Niels Fuglsang i den grønne føretrøje

www.nielsfuglsang.dk/bliv-frivillig/
2.august – Grenå- 8.45 – 9.45 morgenmad,
Dansk Metal, Nygade 6

(via Kystvej, Fuglsangvej, landevej mod Aarhus, til venstre ad Høbjergvej) Høbjerg(stopud),
via Hulvej og Pighøjvej, Ålsrode,
via Ålsrodevej og Glatvedvej, Glatved,
via Ruggaardvej, Ruggaard,
via Kolbjergvej, Hyllested, Ree safaripark,
via Stubbe Søvej, Hovdigevej, Dråby(opsamling 12.45)

Ebeltoft Maltfabrikken 13.00-14.00)

Femmøller(stopud),
via landevej mod Aarhus Grønfelt,
via Kølbakken og Rishøjvej Agri, (via Ø-bakkevej)Vrinners,
via landevej Vestre Molsvej, går over i Havhusvej, og
via Molsvej,

Kalø med drikkepause og oplæg – 15.30-16.00

via cykelstien, op ad bakken til Rønde,
via Strandvejen til Føllestrand,
via Strandvejen og Vosnæsvej Vosnæsgaard, Løgten,
via Grenåvej, og Ny-Studstrupvej Studstrup (opsamling ved fodboldbanen/idrætsanlæg) – 17.30),
via Skæring strand, Egå stand, Risskov, langs vandet) Aarhus ved Vericenteret – 18.45-20.45

Ruten på Google