Udgivet i

Pas på vores unge i Syddjurs

af CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT OG
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT

CASPER GRUD NIELSEN, BYRÅDSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET I SYDDJURS og
NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN, REGIONSRÅDSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET I DJURSKREDSEN

Igennem længere tid har landets studievejledere meldt om et stigende antal unge med stress, angst og ensomhed. Coronasituationen får naturligt en del af skylden, men mange undersøgelser har allerede inden corona dokumenteret, at andelen af unge, der føler sig ensomme, stressede og psykisk udfordrede, er voksende.

I Syddjurs er problematikken desværre ikke anderledes. Og som to af de yngre kandidater ved henholdsvis kommunalvalget og regionsvalget ser vi med bekymring på den mistrivsel, vores unge generation oplever.

Det har vi et politisk og menneskeligt ansvar for at gøre noget ved. Som vandkantskommune uden de store videregående uddannelsesmuligheder har vi også en interesse i at fastholde vores unge i uddannelse – og dermed forhåbentligt også i kommunen på længere sigt.

Heldigvis er vi takket være den politiske indsats godt med. Udover den lovpligtige uddannelsesvejledning er der i Syddjurs truffet politisk beslutning om at udvide vejledingsindsatsen, så alle unge har let adgang til individuel vejledning og psykologsamtale.

Og netop tilbuddet om gratis psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år i Syddjurs Kommune ser ud til at være en succes. I en orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tidligere på året slog kommunens administration fast, at psykologhjælpen har en positiv effekt på fastholdelsen af unge i uddannelse.

Det er godt. Men det er desværre ikke godt nok.

Forebyggelse fremmer forståelsen. For det første skal vi som politikere spørge os selv, hvordan det er kommet så vidt. En væsentlig del af forklaringen ligger nok i de sidste mange års politiske reformer, hvor forventnings- og præstationspresset på den enkelte er øget.

For det andet skal vi selvfølgelig spørge, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre. Her er vores svar, at vi ønsker at gå endnu længere. Kommunalt ved at arbejde for at udvide psykologordningen og sikre, at ventetiden ikke fastholder unge i mistrivsel. Sammen med de unge skal vi efterse de nuværende støtte- og rådgivningstilbud og udvikle nye måder at nå og hjælpe dem på. Og regionalt vil vi arbejde for at styrke børne- og ungdomspsykiatrien og sikre, at ingen unge falder ud af systemet, når de går fra ung til voksen.

Fastholdelse i uddannelse er fint. Men det må ikke være det eneste mål med en trivselsindsats. Vi skal forbedre trivslen for de unge, fordi et godt liv har værdi i sig selv. Vi skal væk fra den borgerlige idé om præstationsræs og konkurrencestat – og i stedet passe bedre på de unge ved at give dem ro på. Det har de fortjent. En investering i den enkelte i dag er en investering i fællesskabet i morgen.