Socialdemokratiets i Syddjurs: Vi har da vores egen Vad!

af Søren K. Lauridsen, formand for Socialdemokratiet i Syddjurs.

Adresseavisens politiske redaktør har i denne uge en leder med den spændende overskrift ’Respekt for Vad’, hvor han med udgangspunkt i DSU-formand Frederik Vad Nielsens kronik i Politiken d. 17. september kommenterer bl.a. civilsamfundet som et manglende tema i den forestående kommunale valgkamp. Og slutter lederen af med en bemærkning om, at såfremt Vad havde boet i Syddjurs så ville han være en oplagt borgmester i de kommende 4 år!

Søren K. Lauridsen, formand for Socialdemokratiet i Syddjurs

Som formand for Socialdemokratiet i Syddjurs er det særdeles glædeligt, at Adresseavisens politiske redaktør her i starten af den kommunale og regionale valgkamp interesserer sig for partiets synspunkter og holdninger, herunder den værdikamp for at sikre fremtidige generationer en acceptabel velfærd, som kronikken også er et udtryk for.

Men de sidste 4 linjer er helt overflødige og uforståelige. For vi har jo i vores borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen vores helt egen Frederik Vad!

Michael Stegger er ung, ambitiøs, og bevidst om den værdikamp, som netop er i gang i den nærmeste fremtid. Med et blik for understøttelse og videreudvikling af fællesskaber, herunder unges nye fællesskabsformer, og samtidig med en empati for civilsamfundets nærhedsperspektiv, fordi han tilhører et parti, hvor opgaver løses i fællesskab. Og så har Stegger i øvrigt holdt flere møder med Frederik Vad og er i løbende dialog med ham!

SAMMEN KAN VI MERE – er Steggers og partiets politiske slogan i den kommende valgkamp – og det er formuleret både med udgangspunkt i hans politiske overbevisning, og hans erfaringer fra 4 års intenst politisk arbejde i byrådet i Syddjurs Kommune.

Og Socialdemokratiet i Syddjurs har i vores netop offentliggjorte valgprogram faktisk en række punkter med, som drejer sig om civilsamfundets opgaver. Lad mig blot nævne punktet ’Sammen om kultur, fritid og landdistrikter’, hvor vi klart markerer at landdistrikterne skal udvikles i samarbejde med borgerne, ligesom foreningsliv og frivillighed i lokalsamfundet skal understøttes.

Vores stillingtagen til klimaspørgsmålet, som også bliver et centralt tema i valgkampen, er markeret med at vi skal skabe bæredygtige klimaløsninger i et samarbejde med borgerne, ligesom vi med et punkt om, at flere unge skal være klar til de uddannelser, der efterspørges i fremtiden, også tager fat på den problematik, som også nævnes af Vad i kronikken, nemlig at unge skal uddanne sig ind i klimakampen!

I Adresseavisen fra d. 18. marts 2020 konstaterer den politiske redaktør med en overskrift på side 9: ’Wonderkids: Socialdemokratiet satser på de unge’, at Niels Gyldenlund Mikkelsen stiller op som kandidat til Regionsrådsvalget parallelt med Michael Stegger Jensen som borgmesterkandidat for partiet.

Det er denne satsning på de unge og deres engagement i værdikampen, der nu er ved at blive realiseret. Det er en manifestation af, hvad vi skrev i en annonce på samme tidspunkt i Adresseavisen, nemlig at ’Socialdemokratiet tegner fremtiden i Syddjurs’ med en ung Michael Stegger Jensen som borgmesterkandidat og en ung Niels Gyldenlund Mikkelsen som kandidat til Regionsrådet!