Udgivet i

Projekt med tværfagligt teamwork i ældreplejen får økonomisk rygstød

PRESSEMEDDELELSE fra Syddjurs Kommune
    Et succesfuldt projekt i Syddjurs Kommune, hvor faste mindre teams skal være mere selvstyrende, har netop fået knap 8 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsens Ansøgningspulje. Det betyder, at projektet Mere Værdig Hjemmepleje, som var sat til at udløbe til sommer, kan bredes ud i hele kommunen.    
 I mødet med medarbejdere fra ældreplejen i Syddjurs Kommune skal borgerne opleve, at deres ressourcer, ønsker og behov er i centrum, og de skal opleve at møde et fast, mindre og tværfagligt team af medarbejdere.  

Kombineret med mere trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne er det måske en opskrift på noget ganske særligt? I hvert fald har projektet “Mere Værdig Hjemmepleje”, som kredser om netop disse målsætninger, netop fået støtte på knap 8 mio. kr. fra Socialstyrelsen. Det betyder, at indsatsen i det kommende år kan intensiveres og bredes ud.  

Det nuværende projekt er bygget op omkring tre selvstyrende, tværgående teams (såkaldte borgerteams) i hjemmeplejen i hhv. Hornslet, Ebeltoft og Kolind. De tre teams står for al pleje, rehabilitering og sygepleje hos borgere i tre afgrænsede områder. Hvert borgerteam består af et hold af sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere samt en tilknyttet visitator og terapeut. Disse fagligheder arbejder tæt sammen om hjælpen til borgerne med stor frihed til selv at tilrettelægge og justere hjælpen. Organiseringen skaber tættere relationer mellem borgere og medarbejdere, kontinuitet, tryghed og arbejdsglæde.

Pengene fra puljen betyder, at resultaterne af forsøget med de selvstyrende teams løbende kan bredes ud i resten af organisation. Samtidig betyder det, at VIVE, det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, skal evaluere indsatsen og samtidig rådgive kommunen i den forsatte udvikling at de faste, tværfaglige teams.  

Jan Fischer, formand for Udvalget for sundhed, ældre og social, glæder sig over, at projektet nu får en økonomisk saltvandsindsprøjtning:   “Jeg er virkelig glad for nyheden. Det tyder på, at vi har fat i en model, som kan noget særligt. Jeg er meget stolt af, hvordan frontpersonalet i den grad løfter ansvaret – de er fulde af ideer til, hvordan vi kan lave en ny og bedre ældrepleje. Nu bliver det spændende at se, hvordan projektet kan bredes ud”.  

Inspiration fra Holland
Igennem hele processen arbejder Syddjurs Kommune tæt sammen med den hollandske hjemme- og sygepleje, Buurtzorg, der har gode erfaringer med selvstyrende teams og veldokumenterede resultater med at skabe en mere værdig hjemmepleje.  

Som mange andre kommuner oplever Syddjurs Kommune udfordringer med at rekruttere til SOSU-områderne. Hvis man skal lykkes med, at borgerne ikke møder mange forskellige ansigter, er fastholdelse af medarbejdere en grundsten. Glade medarbejdere er en af de store gevinster ved de selvstyrende teams, og måske kan den anderledes måde at organisere arbejdet på – kombineret ved øget arbejdsglæde- trække flere til faget.  

“Vores medarbejdere er glade for de nye tiltag med disse teams. I vores rekrutteringsarbejde fremhæver vi fordelene ved at organisere arbejdet i mindre, faste enheder, som får en tæt, løbende kontakt til bestemte grupper borgere. Når medarbejdernes trives, får vi bedre forudsætninger for at levere det, det hele handler om: Værdig ældrepleje, hvor borgeren inddrages, så der sikres tryghed og kontinuitet”, fortæller Ingelise Juhl, chef for sundhed og omsorg.      
Kontaktinformation Jan Fischer, formand for Udvalget for sundhed, ældre og social. Mobil: 20825521 Ingelise Juhl, chef for sundhed og omsorg. Mobil: 24487542