber og fysisk træning
• Socialt samvær og aktiviteter for ensomme
• Tilbud om sund, velsmagende og økologisk mad til ældre, handicappede, skoler
og daginstitutioner
• Etableringen af cykel- og gangstier skal fortsætte for at fremme sundheden og
øge trafiksikkerheden
Et rigere Syddjurs
• Investering i børnefamilier gennem attraktive boligformer
og billige byggegrunde
• Gennemsigtighed i kommunens økonomi og budgetter
• Udvikling af erhvervslivet med særligt fokus på iværksættere
• Turismeerhvervet skal støttes og udvikles
Jan Fischer Nr. 10 på listen
Sæt✘ved
Jeg er I dag medlem af byrådet i Syddjurs Kommune og medlem af økonomiudvalget
– beredskabskommissionen – Djurslands Udviklingsråd.
Jeg vil gerne fortsætte med at være jeres repræsentant for Hornslet &
Syddjurs.
 Vi fik Borgerservice – Kørekort & pas tilbage til Hornslet.
 Vi fik trafiklys og trafiksikring på Rosenholmsvej.
 Vi får mere jord til parcelhuse i Hornslet.
 Vi får omfartsvej ved Amaliegårdsvej og en ny bro.
Jeg vil i den kommende byrådsperiode arbejde for:
 Borgerindragelse, vi skal bruge borgerne mere.
 De bedste forudsætninger for nye tilflyttere.
 Flere penge og bedre fordeling af tilskud til foreninger & idrætsforeninger.
 Jobcenterfunktion i Hornslet.
 Ingen lukninger af brandstationer i Syddjurs, vi skal styrke de frivillige
brandmænd.
 Buskørsel i Syddjurs trænger til en kærlig hånd.
 Focus på de unge, flere lærepladser i Syddjurs Kommune.
 Flere social- og sundhedsassistenter & sygeplejersker i Syddjurs.
 Ingen besparelser på børne- og ældreområdet.
 Ingen skolelukninger i Syddjurs.
 Inklusion, vi skal vælge det rigtige i samråd med forældre og lærere.
 Der skal være pasningsmuligheder uden for normal arbejdstid.
STEM PERSONLIGT PÅ MIG
– JEG STÅR SOM NR. 10 PÅ LISTE A
Kontakt mig på:
Tlf. 20 82 55 21 – jafi@syddjurs.dk