Udgivet i

Nye borgere flytter til Syddjurs – på trods af de borgerliges advarsler om vores høje skatteprocent

MICHAEL STEGGER JENSEN BORGMESTERKANDIDAT TIL KV21

MICHAEL STEGGER JENSEN
BORGMESTERKANDIDAT TIL KV21

Regnskab 2020 er et godt regnskab for Syddjurs Kommune, som viser, vi har et overskud på 149 mio. kroner. Det er flot! Bag tallene gemmer der sig, at vi klarer os bedre end ventet på nogle områder, og at vi har nogle udfordringer på andre, men generelt er vi på vej i en god retning.

Året 2020 startede skidt. Kassebeholdningen faldt, og vi genåbnede derfor budgettet i april. Det var en beslutning, der gjorde ondt, men som var nødvendig for at sikre økonomien i Syddjurs Kommune. Der blev reageret både på driften og på anlæg; på driften med omfordelinger og reduceringer i bevillinger og på anlæg med en opbremsning. Begge tiltag var nødvendige, og de blev gennemført af et stort flertal i Byrådet. I løbet af efteråret viste vores beslutninger, at vi handlede rigtigt og rettidigt, og det er en vigtig del af det fine regnskab, vi nu kan præsentere.

En anden stærk medvirkende faktor til det gode resultat er, at vi fik en ekstraordinær stor midtvejsregulering fra Staten i september måned. Det gav os ekstra penge i kassen til kompensation for de mange udgifter i forbindelse med Covid-19.

Regeringsskiftet i juni 2019 bliver stadig mere tydeligt på den kommunale økonomi. Udover midtvejsreguleringen også via endnu en god aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, der gav et godt udgangspunkt til forhandlingerne om budget 2021.

En tredje forklaring på det gode regnskab er, at vi har omlagt og forlænget lån. Grundet Covid-19 havde vi særdeles fordelagtige lånemuligheder, og dem har vi udnyttet. Vi tog blandt andet et stort likviditetslån på 40 mio. kroner. Det blev udelukkende gjort for at styrke kassebeholdningen. Det er derfor vigtigt at huske, at det er vores intention at betale lånet tilbage, når kassebeholdningen er stabil over de 200 mio. kroner.

Regeringsskiftet i juni 2019 bliver stadig mere tydeligt på den kommunale økonomi. Udover midtvejsreguleringen også via endnu en god aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, der gav et godt udgangspunkt til forhandlingerne om budget 2021. Udligningsaftalen, der blev indgået sidste år, gav også flere penge til Syddjurs Kommune fra januar 2021, og det giver ro i forhold til fremtiden.

Midt i alt snakken om økonomien er der sat rekord i grundsalg i Syddjurs Kommune, hvilket har givet hele 46 mio. kroner i kommunekassen på trods af et oprindeligt budget på kun 15 mio. kroner. Vi har solgt flere grunde end nogensinde før, flere steder i kommunen er der stor tilflytning, og det fortsætter i år. Det er et klart og tydeligt eksempel på, at vi er en kommune, der bliver valgt til – uagtet vores skatteprocent, som flere af mine kollegaer ellers siger, holder tilflytningen tilbage!

På Familie- og Socialområdet er økonomien udfordret, og der arbejdes hårdt på løsninger hos den øverste ledelse på området. Ligeledes er der stort fokus på Sundhed- og Omsorgsområdet, der også er økonomisk udfordret. Handleplaner, styring og opfølgning er sat i gang, og vi følger arbejdet tæt politisk med månedlige opfølgninger.

Områderne for Natur, Teknik og Miljø, Plan, Udvikling og Kultur, Erhverv og Beskæftigelse samt Skoler og Dagtilbud har alle klaret sig bedre end ventet, og de områder har været stærkt medvirkende til det gode regnskab. Stor ros til medarbejderne for at have bidraget til den fælles kasse med det.

Blandt de større anlægsprojekter vi fik afsluttet i 2020, var Maltfabrikken, der åbnede officielt i juni. Et på alle måde stort fyrtårn i vores kommune med nytænkning af museum, bibliotek og arkiv.

Nu kan man komme fra Kragelund nord for Ryomgård til Djurs Sommerland både som bilist og cyklist. Jeg glæder mig til anden etape sættes i gang i år, så man kan cykle hele vejen fra Ryomgård til Djurs Sommerland på cykelsti.

Et andet færdiggjort projekt var første etape af Nord-Sydvejen. Nu kan man komme fra Kragelund nord for Ryomgård til Djurs Sommerland både som bilist og cyklist. Jeg glæder mig til anden etape sættes i gang i år, så man kan cykle hele vejen fra Ryomgård til Djurs Sommerland på cykelsti. En tur jeg selv tog for mange år siden som medarbejder, og som ikke er blevet mindre farlig siden da.

Til slut vil jeg på den socialdemokratiske gruppes vegne takke kommunens 3.000 medarbejdere. 2020 har været et svært år for os alle, så tak for jeres hårde og flotte arbejde, der har været stærkt medvirkende til det flotte årsresultat og måske endda den allervigtigste faktor. For i et regnskabsår, hvor vi har sagt farvel til to chefer og to direktører, har meget ansvar været hos vores personale.