Præsentation af Regionskandidat

Hvem er jeg
Jeg hedder Linda Brask, jeg kommer oprindelig fra København, nærmere betegnet bydelen Christianshavn, hvor jeg trådte min barndom og ungdomssko. Jeg er uddannet socialrådgiver, og har i de seneste 13 år arbejdet som leder i den kommunale verden indenfor socialområdet.  Mit nuværende job er som leder af Socialcentret i Syddjurs Kommune. Jeg bor i Ebeltoft sammen med min kæreste Peter. Han er fra Esbjerg, så vi er beviset på at en vestjyde og en Kjøbenhavner godt kan være en godt match.

Hvorfor er jeg socialdemokrat og hvorfor er jeg stadig socialdemokrat
Jeg blev egentlig optaget af politik allerede i en ung alder. Med en opvækst i et typisk arbejderkvarter blev jeg bevidst om de forskelle og uligheder der er i samfundet, også selvom 1960´erne gjorde deres for at opgradere dem der havde mindst. Desværre viser statistikkerne stadig i dag, at børn født af socialt udsatte ikke har så store chancer for at få en god skolegang, at gennemføre en uddannelse og dermed blive aktive medborgere i vores samfund.

Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet i 1991, fordi jeg mente at det var det parti, som favner bredest og sikrer at også de svage i vores samfund har en stemme.

I 1993 blev jeg aktiv i København i kreds 2 (for øvrigt Staunings gl. valgkreds), og var bestyrelsesmedlem gennem mange år. Jeg har derfor et godt kendskab til det organisatoriske arbejde. Jeg var også i en årrække faglig aktiv, det var lige fra at være TR på en arbejdsplads til at være hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening.

Som min morfar altid sagde – Socialdemokratiet er det eneste anstændige parti man kan stemme på. Der er jeg enig med min morfar. Uanset om jeg gennem årerne ikke altid har været 100 % enig med partilinjen, så kunne jeg ikke drømme om at rende af pladsen.  Nej, man bliver og kæmper, argumenterer og gør sin indflydelse gældende.

Hvorfor stiller jeg op til regionen?
Region Midt med Bent Hansen i spidsen har formået at gøre det ganske godt. Region Midt ligger helt i top i Danmark på bl.a. hospitalsområdet og nyder stor opbakning, som man kan høre fra de tilbagemeldinger patienterne kommer med..

Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde i Region Midt og sørge for at nødvendige tiltag bringes ind i regionsrådet.

Jeg er optaget af mange politiske emner, men jeg vil her nævne tre ting i forhold til Region Midt der har min bevågenhed:

Ambulancetjenesten
Som kandidat for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune har det min bevågenhed, at vi får genoprettet akutberedskabet, og jeg håber der snart kan ansættes en læge.

Regionsrådet vil efter valget gå i gang med at analysearbejde vedrørende behov for akutredskab i hele regionen, og her vil jeg gøre mit til at der kommer spot på, og at man får kvalificeret de behov der er for akutberedskab på hele Djursland. Herunder skal man naturligvis også kigge på hvor akutberedskabet er bedst placeret.

Psykiske sårbare og udsatte
Det er en kendsgerning at psykiske sårbare og udsatte ofte bliver indlagt og genindlagt på såvel hospitaler som psykiatriske afdelinger.  Regionen har fokus på dette og der er allerede nogle forskellige samarbejder i gang mellem regionen og kommuner.  Det er et emne som jeg er optaget af, og jeg mener der er behov for at dette område bliver videreudviklet med gode projekter og initiativer der kan hjælpe disse målgrupper.

Sygehuse
Regionsrådet har i forbindelse med aftale om Budget 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for regionens indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er nu udarbejdet et forslag til en strategi for den regionale indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien bygger på sundhedsaftalen samt Region Midtjyllands målbillede. Strategien består af fire strategispor:

  • Sundhedsløsninger i og nær borgerens hjem
  • Nye samarbejdsformer på tværs af sektorer
  • Proaktiv og differentieret indsats
  • Nedbrydelse af strukturelle barrierer for det tværsektorielle samarbejde.

Det synes jeg lyder som en god strategi, og jeg vil nøje følge det kommende arbejde med hvordan denne strategi kan udmøntes.

Afrunding
Politik er en holdsport, og det synes jeg er vigtigt at sige højt, for selvom vi alle er forskellige og har forskellige interesser, så er det i sidste ende partiet og dens politik vi repræsenterer. Uanset placeringen på listen, så skal vi arbejde sammen. Jeg ved at der er mange der stemmer på Socialdemokratiet i både Nord- og Syddjurs. Og endda så mange, at det skulle række til begge kandidater.

Så lad og give den en skalle og få vælgerne motiveret til at de stemmer personligt. På den måde skulle det være muligt at både Niels-Erik og jeg kommer ind.