Slip frit valg fri.

Christian Haubuf indlæg 9.feb.2018

Slip frit valg fri.

Efter flere  privat hjemmehjælpsfirma er gået  konkurs, er det på tide  der snart kommer andre regler /love på området. Jeg vil opfordret Christiansborg-politikerne til at ændre reglerne på området. Så kravene til firmaerne bør være skrappere.

Men jeg  synes også, at politikerne på Christiansborg bør have mere respekt for det lokale selvstyre. I denne sammenhæng betyder det, at byrådspolitikerne frit bør kunne vælge, om der i deres kommune overhovedet skal være en mulighed for at vælge privat hjemmepleje.

I dag er denne såkaldte ”frit valgs-ordning” nemlig et lovkrav. Og ”frit valg” kræver en bureaukratisk indsats til prisfastsættelse, godkendelse og kontrol, uanset hvilken model for ordningen byrådspolitikerne foretrækker. De ressourcer bør vi  byrådspolitikerne kunne vælge at bruge på en bedre ældrepleje.

Den offentlige ældrepleje har desuden mindst to fortrin: Den skal ikke give profit til en ejer, og den går ikke konkurs.

Hjemmeplejen skal bygge på et hensyn til de ældres tryghed og værdighed og ikke konkurrence, bureaukrati og regneark.

Så jeg vil  opfordrer til, at Christiansborg-politikerne slipper kommunerne fri og giver dem et frit valg, når det gælder ”frit valg”.